zondag 12 juni 2022

Week 24 - Want Ik zal uw Licht zijn!

Twee weken geleden, zondag, 29 mei, schreef ik een stukje over ‘Het licht van Gods aangezicht’ en wees daarbij aan het einde de tekst uit Jesaja 60:19.
Afgelopen week vond ik in mijn bestanden een heel oud blogje (van mijn allereerste blog – bij Punt.nl uit 2009) over dit vers en vers 20.
In iets bewerkte vorm plaats ik hem nu ook hier, omdat het enerzijds een mooie aansluiting is op het blogje van Week 22, als ook een heerlijk vooruitzicht vol hoop.

‘Overdag zal de zon u niet meer verlichten, 's nachts de maan u niet meer beschijnen, want Ik, de Heer, zal uw Licht zijn, voor altijd, Ik verleen u luister.
Ik ben een zon die nooit ondergaat, een maan die nooit afneemt.
Want Ik ben Uw Licht, voor altijd.
Uw rouwtijd is voorgoed voorbij.’

GNB

‘De zon zal voor u niet meer zijn tot een licht overdag en als een schijnsel zal u de maan niet verlichten, maar de HEERE zal voor u zijn tot een eeuwig licht en uw God tot uw sieraad.
Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal zijn licht niet intrekken, want de HEERE zal voor u tot een eeuwig licht zijn en aan de dagen van uw rouw zal een einde komen.’
HSV
Jesaja 60:19,20

Geen zon meer en geen maan meer; God, Die voor eeuwig Het licht zal zijn.
De woorden stemden me toen tot nadenken en ik probeerde me voor te stellen hoe dat toch zal zijn, wat dat zal betekenen, en opnieuw laat ik me meenemen in wat ik zo’n dertien jaar geleden schreef, en verheug me in wat eens zal zijn.
Want waar het komen en vertoeven in het Licht van Gods aangezicht nu nog onvolkomen is, omdat wij mensen onvolkomen zijn, eens komt de dag dat alle onvolkomenheden voorbij zullen zijn en we als kind van Hem voor eeuwig in Zijn volle Licht mogen leven.

Voorbij is dan de schaduw van de dood
voorgoed voorbij elke moeite, zorg en nood.
Voorbij is dan elke vorm van lijden,
voorgoed voorbij elk worstelen en strijden.
Voorbij is de terugkerende duisternis,
voorgoed voorbij elk verlies, verdriet en gemis.
Ja, dit alles is ook voor jou voorgoed verleden tijd
als op jouw schouders rust het Kleed van Zijn rechtvaardigheid.


Want Ik zal uw Licht zijn!

“Voor mij is Gods licht een Licht dat alles laat zien, maar dan ook alles.
Ieder oneffenheidje, plekje, dingetje, het minuscuulste detail zal daarin zichtbaar zijn.
Dat God Zelf het Licht zal zijn, houdt voor mij in dat er niets meer bedekt is, dat alles zichtbaar is.
Het deed mij meer dan ooit beseffen, dat het daarom voor mij (voor iedereen) onmogelijk is om daar te komen in de hoedanigheid als zondig mens.
Voor even zag ik mijzelf opnieuw in Zijn licht zonder het reinigende bloed van Jezus, en voor een moment zag ik hoe vuil ik was; ik voelde me vies en onwaardig, en wilde het licht wel uitdoen, of met een dimmer minder fel maken, zodat niet alles zichtbaar was.
Al het vuil dat kleeft aan mijn handen en voeten.
Al die verkeerde dingen die opkomen in mijn hart en in mijn gedachten.
Alle onrechtvaardigheid, alle trots en hoogmoed, mijn egoïsme …
Ik zou me kunnen wassen tot ik een ons weeg, maar zelf zal ik nooit in staat zijn om zo schoon te worden dat ik in Zijn Licht zou kunnen komen en staan.
Ik niet, jij niet, wij niet; niemand?

Er is er Eén die dat wel kan, Eén Die ons zo schoon kan wassen dat we wel in het Licht van God kunnen komen en vertoeven.
Eén, die al het vuil, alle zonden en ongerechtigheid, alles, ja, echt alles schoon kan maken.
En die Ene is Jezus, Gods eigen Zoon.
Alleen Zijn bloed reinigt ons van al onze zonden en wast ons smetteloos schoon, ja, alleen Hij maakt ons hart witter dan sneeuw. (Ps. 51:9; Jes. 1:18)
God zond Hem naar deze wereld om onze zonden op Zich te nemen en de straf te dragen die wij hebben verdiend.
Om onze zonden stierf Hij aan het kruis op Golgotha, maar Hij overwon de dood, en stond op uit het graf en keerde terug naar Zijn Vader waar Hij nu een plaats aan het bereiden is voor een ieder die dit gelooft.
Nu kan Gods Licht op mij (en op een ieder die gelooft) schijnen zonder dat ik mij 'vies' hoef te voelen, zonder dat ik me hoef te schamen, zonder dat het gevoel van ‘ik hoor hier niet, ik kan hier niet zijn’ mij bekruipt, want ik ben bedekt met het bloed van Jezus en dat bloed heeft mij zo schoongewassen, dat ik zonder schroom in Zijn Licht kan staan.
(Toevoeging: De Here Jezus ging niet alleen terug om voor ons een plaats te bereiden, maar vooral ook zodat de Trooster, de Heilige Geest, kon komen. En een ieder die de Here Jezus aanneemt als Verlosser en Zaligmaker ontvangt Zijn Geest. - Johannes 14)


Ik moet denken aan mijn ramen die als de zon er niet opstaat, er best wel schoon uitzien, maar dat als de zon doorkomt en haar licht erop laat schijnen, er vaak veel viezer uitzien dan ik had gedacht.
Het licht van de zon legt elk vies plekje, elke vingerveeg genadeloos bloot en alleen een goede wasbeurt maakt ze weer schoon en helder.
Echter, alles wat door mensenhanden is schoongemaakt, wordt weer vuil.

Is dit ook niet zo met ons leven?
Op het oog kan alles er prima uitzien.
We kunnen als goede en keurige mensen leven, en als er iets verkeerds gaat, of we doen iets fout, het weer in orde maken, maar als Gods' Licht er op gaat schijnen, is het dan ook weg?
Ik kan douchen en er voor het oog schoon uitzien en lekker ruiken, maar is mijn leven ook een reukwerk voor Gods aangezicht?
Ik moet denken aan de momenten dat de zon mijn kamer binnenkomt en alle stofdeeltjes die ik anders niet zie, zichtbaar maakt.
Ik moet denken aan de schaduw die de zon achter laat; altijd als de zon schijnt, is er ergens duisternis, is er een plek die niet in het licht komt!
En ’s nachts als de maan aan de hemel staat, ook dan blijven er overal schaduwen.
Daarnaast zijn de zon, de maan en de sterren prachtig en schitterend om te zien, maar ze hebben ook een keerzijde.
Het licht van de zon is te fel om in te kunnen kijken; we zouden er blind van worden, en haar hitte kan ook verbranden en dodelijk zijn.
En het licht van de maan en sterren, ach, dat is zo beperkt, maakt alles zo vaag.
’s Avonds gaat de zon ook onder, en was het leven draaglijk in het licht van de zon, de vallende duisternis maak ons verdriet, onze pijn, moeite en zorg vaak zovele malen ter en zwaarder.

Maar God zegt hier: Ik zal uw Licht zijn!
Niet meer de zon zal over ons schijnen, noch de maan, maar God Zelf.
Ik ben een zon die nooit ondergaat, een maan die nooit afneemt!
God Zelf zal eens ons Licht zijn, voor altijd!

Het zal een eind maken aan alle schaduwen die het leven nu kent.
Een eind maken aan alle moeiten en zorgen.
Vreugde zal er zijn, eeuwige vreugde en blijdschap.
Ons hart zal opspringen van vreugde, onze mond jubelen vol lof.
Luister is wat God ons wil geven en Hij maakt een eind aan onze tijd van rouw!

Oh, wat zie ik uit naar die tijd!
Wat kan ik uitzien naar dat eeuwige leven in Zijn Licht!
Geen schaduwen meer, geen bedekkingen meer.
Voorbij het zondigen, voorbij de moeiten en pijn van het leven.
Rein, vrij, zuiver is dan mijn bestaan.
Altijd en elk moment vol van U.
Liefde, vreugde, vrede, lofprijs en aanbidding! 

Och, laat je toch ook schoonwassen door het Bloed van Jezus Christus!
Laat je toch reinigen door het Bloed van het Lam!
Zie omhoog, Hij wacht op jou!
Nog is er tijd.
Nog is het niet te laat!”


Ter afsluiting
Hoewel dit blogje oud is, en niet voortkomt uit het Dagboek, toch ervaar ik het als een kostbaar iets om opnieuw te lezen en te overdenken.
En ik geloof zeker dat het ook past in deze serie van ‘Neem de tijd, o mijn ziel!
Ik wil je dan ook aanmoedigen om de tijd te nemen om deze woorden uit Jesaja voor jezelf eens te overdenken.
En als je dit leest en Hem nog niet persoonlijk kent, dat is het mijn gebed dat je Hem zult gaan zoeken.
Je mag hierbij weten dat Hij Zelf in Zijn Woord zegt dat wie Hem met zijn gehele hart zoekt, Hem ook zal vinden! (Jer. 29:13)
Mail mij gerust als je vragen hebt; zie contactformulier rechts onderin dit Blog.
Ik zal niet altijd overal een antwoord op hebben, maar wil hetzeker met je zoeken.
Want de Heer, en ook ik, wil niets liever dan dat je komt en je schoon laat wassen door Zijn bloed, zodat ook jij straks in dat eeuwige Licht van God Zelf mag leven.

Voor eeuwig zal Hij ons Licht zijn,
een Licht dat altijd schijnt
en nimmer ondergaat.
Hij is immers de Vader der lichten,
in Wie geen verandering
of omkeer schuilgaat.

Voor eeuwig zal Hij ons Licht zijn;
elke verduistering, als ook
elke schaduw is verdwenen.
Voor eeuwig is Hij ons Licht,
en zal niemand ooit nog
treuren of wenen.Dat de Heere een ieder van ons mag zegenen en leiden op, of naar Zijn weg, teneinde dat we allen straks voor eeuwig in Zijn Licht mogen leven en Hem aanbidden.

Shalom
en liefdevolle groet,
Rita
donderdag 2 juni 2022

Koesteren

Jaren geleden schreef ik bij onderstaand schilderij van Caroline van de Vate een gedicht dat gaat over het ons koesteren in het zonlicht dat God ons heeft gegeven.
Ik wil dit nog graag even met jullie delen in het licht van mijn vorige blogje in de serie 'Neem de tijd ...' over 'Het licht van Gods aangezicht'

Uw zonlicht is
het stralende licht
dat glans geeft aan mijn dag.

Uw zonlicht is
als liefdevolle armen
beschermend om mij heen.

Uw zonlicht is
als een warme deken
waarin ik mij koesteren mag.

Zo hef ik mijn hoofd omhoog
en koester mij in het licht
van Uw aanwezigheid,
in de bescherming
van Uw nabijheid
en in de warmte
van Uw liefde.

~0~0~0~

Van dit schilderij hebben wij ook eens een kaart uitgegeven met het volgende kleine gedichtje erop.
Koesteren
Koester je in het licht 
van Mijn aanwezigheid.
Laat Mijn liefde je verwarmen.
Vind vrede in de bescherming
van Mijn nabijheid.

De kaarten zijn niet meer in de winkels verkrijgbaar, maar ze zijn er nog wel.
Heb je interesse stuur mij dan via de contactmail -rechts onderin dit Blog, een berichtje.
In het licht van dit blogje zal de kaart opgestuurd worden tegen vergoeding van alleen de verzendkosten.
Je kunt hem ook gratis ophalen in Barneveld of Ermelo.