zondag 11 april 2021

Week 15 - Mijn Jezus, ik hou van U!

Vorige week mochten we Pasen vieren, en met dat in mijn gedachten, werd ik bepaald bij het lied ‘Mijn Jezus, ik hou van U!’ voor deze week.
>> Tekst ‘Mijn Jezus, ik hou van U!’


   >> 'Mijn Jezus, ik hou van U' - Rose Glisten                  


  >> 'Mijn Jezus, ik hou van U' - Nederland zingt
                          

Voor de liefhebber van Engelstalige muziek: >> 'My Jesus, I love Thee' – Darlene Zech
>> Vertaling v.h. LiedMet het luisteren van dit lied, gaan mijn gedachten terug naar de afgelopen weken …
>> Week 12 – ‘Jezus, hoe groot was Uw liefde, toen U stierf en dacht aan mij!’
>> Week 13 – ‘Gethsémané; De overwinning moet al behaald zijn voordat de confrontatie met de vijand plaatsvindt.’
>> Week 14 – ‘De Heer is waarlijk op gestaan! De straf die ik verdiende heeft Hij op Zich genomen; de prijs voor al mijn ongerechtigheden heeft Hij betaald.
En dan komt de volgende tekst in mijn gedachten:
Romeinen 8:32
‘Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?’


Ik weet niet hoe het met jou is nu een week na Pasen.
Ik heb geen idee hoe deze week voor jou was, of wat deze week je bracht.
Voor mij persoonlijk echter was het een week met twee dagen vol moeite en strijd.
Zo bijzonder het Paasweekend was, zo zwaar was een gedeelte van de achterliggende week, waarin ik geconfronteerd werd met mijn menselijke natuur, mijn zwakke plek(ken), mijn imperfectie; hetgeen voor flink wat geestelijke strijd in mij zorgde.
'Opnieuw, opnieuw, opnieuw …', waren de woorden die mij vergezelden en die ervoor zorgden dat ik mezelf (diep van binnen) behoorlijk naar beneden haalde.
'Zie je wel, het wordt nooit wat; ’t komt nooit goed, het …'

Was het echt net Pasen geweest?
Had ik echt net zondags uit volle borst mee gezongen van Zijn overwinning?
Geschreven over verlossing en bevrijding, over verbroken ketenen, nieuwe hoop en Licht dat schijnt?

Het leven is echter een leerproces dat nooit ophoudt.
En was mijn OneWord voor dit jaar niet ‘Groei’?
(Hoe toepasselijk is het gedichtje dat ik daar bij geschreven had wel niet …)
Maar ik ben door bepaalde dingen die gebeurd zijn, en nog spelen, behoorlijk kwetsbaar en zo kon het gebeuren dat er openingen kwamen waar de boze binnen kon komen en zijn vernietigende werk probeerde te doen.
En hoewel ik gewaarschuwd was die ochtend in mijn Stille Tijd, was ik toch nog niet instaat om af te rekenen met zijn aanval, waardoor de strijd veel zwaarder werd dan nodig was.
Toch waren het uiteindelijk dezelfde woorden die mij naar de overwinning brachten, en zo ook bij vergeving en herstel.

En deze woorden wil ik heel graag met jou delen, omdat we bij tijd en wijle allemaal struikelen; omdat er vast nog andere mensen zijn als ik, die dan vervolgens enorm in hun denken worden aangevallen door de boze.
En nee, niemand hoeft mij -en jouw misschien ook wel niet, te zeggen dat je dan je gedachten krijgsgevangen moet nemen en onder Zijn autoriteit en heerschappij moet brengen; dat weet ik maar al te goed, maar soms zijn we gewoon zo kwetsbaar, dat dit even niet lukt.
Het volgende citaat kan ons daar echter wel geweldig bij helpen; is het niet meteen, dan zeker op een later tijdstip, zoals bij mij het geval was.

‘Als je gestruikeld bent en gezondigd hebt, ben je kwetsbaar – zowel wat je gevoelens als wat de duivel betreft. Je moet aanspraak maken op de waarheid van Gods Woord en niet toegeven aan je gevoelens of luisteren naar de duivel. Belijd in plaats daarvan je zonde aan een liefdevolle Vader en laat je in de gemeenschap met hem herstellen.’
(Warren Wiersbe – Leven vanuit de Psalmen)

1 Johannes 1:9
‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.’

En dan kom ik weer bij het lied voor deze week: ‘Mijn Jezus, ik hou van U!’
Jezus, Die ik mijn Vriend mag noemen!
Die de straf, die ik had verdiend, op Zich genomen heeft.
Mijn Verlosser, mijn Redder!
Die mij eerst liefhad, zodat ik Hem kan liefhebben.
Een doornenkroon op Zijn hoofd, een wond in Zijn zij, en voor mij … GENADE!
Ook als ik opnieuw gestruikeld ben, gezondigd heb.
GENADE op GENADE!
Niet verdiend en toch ontvangen!
‘k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu!


Wat we ook verkeerd doen; hoe vaak ook, Hij zal ons NOOIT verlaten!
Hij heeft ons gemaakt, Hij heeft ons gekocht, we zijn Zijn eigendom, en Hij leeft in ons!
In wat voor situatie je je ook bevindt, laat Hem dicht bij je komen!
Hij kan, en wil, herstellen!
Geloof en vertrouw.

Ik hoop en bid, dat dit lied je boven alles uit mag tillen tot dicht in Zijn aanwezigheid.
Belijd zingend dit lied jouw liefde voor Hem, voor wat Hij heeft gedaan en laat de waarheid van Zijn Woord je hart oprichten en vullen met liefde en nieuwe hoop.
Immers:

‘Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?’
Romeinen 8:32 

'Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.'
Filippenzen 1:6 


Mijn Jezus, ik hou van U,
ja, iedere dag een beetje meer.
Want hoe beter ik U leer kennen,
hoe meer ik ga ontdekken
hoe groot Uw liefde is voor mij.

Mijn Jezus, ik hou van U,
ja, iedere dag een beetje meer.
Want met het stijgen van mijn jaren
ontdek ik pas hoe trouw
en genadig U werkelijk bent.

Mijn Jezus, ik hou van U,
ja, iedere dag een beetje meer.
Want hoe meer ik terug kan kijken,
hoe meer ik zie dat U er
werkelijk altijd was voor mij.

Mijn Jezus, ik hou van U,
ja, iedere dag een beetje meer.
Want met het zien dat U er altijd was,
wordt ook dieper het besef
dat U altijd, en in alles, bij mij bent.

Mijn Jezus, Ik hou van U,
ja, iedere dag een beetje meer.
Want tot ik kom in Uw heerlijkheid
en vol ontzag aan Uw voeten kniel,
zorgt U onafgebroken voor mij.

Mijn Jezus, ik hou van U,
ja, iedere dag een beetje meer!


Gods rijke zegen voor de komen de week
en een liefdevolle groet,
Rita


Ps.
Er zit een prachtig verhaal achter dit lied, dat kun je >>HIER<< lezen.

zondag 4 april 2021

Week 14 - Dank U, Jezus!

De Heer is waarlijk opgestaan!

Degene, die dacht gewonnen te hebben, heeft verloren; en Hij, waarvan men dacht dat Hij verloren had, heeft overwonnen.
Waar het duister toeroept: vergeet Hem maar, want Hij is dood, klinkt nu een Stem Die roept: Sta op, Mijn Liefste.

De angel van de dood is weg.
Het lijden is voorbij.
De satan is verslagen.
De ketenen van de zonde zijn verbroken.

Jezus is waarlijk opgestaan!


      >> 1New Song – Arise My Love


De Heer is waarlijk opgestaan!

Hij leeft; Jezus leeft!
Het graf is leeg, de dood kon Hem niet vasthouden.

Mijn schuld is weggedaan.
Mijn zonden zijn vergeven.
Liefde heeft overwonnen!

Ja, Jezus is waarlijk opgestaan!


        >> 2Continental Singers – He’s Alive


De Heer is waarlijk opgestaan!

De straf die ik verdiende heeft Hij op Zich genomen; de prijs voor al mijn ongerechtigheden heeft Hij betaald.

Zijn bloed wast mij schoon.
Mijn ziel is bevrijd.
Nieuwe hoop is in mijn hart.
Licht schijnt waar eerst duisternis was.

Ja, de Heer is waarlijk opgestaan!

       >> 3Charity Gayle – Thank You Jesus for the Blood


Dank U, Jezus, voor de weg die U bent gegaan;
dank U, dat U uit de dood bent opgestaan!
Dank U, voor alles wat U voor mij hebt gedaan;
zodat ik nu rechtvaardig voor de Vader kan staan.

Met Uw bloed kocht U mij vrij;
met Uw leven redde U mij.
Duisternis veranderde in licht,
en gaf mijn leven nieuw zicht.

Glorie zij aan U, mijn Koning en Heer;
U verlang ik te geven al mijn dank en eer.
Uw Naam wil ik verhogen, telkens weer;
U dienen en navolgen is al wat ik begeer.


Er is nog steeds tijd om je tot Hem te keren en Hem aan te nemen als je Verlosser en Zaligmaker; Hij stierf ook voor jou!


Gods zegen voor de komende week
en een liefdevolle groet,
RitaVanwege copyright plaats ik hier niet de volledige teksten maar geef bij een Engels lied een link naar de teksten.
Soms staat er onderaan ‘Meer weergeven’, als je hierop klikt, komt de rest van de tekst in beeld.
Verder staat er onderin ‘Naar het Nederlands vertalen’; als je dit aanklikt, komt de Nederlandse vertaling van het lied in beeld.
Ik wil er wel bij zeggen dat de vertaling vaak wel een beetje gebrekkig is, maar wel voldoende om het lied te kunnen begrijpen.

Link naar de tekst + vertaling:
1>> Arise, my Love
2>> He's alive
3>> Thank You, Jesus, for the Blood


📖 Leestip:
>> 'Bewijs genoeg' van Lee Strobel

zondag 28 maart 2021

Week 13 - Gethsémané

Zelfs na zoveel jaar is ook dit een nummer dat mij nog steeds heel diep raakt.
Het neemt ons mee naar de Hof van Gethsémané naar de strijd die de Heere Jezus daar heeft gestreden.
Een indringend lied met dit keer een citaat om over na te denken.        >> 1Kees Kraayenoord – GethsémanéGethsémané  - Lukas 22:39-46

‘En Hij ging de stad uit en vertrok, zoals Hij gewoon was, naar de Olijfberg; en ook Zijn discipelen volgden Hem. Toen Hij op die plaats gekomen was, zei Hij tegen hen: Bid dat u niet in verzoeking komt. En Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad: Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden. En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte. En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen. En toen Hij van het gebed opgestaan was, kwam Hij bij Zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En Hij zei tegen hen: Hoe kunt u slapen! Sta op, en bid dat u niet in verzoeking komt.’

Lees ook:

>> Mattheüs 26: 36-46

>> Marcus 14:32-42

Hebreeën 5:7,8
'Christus heeft tijdens Zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot Hem Die Hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege Zijn diep ontzag voor God. Hoewel Hij Zijn Zoon was, heeft Hij moeten lijden, en zo heeft Hij gehoorzaamheid geleerd.’

Hoewel ik dit lied al had uitgezocht voor de komende week, had ik nog geen idee wat ik er eventueel bij zou schrijven.
De afgelopen week las ik echter iets in het boekje ‘Ontwapenend Gebed’ van Anne van der Bijl en Al Janssen over de strijd van de Heere Jezus in de Hof van Gethsémané dat mij enorm tot nadenken stemde, en vervolgens bracht het bepaalde herinneringen uit mijn leven boven die mij ook de waarheid van deze woorden liet zien.
Daarom voor deze week bij het lied een citaat om over na te denken.
Kijk bij het overdenken ook eens naar het verschil tussen hoe het was in de Hof van Gethsémané en de rest van de lijdensweg tot aan de dood van de Heere Jezus toe.

Het citaat:
‘De overwinning moet al behaald zijn voordat de confrontatie met de vijand plaatsvindt.’

Gethsémané,
hof van angst en pijn,
van eenzaamheid en strijd.
Maar ook een plaats die
naar overwinning leidt.

Gethsémané,
plaats van overgave,
van willen leren.
Gehoorzaamheid boven
eigen wil begeren.

Gethsémané,
ontmoetingsplaats
van licht en duisternis.
Plaats waar zichtbaar wordt
van wie de overwinning is.

Wat ons ook te wachten staat;
welke verzoeking of beproeving
we ook nog hebben te doorstaan,
laat Jezus toch ons voorbeeld zijn,
opdat ook wij, net als Hij, in alles
eerst biddend tot de Vader gaan.

Alleen daar, aan Zijn voeten
wordt de strijd beslecht en de
overwinning behaald.
Niet omdat wij zo goed en
waardig zijn, maar omdat
Hij de prijs heeft betaald.


Gods zegen voor de komende week,
en een liefdevolle groet,
Rita1Vanwege copyright plaats ik hier niet de volledige teksten maar geef bij een Engels lied een link naar de teksten.
Soms staat er onderaan ‘Meer weergeven’, als je hierop klikt, komt de rest van de tekst in beeld.
Verder staat er onderin ‘Naar het Nederlands vertalen’; als je dit aanklikt, komt de Nederlandse vertaling van het lied in beeld.
Ik wil er wel bij zeggen dat de vertaling vaak wel een beetje gebrekkig is, maar wel voldoende om het lied te kunnen begrijpen.

Link naar de tekst + vertaling: >> Gethsemané

zondag 21 maart 2021

Week 12 - Knielen bij het kruis

Met het naderen van Goede Vrijdag en Pasen de komende weken een paar liederen die mij al jaren heel na aan het hart liggen.
Deze keer bij uitzondering twee liederen.
Ik had eerst alleen een Nederlands lied klaarliggen, maar met dat ik erover aan het nadenken was,  en dingen nalezen in oude bestanden op mijn laptop, kwam ik bij het andere lied.
En met dat ik het opnieuw luisterde, bedacht ik mij dat dit lied ons iets laat zien van de diepte van de liefde van Jezus voor ons.
Als alles deze week eigenlijk draait om de woorden ‘Jezus, hoe groot was Uw liefde, toen U stierf, en dacht aan mij …’, dan wil ik je graag voordat we naar dit lied gaan meenemen naar het lied ‘This blood’ van Carman.

Lees >> hier << de woorden mee terwijl je het lied luistert; even naar beneden scrollen voor het hele lied en als je het naar het Nederlands vertaald wilt hebben.        >> Carman – This blood

                                

De woorden die tot op de dag van vandaag, elke keer opnieuw, het diepst bij mij binnenkomen, zijn de woorden: ‘This blood is for you!’ oftewel: ‘Dit bloed is voor jou!’
Elke druppel bloed die gevloeid heeft die avond, van Gethsemané tot aan het kruis, heeft gevloeid omdat Hij zoveel van ons houdt!
Als je de woorden ‘This blood is for you’ nog hoor naklinken in je oren, sluit dan eeens even je ogen en beeld je het moment in dat Hij bloed zweette van angst om wat komen ging in Gethsemané; het moment dat er een doornenkroon op Zijn hoofd werd gedrukt waardoor de bloeddruppels langs Zijn gezicht naar beneden drupten; het moment dat Hij gegeseld werd en het bloed stroomde uit de opengereten wonden ontstaan door die gesel; het moment dat de hamer de grote spijkers dwars door Zijn handen en voeten heen joegen en de grond die daarbij rood kleurde van het bloed.
Beeld je deze momenten eens even in, en hoor dan Zijn woorden klinken (en vul hier dan je eigen naam in): ‘….., dit bloed is voor jou!’.

‘Oh Jezus, hoe groot was Uw liefde ….?’

 


      >> Oscar van Eijk – Knielen bij het kruis

                              

Heer, ik word stil als ik bedenk
wat U voor mij hebt gedaan;
hoe U de weg van schaamte
en pijn voor mij bent gegaan.

Heer, ik word stil als ik bedenk
hoe Uw bloed vloeide voor mij.
Uw offer aan het kruis,
maakt mij van zonden vrij.

Heer, ik word stil als ik bedenk
dat U dit deed, en dacht aan mij.
Dat Uw hart al naar mij uitging,
maakt mij zo dankbaar, en blij.

Stil, en in diep ontzag, kniel ik
aan de voet van het kruis neer.
Ik heb geen andere woorden
dan: ‘Hier ben ik, Heer’.

Ik geef U mijn hart, mijn leven;
het behoort aan U voor altijd.
In alles wil ik U verhogen, en
in alles aan U zijn toegewijd.

Neem deze week eens een moment om stil te staan bij hoe groot Jezus' liefde voor jou is.

Gods zegen
en een liefdevolle groet,
Rita>> Lijdensgeschiedenis van de Here Jezus in het Mattheüsevangelie

>> Lijdensgeschiedenis van de Here Jezus in het Marcusevangelie

>> Lijdensgeschiedenis van de Here Jezus in het Lucasevangelie

>> Lijdengeschiedenis van de Here Jezus in het Johannesevangelie, met voorafgaand het Hogepriesterlijk Gebed


📖 Leestip:
>> 'Bewijs genoeg' van Lee Strobel

maandag 15 maart 2021

Week 11 - Your Faithfulness - Uw Trouw (Deel 2)

Met mijn vorige blogje ben ik gestopt bij het punt waar Brian het lied schreef en alles rondom hun zoontje nog onzeker was.         >> Brian Doerksen – Your faithfulness
              1Onderin vind je de link naar het lied en de mogelijkheid tot vertaling ervan.


Hoewel het eerste levensjaar van Isaiah vrij normaal verliep, -wat gebruikelijk is bij dit syndroom, in het jaar 2000 kwamen ze er achter dat ook Isaiah het 2fragiele-X-syndroom had.
Brian is vervolgens heel eerlijk over de gevoelens die hem met dat bericht overspoelen en uiteindelijk gooit hij de handdoek in de ring, en besluit dat hij maar beter met alles kan stoppen en een gewone baan kan zoeken om zijn gezin te onderhouden.
Ondanks zijn verdriet en worsteling ervoer hij de Heer dichtbij, maar pas toen hij stil genoeg was, was er ruimte om ook Gods hand te zien en Zijn stem te horen, Die hem vroeg of hij nog steeds met Hem wilde wandelen, Hem wilde vertrouwen, om toch door te gaan met vertellen van wie Hij is.

‘… want, wie kan zich beter inleven in Mijn kinderen die door verdriet overmand zijn dan jij, die weet wat teleurstelling is?’ 

Mijn man en ik hebben het voorrecht gehad om meerdere van zijn concerten hier in Nederland bij te wonen, als is het wel alweer een tijdje geleden.
Maar dit laatste is ook precies wat mij altijd zo heel erg trof met deze man, namelijk zijn echtheid,
zijn puurheid.
Met het schrijven van deze twee blogjes kwamen dan ook de herinneringen weer terug aan het feit dat hij hierover verteld had met zijn concerten, en ik weet nog dat zijn getuigenis en de  liederen die hij zong, daardoor nog meer indruk maakte.
Het is precies zoals hij het in zijn 3boek beschrijft: ‘mensen verlangen er gewoon naar dat sprekers vertellen hoe zij door de diepste dalen en mislukkingen hebben gewandeld.’  
Dit geldt zeker voor mezelf; na alles waar we als gezin al doorheen gegaan zijn voel je verwantschap, en krijgen getuigenissen, voortkomend uit de diepten van het leven, meer betekenis.

En zo blijft het lied me raken.
Maar het is denk ik ook een lied met vragen, gedachten, die menigeen in deze tijd misschien wel heeft.
Wat zal morgen brengen?
Wat zal de toekomst brengen?
Teleurstelling, of dat waar ik zo naar verlang?
Pijn en verdriet, of zegen?
Wanneer zal ik sterven?
Zal dat totaal onverwacht zijn, als een dief, of zal ik nog een kans hebben om afscheid te nemen?
Hoeveel zijn er niet wiens ziel overweldigt wordt door duisternis, en van wie gedachten belaagd worden door stormen van twijfel?
Zoveel vragen, zoveel gedachten en gevoelens, zoveel onzekerheid, en toch …

Het verhaal, waarvan ik slechts summier dingen heb verteld,  toont ons de diepe weg die Brian is gegaan.
Het laat zien dat worstelen niet erg is, zolang wij God, en wie Hij is, maar niet uit het oog verliezen.
En dat is wat Brian ons in dit lied laat zien.
Zoveel vragen, zoveel onzekerheden, maar één ding blijft staan: het zeker weten dat we op Gods trouw kunnen vertrouwen.

Zo zeker het is dat de rivieren de zee bereiken; zo zeker het is dat de zon in het oosten opkomt, zo zeker kunnen we rusten in Gods trouw!
Zekerder dan de tedere liefde van een moeder; zekerder dan de sterren die nog boven ons schijnen, kunnen we rusten in Gods trouw!

Het woord ‘Faithfulness’ heeft in het Nederlands dezelfde betekenis als het woord ‘Faithful’, het betekent allebei ‘trouw’, maar in het Engels is er een klein onderscheid tussen beide woorden: ‘Faithfulness is the state of being Faithful.’ 
Dit vertalen klinkt eigenlijk niet, want dan wordt het ‘Trouw is de staat van trouw zijn’.
Maar als er gezongen wordt ‘Still I know I can trust in Your Faithfulness’, dan wordt er in wezen gezegd dat we kunnen vertrouwen, -als verderop in het lied ook 'kunnen rusten’, in het feit dat God gewoon altijd trouw is, omdat dit de staat is waarin Hij altijd verkeert.
Als mens verkeren wij nooit in eenzelfde staat; zo verkeren we in een staat van zekerheid, of van trouw, en het volgende moment kunnen verkeren in een staat van angst, of ontrouw; zo verkeren we in een staat van euforie, nog geen twee tellen later kunnen we verkeren in een staat van wanhoop.
Maar God niet, God verkeert altijd in dezelfde staat; Zijn trouw is voor eeuwig, zegt de Bijbel.

1 Kronieken 16:34
‘Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.’
(Gods trouw ligt besloten in het woord goedertierenheid)

Psalm 36:6
‘HEERE, Uw goedertierenheid reikt tot in de hemel, Uw trouw tot de wolken.’

Psalm 102:28 
‘Maar U blijft Dezelfde, aan Uw jaren zal geen einde komen.’

Hebreeën 13:8
‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.’

En zo kunnen wij in deze onzekere en onrustige tijden, vol vragen en tegenstrijdigheden, moeiten, pijn en verdriet, rust vinden, -net als Brian (en zijn vrouw), in de trouw van onze onveranderlijke Heer en God.
Nee, niemand weet wat morgen brengt; niemand weet wat de toekomst brengt, maar één ding is zeker: Hij is, en blijft Dezelfde, vol van liefde, goedheid, genade en trouw; onze Enige en vaste Zekerheid.

Brian:
‘We zijn gesprongen, en de trouwe armen van God hebben ons opgevangen en houden ons nog steeds vast. Dat is het enige dat ik echt weet.’

Weet jij dat ook?
Zo niet, schroom dan niet om 4contact op te nemen als je daar wel naar verlangt, of vragen over hebt.

Voor altijd, Heer, bent U Dezelfde!
Onveranderlijk is Uw goedheid,
Uw genade, als ook Uw
liefde en trouw.

Welke onzekerheden ons ook plagen,
welke dingen ons ook angst aanjagen,
welke stormen er ook zullen woeden:
U zult altijd waken en ons behoeden.

Voor altijd, Heer, bent U Dezelfde!
Standvastig is Uw goedheid, =
Uw genade, als ook Uw
liefde en trouw.

Welke beproevingen ons ook bespringen,
welke zorgen ook ons leven binnendringen
welke lasten we ook hebben te dragen:
U bent er altijd en zal ons blijven schragen.

Voor altijd, Heer, bent U Dezelfde!
Onwankelbaar is Uw goedheid,
Uw genade, als ook Uw
liefde en trouw.

Welk verdriet ons leven ook binnenkomt,
en ervoor zorgt dat onze stem verstomt;
welke pijn ons ook onderuit dreigt te slaan:
U zult altijd, en overal, naast ons staan.

Voor altijd, Heer, bent U Dezelfde!
Onwrikbaar is Uw goedheid,
Uw genade, als ook Uw
liefde en trouw.

Laten we onze ogen richten op de trouw van de Heere,
en kracht putten uit het feit dat Hij altijd, en in alles, dichtbij is,
en ons overal doorheen helpt.

Gods zegen
en een liefdevolle groet,
Rita1 Vanwege copyright wil ik hier niet de volledige teksten plaatsen maar geef bij een Engels lied een link naar de teksten.
Soms staat er onderaan ‘Meer weergeven’, als je hierop klikt, komt de rest van de tekst in beeld.
Verder staat er onderin ‘Naar het Nederlands vertalen’; als je dit aanklikt, komt de Nederlandse vertaling van het lied in beeld.
Ik wil er wel bij zeggen dat de vertaling vaak wel een beetje gebrekkig is, maar wel voldoende om het lied te kunnen begrijpen.

Link naar de tekst + vertaling: >> 'Your faithfulness'

2 >> Info fragiele-X-syndroom

3 >> Boek ‘Make Love Make  War’ van Brian Doerksen

4 Voor contact, zie het contactformulier aan de rechterkant van het Blog, onder mijn profiel.