zondag 17 januari 2021

The goodness of God (De goedheid van God)

Met dat we dit lied vorige week zondag in de dienst zingen, springt mijn hart op van vreugde, en weet ik, ja, dit is het lied dat ik moet gebruiken voor Week 3 op Quality Time.
Met het zingen van dit lied afgelopen zondag, als ook de gehele week, -het lied is echt dagelijks in mijn hart en op mijn lippen, ervaar ik hoe het zingen, zelfs van maar de paar regeltjes die ik uit mijn hoofd ken, mijn ziel optilt en mij diepe vreugde en blijdschap geeft.


  >> The goodness of God  

De afgelopen week heb ik heel veel nagedacht over dit lied, als ook naar mijn leven gekeken aan de hand van dit lied, want zoals zo vaak met liederen, ook hier zingen we nogal weer heel wat.
En het riep bij mij dan ook de nodige vragen op.
Geloof ik wat ik zing?
Meen ik wat ik zing?
Maak ik waar wat ik zing?
Kan, of mag ik het wel zingen als ik zo vaak tekortschiet en faal in het niet doen wat ik soms -vaak?- zo makkelijk meezing?
Als er één ding is wat dit lied afgelopen week bij mij teweeg heeft gebracht dan is het wel ‘Bewustwording’, en in dit geval vooral ‘bewustwording van Gods goedheid’.


De strekking van het lied.
Het eerste couplet begint met het uitspreken van dat ik van de Heere houd, en vertelt vervolgens dat Zijn genade me nooit in de steek laat, nooit teleurstelt, nooit faalt, en dat alle dagen van mijn leven in Zijn handen zijn.
Het zegt dat ik zal zingen van de goedheid van de God vanaf het moment dat ik wakker word tot het moment dat ik ga slapen.
In het refrein dat volgt getuig ik van Gods trouw en goedheid die er was elke dag van mijn leven; ‘mijn gehele leven bent U trouw geweest; mijn gehele leven was U goed, ja, zo goed voor mij’.
En daarom kan ik niet anders dan, met elke ademteug die ik kan nemen, zingen van de goedheid van God.

Het tweede couplet begint met het uitzingen dat ik van God’s stem houd, dat Hij mij door het vuur heen heeft geleid en dat er niemand anders dan Hij dichtbij mij is in de donkerste nacht.
Dat ik Hem ken als een Vader, als een Vriend, en dat ik mijn dagen geleefd heb in Zijn goedheid.

In de ‘Bridge’ van het lied (= Brug, en dat is een stukje tussen normale coupletten en refreinen door en legt vaak verbinding, een bruggetje tussen), benadruk ik mede door herhaling, dat ik wil zingen van deze goedheid van God, omdat Zijn goedheid mij achterna rent, en dat met het neerleggen van mijn leven, ik mij op dit moment overgeef en alles aan Hem geef, en dit alles omdat Zijn goedheid achter mij aanrent, mij achtervolgt.


Bewustwording
Nu vinden veel christelijke liederen hun oorsprong in meer of mindere mate in wat de Bijbel zegt, en na enig zoekwerk vond ik dat ook bij dit lied.
Maar dat heb ik toch terzijde geschoven, en wil gewoon mijn ‘eigen’ gedachten hierover laten gaan, want al bezig zijnde met dit schrijven komen er verschillende gedachten boven.

Het eerste couplet en het refrein hebben mij het meest tot nadenken gestemd afgelopen week, want dat waren ook de woorden die mij echt dagelijks vergezelden, en inderdaad, ook bijna van de ochtend tot de avond, ieder moment dat ik even alleen was, of niet ergens mee bezig was wat mijn aandacht vroeg.
Ze brachten vele herinneringen boven, herinneringen aan pijn, lichamelijk en geestelijk, aan verdriet, aan de vele moeiten en zorgen die er zijn geweest, aan de (doods)angsten die ik heb uitgestaan, aan de wanhoop die voortkwam uit dingen die gebeurden met hen die mij het meest dierbaar zijn.
Aan gebalde vuisten naar de hemel, aan schreeuwen die in mijn keel bleven hangen, aan de vele, vele vergoten tranen, aan het breekpunt van nog wel of niet willen geloven,  

Maar de tekst van dit lied drong me niet om naar de diepte van al deze ellende terug te gaan, maar om juist in deze herinneringen te kijken naar Gods genade, naar Zijn trouw en Zijn goedheid, want … daar zong ik immers van dat deze mij nooit in de steek laat, nooit faalt, nooit teleurstelt; dat alle dagen van mijn leven in Zijn hand zijn?
Dat Hij mijn gehele leven mij trouw geweest is en zo ontzettend goed?
En in gedachten zag ik die grote brede ‘lompe’ man weer in de stoel van mijn kamer, van wie ik juist verwacht had dat hij bewogen met mijn situatie zou zijn, en mij zou helpen, maar in plaats daarvan  me de les las over zelfmedelijden, bezig zijn met jezelf en de gevolgen daarvan, en dat ik mezelf maar eens aan moest gaan pakken en wat gaan doen.
Ik zag mezelf liggen op de bank met een boek van Max Lucado en ervoer even opnieuw hoe God sprak door dit boek heen en mij onderwees.
Zag ik mezelf in het duister van de nacht op mijn bed en het moment waarop ik besefte dat ik vergeven moest, wilde ik verder kunnen leven zonder gebondenheid.
Ik zag vele gezichten van mensen voorbij komen die mij/ons op de één of andere manier hebben geholpen en terzijde hebben gestaan; er waren op de meest donkere en duistere momenten in ons leven.
Borduurwerken, een advertentie, een laptop, een weblog, …
Een hondje dat mijn tranen weglikt, bij me komt liggen, me aan het lachen maakt.
Een moeder die er altijd voor me was, me aanhoorde en met regelmaat kwam om me te helpen.
Och, en nog zoveel meer.

De woorden van dit lied maakten me opnieuw bewust van de aanwezigheid van Gods genade in en over mijn leven door al de jaren die achter me liggen heen.
Your mercy never fails me!
Doen mij opnieuw Zijn trouw zien, juist in al die moeilijke en donkere dagen van mijn leven; ‘all my life You have been faithful’.
Openen opnieuw mijn ogen voor Zijn goedheid, op zoveel manieren aan mij bewezen gedurende mijn gehele leven tot de dag van vandaag, en vooral in al die zaken, waarvan ik dacht dat het me afbrak en onderuit haalde; ‘all my life You have been so, so good’.

Het tweede couplet sluit er eigenlijk zo naadloos bij aan.
‘Ik hou van Uw stem’; o ja, Heere, wat heeft U niet gesproken door Uw Woord heen, laten zien wie U bent, mij de kracht van Uw Woord doen ervaren.
En ik leer zelfs van Uw stem te houden als ik gewezen word op mijn zonden, mijn fouten en tekortkomingen; met alles ontdek ik immers meer en meer de liefde waaruit U alles doet en zegt.
Waardoor ik kan zingen dat U mij door het vuur leidde en in de donkerste nacht dichterbij mij was dan wie dan ook, ook al zag en ervaarde ik dat niet.
Heb ik U door dit alles heen niet leren kennen als een Vader, als een vriend?
Is dat ook niet de reden waardoor ik nu kan zingen ‘ik heb geleefd in de goedheid van God’

En nee, niet door mijn eigen verdienste, niet omdat ik zo goed ben, zo’n groot geloof heb, kwam ik immers niet op het breekpunt met de vraag of ik nog wel wil geloven of niet?
In dat diepste en duisterste moment van mijn leven, als ik niet meer weet hoe ik verder moet, het allemaal van mij niet meer hoeft, omdat ik nog te moe ben om te vechten en te strijden, en Hem totaal niet meer kan zien in alles.
Om tot de conclusie te komen dat als ik Hem vaarwel zeg, de zin van mijn leven ophoud.
Zonder Hem ben ik dood, blijft er niets anders over dan de dood, en eeuwige verlorenheid en leegte.
Bent U het niet, Heere, Die ook deze momenten gebruikt om de relatie met U nieuw leven in te blazen, te vernieuwen, vast te maken en tot een hoger plan te brengen?
Niet mijn verdienste, maar Uw genade; niet mijn verdienste, maar Uw trouw en Uw goedheid die mij volgen al de dagen van mijn leven.

Het zijn deze dingen die mij dit lied met heel mijn hart doen zingen, omdat het mij bewust maakt van God’s goedheid, van Zijn trouw, en Zijn genade!
En ja, dit lied zal vervagen, zal met één dezer dagen waarschijnlijk niet meer dagelijks op mijn lippen zijn, maar langzaam ingenomen worden door weer een ander lied, en soms misschien zelfs geen lied, maar ook dan weet ik, dat God het zal gebruiken om weer iets anders in mijn leven uit te werken, want dat is mijn gebed.
Dat alles wat op mijn pad komt Hem meer eer en glorie zal brengen, mij zal onderwijzen en doen groeien in geloof en vertrouwen.


Aanmoediging
Luister nog eens goed naar het lied, en neem de komende week eens tijd om terug te kijken naar je leven om in de donkere momenten daarvan God’s genade, goedheid en trouw te ontdekken.
Kijk eens dieper of langer als dat nodig is, want het kan namelijk ook zo zijn dat we het niet zien of horen, simpelweg omdat Zijn wijze niet de manier is waarop wij het willen, of wilden zien of horen.
Denk eens aan het kaartje dat kwam met een Bijbeltekst waar je toen helemaal niets mee kon.
Denk eens aan dat bezoekje van iemand waar je net helemaal geen zin in had.
Een telefoontje, misschien wel met een in jouw ogen onzinnige vraag.
Of misschien kwam er bij jou ook wel iemand, net als bij mij, die niet met je meepraatte maar juist het tegenovergestelde deed.
Zo maar een paar ideeën om je te helpen om eens stil te staan bij hoe God spreekt en handelt in ons leven en waaruit Zijn goedheid, trouw en genade blijken.
God’s genade, goedheid en trouw ontdekken in je leven doen je geloof groeien en versterken; ja, maakt ons standvastiger.


Het gaat niet om mij!

Terugkijkend naar mijn leven
ontdek ik meer en meer
Uw goedheid en Uw trouw;
zie ik Uw grote genade
ook in de momenten
van diepe pijn en rouw.

Terugkijkend zie ik 
hoeveel U van mij houdt
en om mij geeft, o Heer.
En dieper wordt het besef
dat het niet gaat om mij
maar om Uw glorie en eer.

Daarom bid ik U, lieve Vader,
dat U mij helpt om te leven
met Uw glorie en eer voor ogen.
Onthoudende dat U in alles
wat er ook plaatsvindt of gebeurt,
met mij bent bewogen.

Ik hou van U, Heer!
Uw genade stelt nooit teleur;
en ik weet mij geborgen
in Uw machtige hand.
Daarom zal ik zingen tot Uw eer,
van de morgen tot de avond,
over Uw goedheid en Uw trouw,
tot ik thuiskom in mijn Vaderland.

God's rijke zegen voor de komende week;
dat je veel van Zijn goedheid, genade en trouw
terug mag vinden in je leven.

Een liefdevolle groet,
Rita

Vanwege copyright wil ik hier niet de volledige teksten plaatsen maar geef bij een Engels lied een link naar de teksten.
Soms staat er onderaan ‘Meer weergeven’, als je hierop klikt, komt de rest van de tekst in beeld.
Verder staat er onderin ‘Naar het Nederlands vertalen’; als je dit aanklikt, komt de Nederlandse vertaling van het lied in beeld.
Ik wil er wel bij zeggen dat de vertaling vaak wel een beetje gebrekkig is, maar wel voldoende om het lied te kunnen begrijpen.

Link naar de tekst + vertaling: >> The goodness of God