zondag 28 november 2021

Week 48 - Oh, my Soul

Onze ziel kan onrustig zijn,
bezorgd, angstig of radeloos.
Hoop en geloof verdwenen lijken
en ons leven krachteloos.

Onze ziel kan benauwd zijn,
zoekende, opgejaagd, of lusteloos.
Schaduwen nemen de overhand en
maken ons zicht donker en troosteloos.

Onze ziel kan terneergeslagen zijn,
teleurgesteld, verdrietig, moedeloos.
Twijfel sluipt zachtjes binnen;
nog even, en alles lijkt hopeloos.


De tijd waarin we leven maakt menig mens onrustig.
Een scala van emoties zien, -en horen, we voorbijkomen; of misschien ondervinden we ze ook wel zelf  in meer of mindere mate.
Maar wat moeten we als kind van God met deze gevoelens en gedachten?
Daarover gaat het lied voor deze week.

Maar voor we naar het lied gaan, wil ik je eerst nog even meenemen naar de Bijbel, want ook de Psalmisten kenden deze gevoelens, en ze schreven daarover.
Psalm 42:12
'Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.’

In dit ene vers zien we drie dingen.
Als eerste zien we dat de psalmist simpelweg erkent dat dat  hij zich terneergeslagen voelt en onrustig is.
Met andere woorden, wees niet bang voor gevoelens van down zijn, verdrietig, moedeloosheid, bezorgd, angstig, noem maar op, ze horen nu eenmaal bij het leven hier op aarde.
'Wat buigt u zich neer; wat bent u onrustig in mij.’
We kunnen doen alsof dit soort gevoelens er niet zijn, maar het enige dat we er mee bereiken, is dat we als het ware van binnenuit worden opgegeten.
Het zal langzaamaan alles aantasten met alle gevolgen van dien.
Erkenning is simpelweg in veel gevallen gewoon de eerste stap naar herstel.
Immers, als je ontkent dat er iets is, dan is er ook geen reden om er iets aan te doen.

Het is echter wat anders om erin te blijven hangen, of je er in onder te dompelen, in te zwelgen.
En dat is het tweede dat we zien in het vers, namelijk dat de psalmist zijn ziel aanspreekt.
‘Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij?
Hij erkent dat hij zich zo voelt, maar hij zwelgt er niet in.
En dat toont ons dat we dus een keuze hebben in wat we doen.
Kiezen we ervoor om toe te geven aan die gevoelens, of we kiezen ervoor om er iets aan te doen.
Eén ding weet ik uit ervaring wel, namelijk hoe langer we ergens in blijven hangen, hoe moeilijker het vaak is om er weer uit te komen.
De psalmist toont ons de weg uit die neerslachtige en onrustige gevoelens, namelijk jezelf aanpakken door tot je ziel, -waar al die emoties, gevoelens en gedachten zich bevinden, aan te spreken.
Hij kijkt niet naar waar alles uit voortgekomen is, hij richt zijn aandacht volledig op zijn ziel:‘Waarom ben je bedrukt, mijn ziel, zo onrustig, zo bedroeft, zo …’

Met het aanspreken van onze ziel komen we bij het derde punt, namelijk met wat voor woorden de psalmist zijn ziel de weg wijst uit deze neerslachtige gevoelens.
Hij zegt tegen zijn ziel:
‘Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.’
‘Hoop op God, ziel!’
Kijk naar wie Hij is, naar alles wat Hij reeds heeft gedaan!
Denk eens terug aan al die keren dat Hij je eerder geholpen heeft, denk eens terug aan hoe Hij je eerder getroost heeft, bemoedigd heeft, je gedragen heeft, het licht in je leven ontstoken heeft!
‘Hoop op God, ziel!’
Bij Hem is verlossing, Hij is mijn God!
Hem zal ik weer loven!


Het spreken tot, en het herinneren aan, is geen toverformule, zo van als ik dit doe, dan is alles weer goed en weg.
We zien dit ook bij de psalmist, want in Psalm 43 komen we opnieuw precies dezelfde woorden tegen.
En daar ligt , als je het zo wilt noemen, de vierde les, namelijk Volharden.
Want met het volharden in het uitspreken van op Wie onze hoop is, en van Wie we onze verlossing verwachten, komt een steeds dieper besef van Wie God is.
En hoe dieper dat besef wordt, hoe meer rust en vrede er in ons leven zal zijn.

Het doet mij denken aan Psalm 131:2.
‘Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht als een gespeend kind bij zijn moeder;
als een gespeend kind is mijn ziel in mij.’
Een gespeend kind is een kind dat niet langer borstvoeding krijgt; de HSV zegt dan ook ‘als een kind dat de borst ontwend is’.
Vroeger kreeg een kind een bepaalde tijd de borst, en dan werd het gestopt.
Zowel voor de moeder als voor het kind was dit geen makkelijke tijd, reken maar dat er vele tranen vloeiden in dat proces, maar het moest gebeuren, want het hoorde bij het proces van opgroeien.
Ik denk dat we zo ook het aanspreken van onze ziel, -het onze ziel keer op keer, al is het onder tranen, wijzen op God, op Wie Hij is, en op wat Hij heeft gedaan, mogen zien als een soort van ‘spenen’.
En waar een gespeend kind de borst moest ontwennen, moeten wij hier ontwennen om op onszelf te vertrouwen, op andere mensen, op ons geld, onze spullen; het ontwennen van zien op en handelen vanuit wat we voelen en denken.
En als we erdoor heen zijn, hebben we onze ziel tot rust gebracht met het diepe besef dat voor onze God werkelijk niets onmogelijk is, dat Hij ons nooit zal verlaten, en alles in Zijn hand heeft.

Oh, mijn ziel ….


          >> Oh, my Soul - Rebekah Dawn & Mary Monari

                                                           

De tekst van het lied in het Nederlands

Oh, mijn ziel, waar is je geloof?
Waar is je hoop?
Waarom ben je verontrust?
Waarom ben je bezorgd en angstig, trachtend te achterhalen wat er allemaal nog komen gaat?

Oh, mijn ziel, waarom twijfel je?
Waarom ben je bang?
Waar is je lied?
Waarom zing je niet, Hem dankbaar lovend voor alles dat nog komen gaat.

Heeft Hij je ooit teleurgesteld (in de steek gelaten)?
Heeft Hij je ooit verlaten?
Heeft Hij ooit een belofte gedaan en die niet nagekomen?
Hij heeft nooit, Hij zal nooit, Hij zou nooit.
Kijk terug en onthoud, dat alles waarvan je ooit dacht dat het jouw verlies was, slechts winst is geweest.
Hij zal het opnieuw doen.
Hij kan het opnieuw doen.

Oh, mijn ziel, waarom ben je bang?
Waarom kun je je niet overgeven?
Waar is je vertrouwen?
Waarom kies je niet vrijwillig om Hem te volgen in alles dat nog komen gaat?

Oh mijn ziel, waarom aarzel je (ben je terughoudend)?
Waarom redeneer je?
Heb je niet gezien dat Hij er in elk seizoen was, en ook nu zal Hij met je zijn in alles wat er nog komt.
Is Hij niet trouw?
Kun je Hem niet vertrouwen?
Is Hij niet vriendelijk, en heeft alles wat Hij heeft toegestaan niet altijd ten goede gewerkt?
Je kunt je niet voorstellen, mijn ziel, je kunt niet eens doorgronden, al wat Hij gepland heeft en al wat Hij nog in gedachten heeft.
Want Zijn belofte is waar en Zijn Woord betrouwbaar.

Dus, laat geloof boven je angst uitstijgen.
Herinner jezelf aan alle jaren dat je Zijn hand hebt gezien.
Hij heeft je erdoorheen gebracht en ook al is dit moeilijk, dit is niets nieuws.
Hij is hier, Hij is er altijd geweest.
Het is gewoon je angst.
Breng het tot zwijgen, dan zul je het zien dat het slechts schaduwen van de dood zijn.
Maar hij is nog niet klaar.
En wat er ook gebeurt, Zijn woord zal blijven.

Oh mijn ziel, zie alles wat Hij gedaan heeft.
Oh mijn ziel, onthoud, Hij heeft gewonnen!
Oh mijn ziel, Zijn goedheid (vriendelijkheid, barmhartigheid) blijft.
Oh mijn ziel, verhef je lofprijs.

Het verhaal is nog niet voorbij.
Hij is nog niet klaar.

Het is zo heerlijk om op Jezus te vertrouwen; om Hem gewoon op Zijn Woord te geloven.
Om gewoon op Zijn beloften te rusten en te weten, ‘zo zegt de Heer’.

Jezus, Jezus, hoe ik Hem vertrouw; hoe ik Hem steeds weer heb bewezen.
Jezus, Jezus, dierbare Jezus.
Oh, voor genade, om Hem meer te vertrouwen.


Oh, mijn ziel,
zie omhoog,
zie Zijn goedheid,
Zijn liefde,
Zijn genade,
het kruis waar Hij
alles heeft betaald.

Oh, mijn ziel,
zie omhoog
naar Hem,
Die alles
in handen heeft,
Die de overwinning
heeft behaald.

Oh, mijn ziel,
zie omhoog,
geloof en vertrouw!
Spreek en herinner
Zijn beloften tot
Zijn vrede in jou
is neergedaald.


Gods rijke zegen voor de komende week,
en een liefdevolle groet,
Rita


zondag 21 november 2021

Week 47 - Is He Worthy?

Deze week wil ik je, met in gedachten de beelden en berichten van de ongeregeldheden van de afgelopen dagen, als ook al het andere dat in de wereld gaande is, meenemen naar een lied waarin vele vragen klinken, en maar ook het antwoord.
Een lied, om ons stil te zetten bij Wie het uiteindelijk voor het zeggen heeft, en op Wie wij kunnen bouwen en vertrouwen.
Een lied vol Hoop en perspectief in een uitzichtloze hopeloze wereld.
Ik hoop en bid dat jouw antwoorden dezelfde zullen zijn als die ook in het lied klinken, en dat je het lied, en met name de antwoorden, met je gehele hart mee kunt zingen.
Luister naar het lied en proef de woorden, de vragen.
Als je het Engels niet machtig bent, of niet goed, lees dan onder de link van het lied mee.
Daar heb ik de vertaling van het lied zo goed mogelijk weer gegeven.
En denk na over wat jouw antwoorden zijn.
Lees en luister je weer mee?


        >> Is He Worthy? – Sounds Like Reign    


De tekst van het lied 

Voel je de gebrokenheid van de wereld? ..... Wij doen
Voel je de schaduwen steeds dieper worden? ..... Wij doen   
Maar weet je dat al het duister niet kan voorkomen dat het licht er doorheen komt? ..... Wij doen   
Is het je wens om alles nieuw gemaakt te zien worden? ..... Wij doen

Kreunt de gehele schepping? ..... Het is
Komt er een nieuwe creatie aan? ..... Het is
Zal de heerlijkheid van de Heer het Licht zijn in ons midden? ..... Het is
Is het goed dat we onszelf hieraan herinneren? ..... Het is

Is iemand waardig?
Is iemand onaangetast (gaaf, heel)?
Kan iemand het zegel verbreken en de boekrol openen?
De Leeuw van Juda, Die het graf overwon,
Hij was de wortel van David en het Lam Dat stierf om de slaaf vrij te kopen.
Is Hij waardig?
Is Hij waardig?
Alle zegen, en eer en glorie?
Is Hij dit alles waardig? ..... Hij is

Houdt de Vader echt van ons? ..... Hij doet
Beweegt de Geest onder ons? ..... Hij doet
En houdt Jezus, onze Messias, degenen die Hij liefheeft, voor altijd vast? ..... Hij doet
Is onze God weer van plan om bij ons te wonen? ..... Hij doet

Is iemand waardig?
Is iemand onaangetast (gaaf, heel)?
Kan iemand het zegel verbreken en de boekrol openen?
De Leeuw van Juda, Die het graf overwon,
Hij was de wortel van David en het Lam Dat stierf om de slaaf vrij te kopen.
Van elk volk en elke stam, elke natie en elke taal.
Hij maakte ons tot een koninkrijk van priesters voor God om met de Zoon te regeren.
Is Hij waardig?
Is Hij waardig?
Alle zegen, en eer en glorie?
Is Hij waardig?
Is Hij waardig?
Is Hij dit alles waardig? ..... Hij is ….. Hij is!       
Is Hij waardig?
Is Hij waardig? ..... Hij is ….. Hij is!       

Is Hij waardig?
Is Hij waardig? 
Is Hij waardig? ..... Hij is! 


‘En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt.
Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.
U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.
Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.
Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.
Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam.
En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.
En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden.
En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.
Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.’

Mattheüs 24:4-14

‘Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.’

Romeinen 8:19-23

‘En ik zag een sterke engel, die met luide stem uitriep: Wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken?
Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien.
En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. 
En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken.’

Openbaring 5:2-5

‘En Het kwam, en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van Hem Die op de troon zat.
En toen Het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de vierentwintig ouderlingen zich vóór het Lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen.
En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.
En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.
En ik zag, en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen.
En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging.’

Openbaring 5:7-12

Wat zijn jouw antwoorden?


        >> Is He Worthy? – Sounds Like Reign      


De gebrokenheid van de wereld mag dan
steeds groter en zichtbaarder worden
en de mens doen bukken onder haar gewicht.
De wereld mag dan steunen en kreunen
onder de steeds dikker wordende
schaduwen van de heersende duisternis.
Maar welk een vreugde, troost en hoop
ligt er in het weten dat Jezus, Gods Zoon,
de Leeuw van Juda, de Overwinnaar is.
Welk een bemoediging, houvast en vrede in
het weten dat Zijn Licht nooit wordt gedoofd
en vanuit de hemel altijd op ons is gericht.

Gods rijke zegen van vreugde, troost en hoop, van bemoediging, houvast en vrede toe gebeden voor de komende week in de wetenschap dat Hij, Jezus, de Leeuw van Juda, Overwinnaar is.
Nu mag er dan allerlei verdrukking zijn, maar we hebben het uitzicht op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Een liefdevolle groet,
Rita
zondag 14 november 2021

Week 46 - Toekomst vol van Hoop

Het lied voor deze week staat ook al een tijdje op mijn lijstje, maar steeds was er een ander lied dat dit lied wat naar de achtergrond schoof.
Nu echter, met alle nieuwe maatregelen, waarvan het maar de vraag is of ze ook werkelijk maar voor drie weken zullen zijn, en de onzekerheid wat alles met zich meebrengt, dringt dit lied zich naar voren in mijn gedachten en in mijn hart.
‘Een toekomst vol van Hoop!’
Velen kennen het ongetwijfeld al, maar toch vraag ik je om toch opnieuw dit lied mee te luisteren, en met aandacht mee te zingen als je het kent.
Dat het tot bemoediging en vreugde mag zijn, ja, tot vermeerdering van Zijn lof en eer!          >> Toekomst vol van Hoop – Sela

          >> Tekst 


‘Een toekomst vol van Hoop’ is een lied van hoop en vertrouwen, van bidden en geloven, van getuigen en uitzien naar.
Een lied om juist te zingen als ons leven donker is, geteisterd door moeiten en zorgen, met een overvloed aan vragen, en waar het niet begrijpen ons soms aanvliegt.
Om te (blijven) geloven en vertrouwen dat er een einde komt aan de donkere nacht waarin we ons bevinden.
En met het zingen van het lied kiezen we ervoor om te midden van onze omstandigheden omhoog te zien naar de Allerhoogste, naar Degene Die alle macht heeft, Die ons geluk voor ogen heeft, en ons een toekomst vol hoop heeft gebracht door Zijn Zoon, Jezus, en om daarvan te getuigen.


Zing, al is het met tranen die stromen.
Zing, en geef Hem daarmee de ruimte
om in jouw zwarte nacht te komen.
Zing, al is het met gebroken stem.
Zing, en laat je hart gevuld worden
met woorden en beloften van Hem.

Zing, en eer Hem te midden er van.
Zing, zodat Hij door jou heen
andere mensen aanraken kan.
Zing, verhoog je Koning en Heer.
Zing, want Hij is waardig en
verdient onze dank, lof en eer.


Ik wil je aan de hand van het lied meenemen naar Gods Woord, omdat daar de woorden van het lied zijn terug te vinden, en waardoor er zo kracht en bemoediging van het lied uitgaat; waardoor het ons hart zo vult met vreugde.
Het is niet gebaseerd op wat iemand denkt en schrijft, maar het zijn woorden die hun oorsprong vinden in de woorden en beloften van God.
Psalm 119:130 zegt: ‘Het opengaan van Uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht.’ 
God verlangt ernaar om het licht in je leven te doen ontsteken, je duisternis op te klaren. (Psalm 18:29) Verlang je daar ook naar?
Lees dan mee, zodat Gods licht ook kan schijnen in jouw leven.
Vraag Hem om je ogen te openen, zodat je de wonderen van Zijn woord mag aanschouwen (Psalm 119:18), en Zijn licht en vreugde je hart zal vullen.

Omhoog kijken en bidden

‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.
Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.’

Psalm 121:1

‘Sla uw ogen op naar omhoog, en zie Wie deze dingen geschapen heeft; …’
Jesaja 40:26a (lees ook vers 12-25 en 26b-31)

‘Daarom zal iedere heilige tot U bidden ten tijde dat U Zich laat vinden.’
Psalm 32:6a

Vragen en niet begrijpen

‘Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.’
Jesaja 55:8,9

‘…, u, die door Mij gedragen bent vanaf de moederschoot, gedragen vanaf de baarmoeder. Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot uw grijsheid toe zal Ík u dragen; Ík heb het gedaan en Ík zal u opnemen, Ík zal dragen en redden.’
Jesaja 46:3b,4

‘Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat.’
2 Kronieken 16:9

Belofte, leiding en Liefde

‘Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.’
Jeremia 29:11-13

‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.’
Psalm 119:105

‘Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.’
Johannes 14:26

‘…, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.’
Hebreeën 12:2

Allerhoogste en Almachtige

‘Dan zullen zij weten, dat U – Uw Naam is HEERE! – U alleen de Allerhoogste bent over de hele aarde.’
Psalm 83:19

‘En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.’
Mattheüs 28:18

‘Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.’
2 Petrus 3:13

Kijk omhoog, bid en zie uit;
geloof en vertrouw.
Houd vast, want Hij,
Die beloofd heeft, is getrouw.

Al heb je nog zoveel vragen,
begrijp je dingen niet;
onthoud: Hij aanschouwt al
je moeite en je verdriet.

Houd vast aan Zijn beloften,
aan Zijn aan ons gegeven Woord.
Zie op Zijn Zoon, Jezus,
voor ons gebroken, doorboord.

Hij is God, de Allerhoogste,
niets is onmogelijk voor Hem.
Blijf geloven en blijf hopen;
hoor alleen naar Zijn stem.

Geloof, hoop, zie uit

‘En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.’
Openbaring 22:5

Gods rijke zegen voor de komende week,
en een liefdevolle groet,
Rita

zondag 7 november 2021

Week 45 - Speak the word

Met mijn Stille Tijd ben ik al een paar weken bezig in Psalm 119, maar het was door hetgeen ik de één/twee dagen geleden las dat ik moest denken aan dit lied van Tommy Walker; een lied dat ik al heel lang geleden had opgeslagen in ‘mijn Bibliotheek’ van You Tube, omdat het een lied naar en van mijn hart is.
Luister en lees je weer mee?          >> Speak the Word - Tommy Walker

          >> Tekst + Vertaling 


Allerlei vragen
Allerlei vragen komen in mij op als ik stilsta bij dit lied.
Wat betekent het Woord van God – de Bijbel, nog voor ons?
Welke plaats heeft de Bijbel in ons leven?
Welke waarde heeft de Bijbel voor ons?

Zien we de Bijbel nog als een manier waarop God tot ons spreekt?
Maakt het lezen van de Bijbel (nog) deel uit van ons dagelijks leven?
Laten we ons in ons dagelijks leven nog wel leiden door dit Woord?

Geloven we eigenlijk nog wel dat dit Woord van begin tot het einde (de) Waarheid is?
Accepteren we, -na zoveel eeuwen, alles ook nog als relevant voor de tijd waarin we leven?
Of doen we een aantal dingen af als ‘dat was voor toen’?

Wat doen we met dit Boek?
Meer nog, wat mag dit Boek doen in ons leven, met ons leven?


Belijdenis, gebed en beloften
In het lied voor deze week klinkt diep verlangen, belijdenis, innig gebed en beloften door.
Luister nog eens, en hoor …
Het diepe verlangen naar dat God toch Zijn eeuwige en onfeilbare Woord -belijdenis- zal spreken, opdat de waarheid van Zijn woord ons zal bevrijden -gebed-.
Dat God toch Zijn eeuwige, goddelijke heilige Woord -belijdenis- zal spreken, opdat onze ziel tot rust kan komen, ons kan vormen en heel maken -gebed-.

Onze belofte, dat we Zijn Woord in ons hart zullen opbergen, elk deel zullen koesteren, ons gebed, dat het tot genezing en vernieuwing mag zijn, en ons door en door zal reinigen.
Onze belofte, dat we het tot onze vreugde zullen maken, we zullen leven bij zijn licht, omdat we weten dat deze woorden, die zo vol rijkdom en wijsheid zijn, ons geloof zal doen groeien.

Dat God Zijn eeuwige, onfeilbare Woord -belijdenis- zal spreken, zijn kracht zal vermeerderen om alle leugens te verdrijven -gebed-.
Dat God Zijn eeuwige, goddelijke heilige Woord -belijdenis- zal spreken, opdat het ons pad zal verlichten-gebed-; gelovend dat elke belofte uit Zijn Woord ‘Ja en Amen’ is -belijdenis-.

Als je deze dingen lees, wat denk je dan, wat doet het met jou?
Denk daarbij eens terug aan de vragen die aan het begin gesteld werden.
Zelf ervaar ik het als heel goed om af en toe weer eens over deze dingen na te denken en zo’n lied zet me dan echt weer eens even helemaal daarbij stil, en wakkert het verlangen naar meer van Zijn woord aan.
Maar het spoort me ook aan om daar wat mee te doen, zodat het verlangen niet weer vervaagd, en wegebt.


Verlangen
Als onze dagen vol zijn met van alles en nog wat, leert de ervaring dat het rustig stilzitten om Zijn woord te lezen er vaak als het eerste bij inschiet.
En soms vraagt het duidelijke keuzes van ons en plannen om hier prioriteit aan te geven.
Afgelopen week hoorde ik Henk Binnendijk in een interview zeggen, dat hij af en toe met een preek/toespraak de volgende vraag bij zijn publiek neerlegt: ‘Wie van jullie leest iedere dag een kwartier uit de Bijbel?’
Ik kan je wel zeggen dat deze vraag goed binnenkwam.
Ja, ik houd iedere dag mijn Stille Tijd, maar dat bedoelde Henk niet, nee, hij bedoelde echt gewoon gaan zitten en gaan lezen.
Henk gaf aan dat er maar weinigen zijn die dan hun hand opsteken.

Hoe groot is ons verlangen echt?
Hunkeren we echt naar Gods Woord?

Vanmorgen las ik in mijn Stille Tijd het volgende vers (131) uit Psalm 119:    
                ‘Ik sper mijn mond open en hijg, want ik verlang naar Uw geboden.’
Het Boek zegt: ‘Ik smacht van verlangen naar alles wat U gebied.’
De Groot Nieuws Bijbel gebruikt het woord ‘begerig’, en de NBV het woord ‘dorstig’, maar bij alle vertalingen gaat de mond wijd open verlangend  om gevuld te worden.
Is onze mond wijd opengesperd?


Zaaien
Ik moet nu denken aan een voor mij heel belangrijk citaat, dat ik dan ook op mijn Blog ‘Into Your Hands’ aan de zijkant heb gezet, zodat ik het regelmatig tegenkom en lees.
Het is van Ralph Waldo Eamerson:

            ‘Zaai een gedachte en je oogst een daad.
             Zaai een daad en je oogst een gewoonte.
             Zaai een gewoonte en je oogst een karakter.
             Zaai een karakter en je oogst een bestemming.’

Gedachte: ‘Hmm, misschien morgenochtend maar eens wat eerder opstaan om de Bijbel te lezen’; of ‘Weet je wat, ik leg zo mijn Bijbel op de keukentafel, als dan mijn kopje koffie neem, lees ik gelijk voortaan wat.
Daad: ‘Mijn wekker eerder gezet, en daar blijft hij voortaan op staan’; en ‘Mijn Bijbel gepakt en op de keukentafel gelegd’.
Gewoonte: ‘Iedere dag sta ik nu eerder op om in mijn Bijbel te lezen’, en ‘Steevast pak ik nu mijn Bijbel als ik koffie ga drinken’.
Karakter: ‘Ik kan de dag niet meer beginnen zonder Gods Woord te lezen’, en ‘Ik kan mijn koffiemoment niet meer voorstellen zonder mijn Bijbel er bij te lezen.
Bestemming: ‘Lezend uit Gods Woord ben ik waar ik moet zijn: In Zijn aanwezigheid.’


Spreek Uw Woord, Heer,
Uw eeuwige, en onfeilbare Woord.
Leg Uw Waarheid diep in mij
en maak mij vrij.

Spreek Uw Woord, Heer,
Uw eeuwige, goddelijke heilige Woord.
Breng mijn ziel tot rust,
maak haar stil;
vorm mij, maak mij heel;
precies zoals U wil.

Spreek Uw Woord, Heer,
Uw eeuwige, en onfeilbare Woord.
Verhoog toch zijn kracht,
opdat leugens worden afgeslacht.

Spreek Uw Woord, Heer,
Uw eeuwige, goddelijke heilige Woord.
Laat het de lamp zijn
op mijn pelgrimsreis;
vaststaan als Uw beloften,
rijk en wijs.

Ik berg Uw Woord, Heer,
diep in mijn hart.
Elk deel zal ik koesteren
zodat het geneest en vernieuwt,
reinigt en heiligt,
ja, alles in mijn leven ontwart.

Ik zal het tot mijn vreugde maken,
leven in zijn licht.
Opdat mijn geloof zal groeien,
mij sterk en standvastig maakt,
dankbaar en blij,
met ogen alleen op U gericht.

‘Maar Hij ‘(Jezus) antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.’
Mattheüs 4:4

‘Welzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet van de HEERE gaan.
Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken, die ook geen onrecht bedrijven, maar in Zijn wegen gaan.'
Psalm 119:1-3

‘Voor eeuwig, HEERE, staat Uw woord vast in de hemel.’
Psalm 119:89

‘De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.’
Mattheüs 24:35

‘Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond.’
Psalm 119:103

‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.’
Psalm 119:105

‘Ja, Uw getuigenissen zijn mijn bron van blijdschap, zij zijn mijn raadgevers.’
Psalm 119:24

'Uw getuigenissen zijn wonderen, daarom zal mijn ziel die in acht nemen.
Het opengaan van Uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht.
Ik sper mijn mond open en hijg, want ik verlang naar Uw geboden.'

Psalm 119:129- 131

‘Ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van Uw wet.’
Psalm 119:18


Het is mijn gebed dat Gods woord een steeds grotere en belangrijkere plaats in ons leven zal krijgen en Hij onze ogen zal openen zodat we de wonderen van Zijn Woord kunnen zien.

Gods rijke zegen voor de komende week
en een liefdevolle groet,
Rita
maandag 1 november 2021

Week 44 - Whatever may come!

‘Wat er ook staat te gebeuren, waar ik ook mee te maken krijg …, Uw liefde overwint’

De herfst is inmiddels heel duidelijk zichtbaar.
De ene boom is zijn blad al kwijt, en een andere boom kan schijnbaar nog niet helemaal besluiten wat het moet worden, want voor de helft is hij nog groen, terwijl de andere helft van roestbruin tot goud gekleurd is.
Maar voor nu is het in eerste oogopslag nog een prachtig gouden festijn voor ons huis.
Echter, nog even en dan zullen alle bomen zijn als die ene boom die al kaal is, en verliest de natuur haar glanzende gloed.
De dagen worden donkerder en somberder met dat de zon aan kracht verliest.
En voor sommigen lijkt het alsof daarmee ook de kleur en de gloed uit hun leven verdwijnt.

Met deze dingen gaan mijn gedachten naar het leven van vandaag de dag.
Zijn we ook daar aangekomen in het ‘herfst seizoen’; staat ook daar de ‘winter’ voor de deur?
Hoe zorgwekkend is de tijd niet waarin we leven, en dan doel ik niet alleen op ons eigen land, dat zo duidelijk God de rug toe heeft gekeerd, met alle gevolgen van dien.
De tekenen des tijds …
Wat staat er nog te gebeuren, waar zullen we nog mee te maken krijgen?

Vele bedrijven, -grote en kleine, zijn afgelopen jaar ten onder gegaan, en bij velen staat het water tot aan de lippen, en echt niet alleen door het corona-gebeuren.
We horen en lezen steeds meer van onrecht, criminaliteit en ongelijkheid, van huiselijk geweld, en grote gezinsdrama’s.
Meer en meer zien we hoe mensen elkaar naar het leven staan, is het niet met een wapen, dan wel met hun mond.
Egocentrisme neemt hand over hand toe en laat in alles steeds meer haar desastreuze  sporen na.
En helaas, hoewel het in ons leven als kinderen van God anders zou moeten zijn, zien we ook daar dezelfde dingen gebeuren.
Wat staat ons nog te wachten, waar zullen we nog voor komen te staan?

En ons persoonlijk leven?
Alles wat er landelijk en wereldwijd gebeurt heeft invloed op ons persoonlijk leven.
Wat gaat er nog van ons gevraagd worden; voor welke keuzes zullen we nog gezet worden?
Met alles dat afgelopen jaar gebeurd is en zoals het moest en ging, kan de schrik je om het hart slaan met wat voor ons ligt.
Maar misschien geldt dit wel het meest op dit moment in je persoonlijke omstandigheden.
Misschien weet je niet waar het heen gaat met je gezondheid, of die van een dierbare; is je financiële situatie alles behalve rooskleurig, staat je baan op de tocht, of je relatie onder hoogspanning.
Misschien loop je wel op je tandvlees door alles wat er van jou verwacht, en/of gevraagd wordt; of wat je denkt wat er van jou verwacht wordt; of wat er op je gelegd wordt door anderen.
Misschien hangt de gedachte aan ‘eventueel weer thuisonderwijs’, naast huishouden en baan, je wel als het zwaard van Damocles boven je hoofd, en lukt het je maar niet om die gedachte (of andere) van je af te schudden, omdat je eigenlijk nog steeds de gevolgen van eerdere ervaring kan voelen.
En zo zullen allemaal, -of de meesten van ons, vroeg of laat wel iets hebben dat ons bezighoudt, ons van onze slaap beroofd, onze (levens)vreugde, hoop en moed weg doet zakken, en soms misschien zelfs de grond onder onze voeten wegslaat.

En dan is daar het lied voor deze week: ‘Whatever may come’.
‘Wat er ook staat te gebeuren, waar we ook mee te maken zullen krijgen …’
Oftewel: ‘Wat er ook in mijn leven gebeuren zal, waar ik ook mee te maken krijg  …’
Wat ga ik doen, waar kies ik voor?
Het lied geeft een antwoord waar we voor kunnen kiezen; toont ons zekerheden die we als kind van God hebben.
Luister maar mee!      >> Whatever may come – Jeremy & Adrienne Camp

      >> Tekst

Waar ik ook mee te maken heb,
of waar ik nog mee te maken krijg
aan angst of pijn;
Wat er ook nog staat te gebeuren,
wat er ook nog komen gaat,
wat ook de kosten zullen zijn;
U bent in alles dichtbij!
U houdt me altijd vast,
en gaat elke stap aan mijn zij.

Al word ik nog zo belaagd;
ga ik onderuit door alle
moeite en verdriet;
zijn hoop en moed mij
zelfs ontvallen en is het
alsof U mij niet ziet;
U laat mij nooit alleen!
U bent er altijd en
leidt mij door alles heen.

U trekt mij uit kolkend water,
geef mij vaste grond onder de voeten,
en doet mij op een rotssteen staan.
Uw liefde breekt duisternis en muren;
overwint altijd, en doet mij met
vernieuwde vreugde gaan.
U bent Koning, de Heer der heren,
de Banier voor mijn leven;
U wil ik volgen, en eren.

Ja, waar ik ook mee te maken krijg,
Uw Naam zal ik aanroepen, en
mijn hulp van U verwachten.
Met wat er ook op mij afkomt,
ik zal op Uw Naam vertrouwen
en Uw woorden niet verachten.
U bent immers wie U zegt dat U bent,
en U doet wat U zegt dat U doet.
Uw liefde is werkelijk ongekend.

‘Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.
Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken.’

Jesaja 43:2

‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God.
Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.’

Jesaja 41:10

'Want Ú doet mijn lamp schijnen, HEERE; mijn God doet mijn duisternis opklaren.’ 
Psalm 18:29

‘Lang heb ik de HEERE verwacht, en Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep.
Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water, uit modderig slijk; Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast.
Hij legde mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God.
Velen zullen het zien en vrezen, en op de HEERE vertrouwen.’

Psalm 40:2-4

‘Gods weg is volmaakt, het woord van de HEERE is gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen.’
Psalm 18:31

‘Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt.
Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?
Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.
Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.’
Romeinen 8:31- 39

Gods ontfermende nabijheid in troost, kracht en zegen toe gebeden.

Een liefdevolle groet,
Rita