zondag 8 maart 2015

Week 11 - Wat een bemoediging!

Ik vertrouw erop dat Hij Die in u  een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. 
HSV

Ik ben er van overtuigt dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.
GNB

Filippenzen 1:6


Hoewel ik op dit moment van mijn leven (weer) door een bepaald proces ga, wil dit niet zeggen dat ik niets meer te schrijven heb, alleen de serie ‘Mijn hart, mijn verantwoordelijkheid’ van YouVersion ligt even stil.
Maar dat is in het geheel niet erg, want ik ben precies waar ik dit jaar mee begonnen ben, namelijk bij mijn uitgangspunt ‘Waar God mij leidt’.

Vorige week was even heel moeilijk en lastig, maar bracht ook op sommige plaatsen bevrijding, en diepe vreugde en vrede vullen sinds het weekend regelmatig mijn hart en maken mij intens dankbaar.
Ik houd nu een soort van dagboek bij (wat wil zeggen, schrijven wanneer het kan, maar niet elke dag) waarin ik alles opschrijf waar ik doorheen gegaan ben en ga.
Misschien dat ik het ooit deel, maar dat weet ik nog niet, want het is wel heel persoonlijk.
Maar als God het me vraagt …
Voor nu is het schrijven mijn manier van op een rijtje zetten, doorleven en verwerken van dingen die God laat zien en/of op mijn pad heeft gebracht en brengt.

In dit proces zitten echter ook hele mooie dingen; enorme bemoedigingen en rijke zegeningen (vandaar ook die intense momenten van vreugde, vrede en dankbaarheid)
Een daarvan is een tekst die vorige week een zaterdag (28 februari) via Dagelijks Woord binnenkwam.
Ik lees de teksten van dagelijks Woord niet dagelijks, soms heb ik het idee dat dezelfde teksten steeds terugkomen/voorbijkomen, vooral als je langere tijd meeleest krijg je dat idee, dus nu kijk ik gewoon af en toe eens een keertje, en zo las ik op die bewuste zaterdag (nog voor ik was begonnen met schrijven) weer eens een tekst van deze site.
En daar stonden deze woorden:

Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.
NBG

Filippenzen 1:6

Ik was blij en dankbaar met dit woord, want alleen de Bijbelstudie waar ik mee bezig was, maakte al best het een en ander weer in mij los en het was dan ook heel bemoedigend om dit woord van God te ontvangen.
Nu echter, een week verder, heeft dit woord nog veel meer waarde gekregen en het is dan ook mijn verlangen om even dieper op dit woord in te gaan.
En het is mijn gebed dat het jou als lezer ook enorm zal bemoedigen.
Want Hij zegt dit tegen ieder kind van Hem:
‘Mijn dochter, Mijn zoon, weet, dat het goede werk dat Ik in jou begonnen ben voleindigen zal, tot de dag dat Ik je thuishaal of de Here Jezus terugkomt!’

Als ik deze tekst even in verschillende vertalingen op Internet opzoek en lees, wordt mijn aandacht vooral getrokken naar wat er bij het woordje voleindigen staat op de site van de Bijbel in Statenvertaling met kanttekeningen.
Daar staat: ‘Dat is, meer en meer zal vermeerderen, versterken en bewaren.’
Het goede werk, het werk van genade (Henry Matthew), zal Hij doen groeien en doen toenemen; Hij zal het bekrachtigen en bevestigen, en Hij zal het beschermen, ervoor zorgen dat het niet verloren gaat.


Het Leven zegt het volgende:
‘Gods werk voor ons begon toen Christus aan het kruis stierf voor de vergeving van onze zonden. Zijn werk in ons begint wanneer de Heilige Geest in ons hart komt wonen. Hij geeft ons de kracht om elke dag meer op Christus te gaan lijken. Paulus beschrijft de groei van een christen naar volwassenheid, die begint wanneer we Jezus aannemen en zich voortzet tot Christus terugkomt.’

Wij kunnen op deze weg van groei soms de moed verliezen, maar laten we goed onthouden en ons richten op het feit dat God nooit en te nimmer de moed verliest!
Hij maakt af wat Zijn hand begonnen is te doen!
God geeft niet op!
Hij is Degene die het in ons is begonnen, dus zal Hij het ook afmaken!

Laten we Hem dus alle ruimte geven in ons leven.
Wees niet huiverig of bang, wees niet bezorgt om wat Hij zou kunnen doen of vragen, maar vertrouw op Degene die ons vertrouwen meer dan waard is.
Ja, soms kunnen dingen pijnlijk zijn, moeilijk, of zwaar, of …, maar Hij doet alle dingen meewerken ten goede voor wie Hem liefhebben! (Rom. 8:28)

Wat een geweldige bemoediging voor ons in ons dagelijkse strijd van ‘het sterven aan onszelf’! (Joh. 12:24,25; Lucas 9:23,24)
Wat een bemoediging om vol te houden en vol vertrouwen Hem Zijn gang te laten gaan in ons leven.
Hij is het begonnen, en Hij zal het voleindigen.

Lieve Vader in de hemel, ik loof en prijs Uw Naam en ik dank U met heel mijn hart en ziel voor  wat U aan het doen bent in mijn leven en ook nog zal gaan doen.
Dank U wel voor zoveel genade!
Dank U wel voor zoveel liefde!
Dank U wel voor zoveel trouw!
Ik verlang ernaar om meer en meer op U te gaan lijken, Heer Jezus, en daarom leg ik ook vandaag mijn leven in Uw handen; wijd ik mij toe aan U en wil ik U alle ruimte geven om Uw werk in mij voort te zetten tot de dag dat U terugkomt of mij thuis haalt.
Laat mij zien, Heer Jezus, waar ik U tegenwerk, waar ik deuren sluit die juist open moeten, of open waar ze gesloten moeten worden, of op welke manier dan ook ik U tegenhoud om Uw werk in mij te kunnen doen.
Laat Uw Geest mij zo leiden op alle wegen.
En dank U wel, dat ik weten mag, dat wat U begonnen bent in mij ook zal voleindigen!
Ik prijs Uw Naam!

- Amen -


Vol vertrouwen leg ik mijn leven in Uw handen,
want ik weet mij daar veilig en geborgen.
Ga Uw gang maar, Vader, ik wil U alle ruimte geven
om te doen wat U wilt doen in- en met mij.

Kneed en vorm mij maar, Vader, zodat ik
meer en meer op Jezus zal gaan lijken.
Schep, en herschep waar nodig is,
zoals een pottenbakker doet met de klei.

Ik ben niet bang, ik heb immers niets te vrezen,
U bent een God van genade, liefde en trouw.
U gaf mij de belofte dat U zult afmaken,
ja, zal voleindigen wat U begonnen bent in mij.


Gods rijke zegen voor de komende week
en een liefdevolle groet,
2 opmerkingen:

  1. Amen. Zo'n Bijbeltekst is een echte bemoediging. Fijn dat je dit deelt.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Ik heb dit nog eens gelezen. Wat is het mooi. Wat is het een bemoediging.

    BeantwoordenVerwijderen