Vadersliefdesbrief

Vaders Liefdesbrief
Een intieme boodschap van God aan u.

 
 Mijn kind,
    
Je kent mij misschien niet, maar Ik weet alles over je. (Psalm 139:1)          
Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat. (Psalm 139:2)  
Alles wat je doet is bij mij bekend. (Psalm 139:3)  
Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld. (Mattheüs 10:29-31)
Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld. (Genesis 1:27)      
In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan. (Handelingen 17:28)  
Je bent uit Mij voortgekomen. (Handelingen 17:28)    
Voordat je verwekt werd, kende Ik je al. (Jeremia 1:5)
Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit. (Efeziërs 1:4)  
Je bent geen vergissing. (Psalm 139:15)  
Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek. (Psalm 139:16)
Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven. (Handelingen 17:26)        
Je bent prachtig gemaakt. Psalm 139:14 Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder.Psalm 139:13
Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd. (Psalm 71:6)              
Mensen die Mij niet kenden hebben geprobeerd Mij te vertegenwoordigen. (Johannes 8:41-44)
Ik ben niet ver weg en kwaad, want Ik ben de volmaakte liefde. (1 Johannes 4:16)  
Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde. (1 Johannes 3:1)
Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent. (1 Johannes 3:1)
Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen. (Mattheüs 7:11)                  
Want Ik ben de perfecte vader. (Mattheüs 5:48)    
Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand. (Jacobus 1:17)  
Ik geef je wat je nodig hebt. (Mattheüs 6:31-33)
Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest. (Jeremia 29:11)
Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde. (Jeremia 31:3)    
Ik denk ontelbaar veel aan je. (Psalm 139:17-18)  
En Ik zing een lied van blijdschap over je. (Zefanja 3:17)        
Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen. (Jeremia 32:40)
Want je bent Mijn kostbare bezit. (Exodus 19:5)          
Met Mijn hele hart en ziel verlang Ik er naar om je te bevestigen. (Jeremia 32:41)
En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien. (Jeremia 33:3)  
Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden. (Deuteronomium 4:29)
Verheug je in Mij en Ik zal je al de verlangens van je hart geven. (Psalm 37:4)
Want Ik heb die verlangens in je gelegd. (Filippenzen 2:13)  
Ik kan oneindig veel meer voor je doen dan dat je ooit kunt beseffen. (Efeziërs 3:20)  
Ik ben diegene die je het meest aanmoedigt. (2 Thessalonicenzen 2:16-17)    
En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet. (2 Corinthiërs 1:3-4)        
Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je. (Psalm 34:19)  
Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen. (Jesaja 40:11)        
Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen. (Openbaring 21:3-4)
En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen. (Openbaring 21:3-4)  
Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus. (Johannes 17:23)
Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien. (Johannes 17:26)  
Hij is het exacte evenbeeld van Mij. (Hebreeën 1:3)
Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant, en niet tegenover je, sta. (Romeinen 8:31)    
En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk. (2 Corinthiërs 5:18-19)    
Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen. (2 Corinthiërs 5:18-19)
Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou. (1 Johannes 4:10)  
Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen. (Romeinen 8:31-32)       Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook. (1 Johannes 2:23)  
En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde. (Romeinen 8:38-39)  
Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt. (Lucas 15:7)
Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven. (Efeziërs 3:14-15)      
Mijn vraag is Wil je Mijn kind zijn? (Johannes 1:12-13)
Ik wacht op je. (Lucas 15:11-32)

Je Vader,
Almachtig God,
Abba - Papa


Dutch Father’s Love Letter 
© 1999 Father Heart Communications -  >> FathersLoveLetter.com -  
Please feel free to copy & share with others

Geen opmerkingen:

Een reactie posten