zondag 25 oktober 2015

Week 44 - Door U sta ik sterk!

Heer, U heb ik lief,
door U sta ik sterk.

Psalm18:2
(GNB)


In de tijd die achter mij ligt zijn mijn gevoelens, gedachten en emoties voor een poosje even wisselend als de seizoenen geweest, alleen dan in een sneller tempo elkaar opvolgend.
Een opeenstapeling van allerlei verschillende factoren zorgde ervoor dat het een wirwar in mijn hoofd werd en daarmee eenzelfde wirwar in mijn gevoelens en emoties.
Voor iemand als ik, die graag alles op orde heeft, vaak heel lastig om mee om te gaan, omdat het me soms behoorlijk kan overweldigen en zelfs lam kan leggen.
Orde scheppen in die chaos van gedachten en de daaruit voortvloeiende gevoelens en emoties valt niet altijd mee en kan een behoorlijk proces zijn.
Soms kwam ik er totaal niet uit en kon ik niets anders doen dan bidden en smeken dat God in zou grijpen en dingen van me af zou nemen, en wel datgene waar ikzelf nooit toe in staat zou zijn om te doen.

Tegelijk worden dit dan momenten waar ik vervolgens niets begrijp van wat er precies gebeurd, maar waarvan ik alleen kan getuigen dat Hij daadwerkelijk ingrijpt en ‘datgene’ van mij afneemt, waar ik niet mee verder kan en uiteindelijk op stuk zou lopen.
Daarmee blijven er nog steeds allerlei gedachten, gevoelens en emoties over, maar daarna ben ik ben wel in staat om dan bepaalde keuzes te maken waardoor deze mij niet meer overweldigen en/of overheersen.
Bijzonder vind ik in deze processen van mijn leven, dat ik ook in die tijden momenten heb waarin Hij door Zijn woord tot mij spreekt.
Hetzij door mijn gedachten bij een woord te brengen, door een preek die ik hoor op YouTube, een kaartje met een tekst …
Momenten, waardoor ik weet: Hij is erbij en gaat met mij mee; Hij zal al deze dingen, zolang ik ze bij Hem breng en met Hem doorleef en doorworstel, ten goede uitwerken in mijn leven.
Het is ook om deze reden dat mijn wekelijkse stukjes er even niet zijn; ik ben namelijk iemand die niet wegloopt voor deze processen in het leven, maar er dwars door heen gaat, omdat ik ervan overtuigt ben dat ze mij sterker zullen maken, doen groeien in geloof en vertrouwen op Hem, en dat mijn liefde voor Hem alleen kan toenemen.

Een wirwar van gevoelens en gedachten
nemen me mee en brengen me in het nauw.
Het lukt me maar niet om het van me af te schudden,
en mijn wereld wordt mistig, kil, en grauw.

Ik dreig meegesleurd te worden in een poel van onzekerheden, 
van pijn en verdriet, moeiten en zorgen, en vele vragen.
Antwoorden of oplossingen zijn er niet, en zullen misschien ook niet komen,
maar ik weet, als ik niet oppas kom ik vast te zitten in klagen.

En zo strijden gevoelens en gedachten om het hardst met wat ik zeker weet;
soms nemen mijn emoties de overhand, en soms wordt hen het zwijgen opgelegd.
In alles is echter steeds de keuze aan mij, aan wat ik besluit:
luister ik naar wat ik denk of voel, of naar wat er in Gods woord wordt gezegd?


Enige tijd geleden bracht een klein kaartje uit mijn ‘medicijnbekertje’ mij bij Psalm 18.
Even waren mijn gedachten ‘alweer …’, maar gaandeweg met het ‘opnieuw’ lezen van deze Psalm werd ik al snel getroffen door de rijkdom aan kracht en sterkte die in deze Psalm ligt.


‘Heer, ik heb U lief, door U sta ik sterk!’
(GNB)

Soms vergeet ik hoe sterk ik eigenlijk sta door Hem, hoe sterk ik eigenlijk ben in Hem.
‘Door U sta ik sterk!’; het is alsof ik met het lezen en uitspreken van deze woorden, opsta vanuit de situatie waarin ik verkeer en alles onder mijn voeten breng.
Niet de situatie, alles wat er gebeurt heerst over mij, maar ik heers door Zijn kracht.
Nee, niet in de zin van dat ik daarmee de dingen onder controle heb en naar mijn hand kan zetten, maar wel mijn gedachten en gevoelens daar over.
Het lezen en uitspreken van de woorden ‘Door U sta ik sterk!’ maken dat ik mijn rug opnieuw recht en de positie inneem die ik van Hem heb gekregen.
Ze brengen mij in herinnering wie mijn God is, en herstellen daarmee mijn kracht.
Ze laten mij weten dat Hij de overwinning heeft behaald en dat ik deel in deze overwinning, waardoor ik in staat ben om verder te gaan.
Ik wil je heel graag meenemen in de rijkdom die in deze Psalm voor het oprapen ligt.
Dat het ook jou mag bemoedigen, en je de kracht geven die jij nodig hebt.


Ik weet niet hoe het met jou is, maar zoals je merkt, ik sta niet altijd even sterk in het geloof.
Ik zou willen dat het wel zo was, maar helaas …
Wel merk ik dat naar mate ik groei in mijn geloof ik ook sterker wordt en gedachten en gevoelens minder snel vat op mij krijgen, en ik ook minder lang in een dip zit.
Worstelen met gedachten en gevoelens en met de dingen die ik weet vanuit Gods woord en uit ervaring, horen er bij, maar ze zijn tegelijk kostbare bouwstenen in mijn persoonlijk geloofsleven.

Psalm 18, een Psalm die afgelopen tijd onder mijn aandacht werd gebracht, is zo’n Psalm die je uit een ‘geloofsdip’ kan halen, je op kan beuren en weer sterk doen staan.
Simpelweg omdat deze Psalm je weer terug brengt bij de Bron van onze hulp en kracht, namelijk bij God, bij Jezus, bij Zijn Geest in ons.
Nu beperk ik me alleen tot vers 2 en 3, want alleen deze verzen al bevatten een schat aan waarheden waardoor als we ze lezen en herlezen, of wat naar mijn ervaring nog krachtiger werkt, uitspreken, zeg maar proclameren, onze kracht wordt opgebouwd en/of herstelt.
Zo sterk en krachtig is Gods woord!


David zegt in vers 2 ‘… door U sta ik sterk’, dan somt hij in vers 3 op wat hij onder andere bedoelt met dat ‘door U’.
Je zou het dan ook zo kunnen lezen:

‘Doordat U mijn God bent, mijn rots, en mijn vesting, en mijn redder, sta ik sterk.
Doordat U mijn God bent, de rots bij wie ik kan schuilen, sta ik sterk.
Doordat U mijn God bent, mijn schild, en mijn bolwerk, en mijn machtige bevrijder, sta ik sterk.’

Een eerste vereiste is wel dat we God liefhebben, daar begint David mee.
‘Heer, U heb ik lief’ en dan pas komt de rest.
Maar goed, dit is ook wel logisch, want liefhebben omvat vertrouwen en dat is de benodigde basis voor alle woorden die hij vervolgens spreekt.
Woorden die je niet kunt uitspreken als je iemand niet vertrouwd.
David zegt:
‘De Heer is mijn rots, mijn vesting,
Hij is mijn redder.
Mijn God, mijn rots, bij U kan ik schuilen,
U bent mijn schild, mijn bolwerk,
mijn machtige bevrijder.’

Alle aspecten die David hier noemt, wil ik eens plaatsen in het licht van het eerste vers, om zo de diepte en reikwijdte van deze verzen nog meer eigen te maken.


‘Heer, U heb ik lief; en ik sta sterk doordat U, mijn God, mijn rots bent …’
Mijn rots …

Een rots is het symbool van iets dat onwrikbaar is, iets vast, iets blijvends.
Iets waarvan je op aan kan, wat er altijd zal zijn en niet aan het wankelen te brengen is.
Waarop je kunt leunen, je aan vast kunt houden zonder dat je bang hoeft te zijn dat het instort.
Als God onze rots is, dan steunen we op Iemand die onwankelbaar is en onwrikbaar.
Hij is er en Hij zal er altijd zijn.
Als wij van onszelf niet meer staande kunnen blijven en we leunen op Hem, zullen we verder kunnen gaan, omdat Hij het is die ons ondersteunt.
God: onze Rots in de branding; onze Steun en Toeverlaat.


‘Heer, U heb ik lief; en ik sta sterk, doordat U, mijn God, mijn vesting bent.’
Mijn vesting …

Een vesting is een versterkte stad, een versterkte nederzetting en heeft vaak hoge muren of aarden wallen, en ook vaak een gracht en gedeelten die uitsteken waardoor het middengedeelte beter verdedigd kan worden.
Als God onze vesting is, dan vinden we in Hem de plaats waar we veilig zijn.
We kunnen sterk staan, omdat Hij ons als een beschermende muur omgeeft.


‘Heer, U heb ik lief; en ik sta sterk, doordat U, mijn God, mijn Redder bent.’
Mijn redder …

Een redder is iemand die redt, heel simpel, maar er zijn meer omschrijvingen.
Helper, bevrijder, behoeder; hulp in nood/uit de nood; een cryptische omschrijving: reikt aan alle kanten de helpende hand; iemand die de ander bijstaat; maar ook Heiland, Verlosser en Zaligmaker.

Als God onze Redder is, dan kunnen we sterk staan omdat we dan weten dat Hij ons altijd zal helpen in welke omstandigheid we ook komen.
De ene keer zal Hij ons de helpende hand bieden, een andere keer ons bijstaan met Zijn kracht en sterkte, of ons bevrijden uit een situatie of van iets ….
Soms kan het misschien lijken dat Hij ons niet redt, maar laten we niet vergeten dat redder ook betekent Heiland, Verlosser en Zaligmaker, en daarmee komen we bij het verlossende werk van de Here Jezus.
Bij Zijn lijden en sterven aan het kruis voor onze zonden en ongerechtigheden.
Dan worden we misschien niet gered van wat ons belaagd, benauwd, teistert, of ons naar het leven staat, maar wel redt Hij onze ziel voor de eeuwigheid.
En dat is altijd het allerbelangrijkste!


‘Heer, U heb ik lief; en ik sta sterk, doordat ik bij U, mijn God, kan schuilen.
Mijn schuilplaats …

Een schuilplaats een plaats is waar je je verborgen kunt houden, een toevluchtsoord, een veilige plaats, een schuiladres; het is een plaats waar je bescherming en beschutting vindt.
Het is een onderkomen, een plaats waar je onderdak vindt en waar het veilig is.
David is in zijn leven heel wat keren naar die schuilplaats gevlucht; in de Psalmen lezen we er steeds over.
Lees maar eens mee:

Psalm 7:2
‘Heer, mijn God, bij U zoek ik mijn bescherming, …’

Psalm 11:1
‘Bij de Heer ben ik veilig.
Hoe kunnen jullie dan zeggen: ‘Vlucht naar de bergen, als een vogel!’

Psalm 17:8
‘Bewaar mij als Uw liefste bezit,
verberg mij onder Uw veilige vleugels.’

Psalm 27:5
‘Word ik bedreigd, 
Hij verbergt me in Zijn huis;
op de rots waar Hij woont,
laat Hij mij schuilen.’

Psalm 91:1,2
‘Wie bescherming zoekt bij de Allerhoogste,
in de nabijheid van de Almachtige verblijft,
hij kan zeggen:
U bent mijn schuilplaats, mijn vesting.
Mijn God, ik vertrouw op U.’

In Johannes 10:28,29 zegt Jezus, dat niets en niemand iets kan roven uit Zijn hand en uit de hand van de Vader.
Als God onze schuilplaats is, ons toevluchtsoord, dan snellen we naar Hem toe iedere dag opnieuw.
En niet alleen als we in nood verkeren, pijn of verdriet hebben, of … vul maar in, maar ook om tot rust te komen, gewoon om er onderdak te vinden en ons te koesteren in de warmte en geborgenheid van Zijn liefde.
Om Hem beter te leren kennen, dan zullen we ook weten dat we echt veilig zijn bij Hem in onze dagen van nood.

Ach, er staat zoveel geschreven in de Bijbel over God als onze schuilplaats, als onze toevlucht; het geeft wel aan hoe God er naar verlangt dat wij bij Hem onze beschutting zoeken.
In Psalm 8:11 zegt David: ‘Heer, wie U zijn toegedaan, kunnen op U rekenen; wie bij U hun toevlucht zoeken, laat U niet in de steek.’
Waarom zouden we onze toevlucht nog elders zoeken?


‘Heer, U heb ik lief; en ik sta sterk, doordat U, mijn God, mijn schild bent.’
Mijn schild …

Een schild is een afweermiddel, iets dat je gebruikt ter bescherming.
Het was het voornaamste verdedigende wapen van de oudheid en de middeleeuwen en kon verschillen in grootte, vorm en materiaal.
Een schild ving de slagen op van een zwaard van de vijand, of pijlen, of stenen, of …
Het was een heel belangrijk verdedigingsmiddel, daar je het alle kanten kon opdraaien; je kon het boven je houden, voor je, hoog, laag, …
Het schild is ook een onderdeel van de wapenrusting die God ons heeft gegeven.

Efeziërs 6:16
‘Draag daarbij het schild van het geloof; daarmee kunt u alle brandende pijlen van de boze doven.’

Wat de Matthew Henri Verklaring hierover zegt vind ik erg mooi en duidelijk.
‘Het geloof moet ons schild zijn. Dit is noodzakelijker dan al het andere. Geloof is het één en alles voor ons in het uur der verzoeking. De borstplaat(vs.14) beveiligt de vitale delen, maar met het schild kunnen wij alle kanten opdraaien. Geloof is als een schild, een soort universele verdediging. Onze vijand de duivel wordt hier de boze genoemd. Hij is zelf boos en hij tracht ons boos te maken. Zijn  verzoekingen worden vurige(brandende) pijlen genoemd als aanduiding van de giftige pijlen, die gewoonlijk ontstekingen veroorzaken in die delen die gewond waren. Hevige verzoekingen waardoor de ziel in brand wordt gezet, zijn de pijlen die de satan op ons afvuurt. Geloof is het schild waarmee wij die vurige pijlen moeten uitdoven, opdat zij ons niet treffen, of ons tenminste niet schaden.’ 

Vurige, brandende, giftige pijlen; verzoekingen in uiteenlopende vormen om ons boos te maken.
Wat mij in het bijzonder treft in de bovenstaande woorden is zijn verwijzing naar de ontstekingen die giftige pijlen gewoonlijk veroorzaken in die delen die gewond zijn.
Ontstekingen, oftewel opstandigheid, boosheid, bitterheid, twijfel, ongeloof, zelfmedelijden, …
Allemaal dingen die in ons binnenste voort kunnen woekeren  als we het schild van het geloof niet gebruiken, en waardoor onze krachten afnemen en we niet langer sterk kunnen staan.

Als God ons schild is zal geen enkele pijl die de boze op ons afvuurt effect hebben; geen enkele pijl zal ons kunnen schaden.
Dit wil niet zeggen dat ons niets zal overkomen, maar we kunnen dan wel in elke omstandigheid sterk staan.


‘Heer, U heb ik lief; en ik sta sterk, doordat U, mijn God, mijn bolwerk, mijn machtige bevrijder bent.’
Mijn bolwerk, mijn machtige bevrijder ...

Ik heb de woorden ‘bolwerk’ en ‘machtige bevrijder’ samengevoegd in één zin.
In andere vertalingen staat namelijk in plaats van bolwerk: ‘hoorn des/mijns heils’ (hoorn van mijn heil) en de NBV spreekt over: ‘kracht die mij redt’.
Hier verschillen de vertalingen dus een beetje van elkaar, maar ik denk dat als je bolwerk en machtige Bevrijder samenvoegt, je uitkomt bij ‘hoorn van mijn heil’.
Daarbij is een bolwerk ook een ander woord voor vesting of burcht, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, dat de GNB met de woorden ‘mijn bolwerk, mijn machtige Bevrijder’, de woorden ‘hoorn van mijn heil’ en mijn veilige vesting/mijn burcht’ samenvat.
(ik hoop dat je me nog kunt volgen)

Een bolwerk is een werk ter verdediging, een verschansing, bastion, vesting.
De hoorn van ‘de hoorn des heils’ is het verweermiddel en hoofdsieraad van os en bok, maar is  is in de Bijbel het symbool van sterkte, macht en overwinning.
Heil betekent naast zegen, geluk en voorspoed, ook verlossing en redding.
Als we nu al deze betekenissen bij elkaar voegen, komt het uiteindelijk op één ding neer:
‘God is Degene bij wie wij ons mogen verbergen, terwijl Hij ons verdedigt en ons door Zijn sterke hand bevrijdt.’

Daarnaast verwijst ‘mijn machtige Bevrijder’ tegelijk naar de Here Jezus, die ons bevrijdt  en redt van onze zonden.
God is dus onze ‘machtige Bevrijder’ in alle opzichten!


‘Heer, U heb ik lief, door U sta ik sterk.’
Mijn God, mijn Jezus, ik houd van U, maar nooit zoveel als nu!


Heer, ik heb U lief, zo lief,
meer dan ik U zeggen kan.

Door U sta ik sterk,
door U mijn God, mijn rots,
mijn steun en toeverlaat.
Door U sta ik sterk,
want U bent mijn Redder,
Degene die dagelijks
voor mij uit gaat.
Door U sta ik sterk,
want U bent mijn schild,
Degene bij wie ik veilig ben.
Door U sta ik sterk,
de almachtige Heer en God,
die van mij houdt
en mij bij name kent.

Heer ik heb U lief, zo lief;
meer dan ik U ooit zeggen kan.


Lieve Vader in de hemel, woorden ontbreken mij om U te zeggen hoeveel het voor mij betekent dat U, ondanks alles, zoveel van mij houdt, dat U zo voor mij zorgt, iedere dag opnieuw.
Vergeef mij, dat ik zo soms vergeet wat het wil zeggen dat U mijn God bent en ik door U sterk sta en dank U wel, dat U niet moe wordt om  mij het telkens opnieuw te laten zien.
Dank U wel, voor zoveel liefde!
Dank U wel, voor zoveel trouw!
Ik houd van U!

- Amen -Mijn Jezus ik hou van U – Rose Glisten en Marcel MacArthur 
Heer, zo zullen al Uw vijanden te gronde gaan; 
maar zij die U liefhebben, staan sterk; 
zij hebben kracht als de opgaande zon.

Richteren 5:31


Heer, ik heb U lief!
U wil ik danken, loven en prijzen,
voor alles wat U hebt gegeven en gedaan,
voor alles wat U nog gaat doen.
Ja, voor de nieuwe wegen 
die U mij zal wijzen.


Een liefdevolle groet,
Rita


Ps. Het is inmiddels alweer even geleden dat ik dit stukje schreef (van het plaatsen kwam even niets), en ik wil nu dan ook getuigen van het feit dat de woorden die ik hierboven geschreven heb, zijn uitwerking niet hebben gemist op mij.
Ik merk en voel hoe ik dagelijks win (en gewonnen heb sinds ik dit schreef) aan nieuwe, geestelijke kracht.
Ik zal nog niet iedere week een stukje schrijven (en ik weet ook niet of dat ook nog echt terugkomt, ligt eraan wat God in petto heeft voor mij), maar zeker af en toe, want op deze manier bezig zijn met Gods woord vind ik echt heerlijk en geweldig, en ... is broodnodig.
Ik ervaar Zijn zegen, en ik bid, en hoop jij ook.