zondag 28 februari 2021

Week 9 - U bent mijn schuilplaats, Heer!

Deze week wijk ik toch even af van de volgorde die ik tot nu toe heb aangehouden met Engels/Nederlandse liederen, en volgt er dus deze week opnieuw een Nederlands lied.
Opnieuw eentje die me na aan het hart ligt, maar die denk ik bij zeer velen bekend en geliefd is.
Hoewel de meesten dit lied zullen kennen vanuit Opwekking, heb ik gekozen voor de uitvoering van Rolof Mulder.


   >> Rolof Mulder – U bent mijn schuilplaats, Heer  (Opwekking 176)


‘Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil.
Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen.

Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van Hem is mijn verwachting.
Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet wankelen.
In God is mijn heil en mijn eer; mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God.
Vertrouw op Hem te allen tijde, volk; stort uw hart uit voor Zijn aangezicht.
God is voor ons een toevlucht.’

Psalm 62:2,3,6-8

Terwijl ik aan het nadenken ben over dit lied en de bovenstaande woorden uit Psalm 62, heb ik in eerste instantie de neiging om het daar bij te laten en alleen een gedicht te schrijven.
Immers, zeggen de woorden van de Psalm als ook het lied niet genoeg?
Maar dan ineens moet ik denken aan de kleine overdenking die ik afgelopen vrijdag binnenkreeg via *Joni & Friends ‘Submit and Resist’ 

Joni brengt mij met de overdenking en deze woorden uit Jacobus 4:7 & 8a - ‘Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God, en Hij zal tot u naderen.’ - bij de vraag of ik dit lied ook zo makkelijk en vol overtuiging meezing als het leven moeilijk is; als ik ‘gebombardeerd word met handgranaten van angst, en zorgen en ongerustheid’. (Zie Devotional/Overdenking)
Ik heb geen idee wat jouw antwoord op deze vraag is, maar als ik eerlijk ben, dan moet ik bekennen dat ik het dan niet altijd kan zingen, of met dezelfde overtuiging als in tijden dat ik God heel dichtbij ervaar.

Het lied heeft een heel lieflijke melodie, makkelijk meezingbaar, maar als we de woorden diep tot ons hart laten doordringen, goed nadenken bij wat we zingen, dan komt bij mij het diepe besef binnen dat dit lied net als het lied van mijn vorige Blog ‘Ik bouw op U’ een proclamatielied is, dat eigenlijk vraagt om krachtig gezongen te worden, vanuit het diepst van ons hart.
Het is een lied waarmee we een boodschap afgeven, zowel voor onszelf, als voor een ander, als ook voor de onzichtbare wereld om ons heen.
En dit laatste brengt mij weer bij de Overdenking van Joni, bij de woorden uit Jacobus.

We weten dat de boze altijd alles op alles zal zetten om ons onderuit te slaan, ons bij God vandaan te halen, onze kracht te ondermijnen.
Zijn aanvallen komen dan ook vaak op momenten dat we kwetsbaar zijn, zoals bijvoorbeeld ’s nachts.
Dus als we ’s nachts niet kunnen slapen -wat bij Joni wel vaker het geval is, denk ik, zal hij juist die momenten gebruiken om ons te bombarderen met gedachten die ons bang en ongerust maken.
En dat haalt ze in deze Overdenking ook aan, en ze neemt ons vervolgens mee naar haar ‘korte, maar krachtige verdediging’, naar Jacobus 4:7,8a en geeft ons aan de hand van deze woorden bruikbare handvatten.

‘Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God, en Hij zal tot u naderen.’

Als eerste wijst ze op het woorden ‘onderwerp je’, oftewel, geef alles over aan God.
Vervolgens wijst ze er op dat we het schild van geloof dienen op te heffen, en het zwaard van de Geest -dat is het Woord van God, moeten grijpen en de duivel weerstaan, wat wil zeggen: duw hem weg door hem op jouw beurt te bekogelen met elke geloof-gevulde belofte uit de Bijbel die je maar kunt bedenken.
En als laatste: nader tot God, de Kapitein van je redding; Hij zal elke ‘granaat’ die de duivel onze kant op gooit neutraliseren.
Daarbij moedigt ze ons aan om Jacobus 4:7,8a uit ons hoofd te leren, zodat we niet overrompelt zullen worden, maar als een goed soldaat voorbereid zullen zijn.


Nu zijn we niet allemaal in de gelegenheid om ’s nachts, als we belaagd worden door de boze, een lied als bijvoorbeeld ‘U bent mijn schuilplaats, Heer’ te zingen, maar het lied kunnen wel zachtjes in onszelf opzeggen, samen met de Bijbelverzen waar het lied op is gebaseerd, of soortgelijke Bijbelverzen.
De Bijbel staat er vol mee!
Wat mij altijd extra helpt, is als ik de teksten persoonlijk maak, zoals hieronder; probeer het ook maar eens.

Psalm 62:2,3,6-8
‘Zeker, mijn ziel is stil voor U, o God; van U is mijn heil.
Zeker, U bent mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen.

Zeker, mijn ziel, zwijg voor U,  Heere God, want van U is mijn verwachting.
Zeker, U bent mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet wankelen.
In U is mijn heil en mijn eer; mijn sterke rots, mijn toevlucht is in U.
Ik vertrouw op U te allen tijde; stort mijn hart uit voor Uw aangezicht.
U, o God, bent mijn toevlucht.’

Psalm 18:2,3
‘Ik heb U hartelijk lief, HEERE, mijn sterkte.
U, HEERE, bent mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder,
mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem,
mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting.’


In de stilte van de nacht,
als het duister mij omringt;
gedachten en gevoelens
mij aan alle kanten belagen,
richt ik mijn aandacht op U,
want U bent mijn schuilplaats
en het zijn Uw Vaderarmen
die mij ook hier zullen dragen.

In tijden van pijn en verdriet,
van moeiten en vele zorgen,
bent U mijn toevlucht en stort ik
mijn hart uit voor Uw aangezicht.
U bent mijn heil en mijn rots;
van U is mijn verwachting.
U bent mijn veilige vesting,
op U houd ik mijn oog gericht.

Ik zal altijd blijven zingen
van Uw liefde en Uw trouw;
hoe U verlost en bevrijdt,
mij omgeeft en op mij past.
Ja, op U zal ik vertrouwen;
in Uw kracht ben ik sterk.
Ik zal nimmer wankelen,
want U houdt mij vast.

Blijf ook de komende week dicht bij Hem;
lees Zijn woord, memoriseer het
en je hebt een krachtig wapen.

Gods zegen
en een liefdevolle groet,

Rita.


* Via >> Aritha Vermeulen op Facebook kwam ik in aanraking met de Devotionals (Korte Overdenkingen) van Joni & Friends.
Iedere week vertaald zij één van de Overdenkingen en plaatst deze op haar Facebookaccount; een echte aanrader om te volgen.
Je kunt jezelf ook abonneren op deze Overdenkingen en ze zo dagelijks in je mail ontvangen.
Zie : >> Daily Devotional – Joni & Friends)


zondag 21 februari 2021

Week 8 - Ik bouw op U!

‘Ik bouw op U’ is een lied dat al heel lang tot één van mijn favorieten behoort.
Het is een lied dat mij keer op keer bemoedigd, hoop geeft en opricht, als ook dat het mij telkens opnieuw aanspoort om op Hem te blijven vertrouwen.


 >> Christian Verwoerd – Ik bouw op U  >> Nederland zingt – Ik bouw op UMet dat ik het lied beluister, meezing, en de tekst meelees, gaan mijn gedachten in eerste instantie naar Psalm 18
En hoewel ik met het lezen van deze Psalm vele verbindingen ontdek tussen het lied en deze Psalm, lukt het me maar niet, hoezeer ik ook mijn best doe, om een begin te krijgen met schrijven.
Menig begin verdwijnt in de prullenbak.
Uiteindelijk besluit ik dan maar eerst een boterhammetje te gaan eten; het is nog wel vrij vroeg, maar goed, soms is het gewoon goed om even ergens afstand van te nemen.
En dat was ook nu het geval.
En zo gebeurt het dat als ik na mijn boterhammetjes ook nog even geniet van een kopje koffie, mijn gedachten vanuit dit lied niet meer bij Psalm 18 uitkomen, maar bij een Persoon, bij Jezus.
De link met Psalm 18 blijft bestaan, als ook met vele andere Psalmen, want alles verwijst immers vanuit het Oude Testament naar Hem, dus zeker de moeite van het lezen en overdenken waard.
En zo zing ik opnieuw zachtjes in mijzelf het lied terwijl ik mijn gedachten laat gaan naar Hem, naar mijn Jezus.

… Ik bouw op U, mijn schild en mijn Verlosser 
Jezus, U bent het Fundament van mijn leven, door Uw vergoten bloed zijn al mijn zonden vergeven, en heeft U mij verlost uit de macht van de boze.
Ja, Uw bloed is een beschermend schild rondom mij; U bent mijn Verlosser!

… Niet eenzaam ga ik op de vijand aan!
Ik ben nooit alleen, waar ik ook doorheen moet gaan, wat er ook in mijn leven gebeurt, wat er ook op mijn pad komt, met welke vijanden ik ook heb te dealen: U bent met mij alle dagen van mijn leven, ja, tot aan de voleinding van de wereld, want dit heeft U mij beloofd in Uw Woord.
Welke vijand er dus op mijn pad komt, ik sta er nooit alleen voor, want U bent met mij.

… Sterk in Uw kracht … 
De kracht die U op deed staan uit de dood, is in mij!
Uw Heilige Geest is in mij!
U bent mij in alles voorgegaan en heeft de overwinning behaald!

… gerust in Uw bescherming …
U bent de Goede Herder, Die Zijn leven heeft gegeven voor Zijn schapen, en dus ook voor mij.
U gaat voor mij uit, U leidt mij, U zorgt voor mij.

… Gelovend ga ik …
Ik geloof.
Ik geloof al vele jaren, maar het is niet iets dat stil is blijven staan.
Groei, ontwikkeling …

… eigen zwakheid voelen en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan
Uw kracht ontdekken, juist op die momenten, in die perioden als ik zwak ben.
Uw kracht, die zich ten volle openbaart in mijn zwakheid; als ik het toelaat, U de kans geef.
Bewust worden van mijn zwakheid, en Uw kracht.
Steeds meer bewust worden, en zijn van hoezeer ik U, Uw kracht, nodig heb, elke dag en in alles wat ik doe.
Steeds meer de kracht van Uw Heilige Geest, die in mij is, leren verstaan en van daaruit gaan leven.

… Toch rijst in mij een lied van overwinning …
Helaas nog niet altijd, maar wel steeds meer.
U heeft de overwinning behaald!
U, Jezus, bent Overwinnaar!
‘Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.’
Ik moet nu denken aan mijn MT van de afgelopen week:
Psalm 22;8,9
‘Dezen vertrouwen op strijdwagens en die op paarden, maar wij hebben de Naam van de Heere, onze God, in herinnering geroepen. Zij kromden zich en vielen, maar wij zijn opgestaan en staande gebleven.’
In de naam van de Heere, onze God, de naam van Jezus: Opgestaan en staande gebleven: Het lied van overwinning!

… Gij voert de strijd, de huld' is u gewijd …
U, Heer Jezus, hebt de strijd gestreden en de overwinning behaald.
Dank U wel, dat ik weten mag, dat welke strijd ik ook op mijn weg tegen zal komen, daar nooit alleen voor zal staan; U bent er bij.
Dank U wel, ik prijs Uw grote Naam!

… In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
Delen in Zijn lijden, is delen in Zijn overwinning!!
Niet omdat ik het zo goed heb gedaan, niet omdat ik zo goed ben geweest, maar omdat Hij het kleed van rechtvaardigheid over mijn schouders heeft gelegd.
Ik kan en mag zegevierend de eeuwigheid met hem ingaan, om wat Hij voor mij heeft gedaan.

… In rust met U …
In rust met U, omdat mijn naam, door Uw lijden en sterven, geschreven is in Uw Boek.
In rust met U, omdat de Vader in de hemel niet mijn zonden ziet maar U, Die voor mij de straf voor mijn zonden op Zich heeft genomen.
In rust met U, mijn schild en mijn Verlosser.

… Die mij hebt voortgeleid.
U leidt mij voort tot ik voor eeuwig bij U zal zijn, en U, -Uw liefde, Uw kracht, Uw bescherming,  en Uw overwinning vergezellen mij tot die dag.

Ik bouw op U en ga in Uwe Naam!
Jezus, U bent het Fundament van mijn leven, de grond waarop ik mijn huis bouw.
In Uw Naam mag ik gaan; Uw Naam waarin zoveel verborgen is.
(Zie mijn vorige Blogje: >> ‘Isn’t the Name …’)

Jezus,
U bent de grond waarop ik loop;
de lucht, die ik inadem om te leven.
U bent het Die mij vult met hoop
en mij altijd met liefde zal omgeven.

Op U, mijn Heer, bouw ik mijn leven,
U bent mijn bescherming en mijn kracht.
Niets hoef ik alleen tegemoet te treden,
U hebt immers alles al voor mij volbracht.

Met vallen en opstaan ga ik voort, en word me
daarbij meer en meer van Uw kracht bewust.
En vanuit Uw kracht in mijn zwakheid zing ik
het overwinningslied mee naar hartenlust.

Dank U, Heer, voor de strijd die U hebt gestreden;
dank U, voor de overwinning die U hebt behaald.
Dank U, voor de toekomst die mij wacht,
doordat U voor mij de prijs hebt betaald.

Jezus,
U bent het Fundament
waarop ik mijn leven bouw.
In Uw Naam ga ik voort,
geleid door Uw liefde en trouw.


Bouw je leven op Jezus, en je zult nooit beschaamd uitkomen!

Gods rijke zegen en bescherming voor de komende week
en een liefdevolle groet van mij,
Rita
 

zondag 14 februari 2021

Week 7 - Isn't the Name ... - Is het niet de Naam ...

Deze week weer een Engels lied; het is mijn streven om het om en om te doen, de ene week een Nederlands lied en de andere week een Engels lied.
Dit is een lied dat ik nog niet kende maar wat ik vond toen ik n.a.v. de film ‘I still Believe’ op zoek ging naar meer muziek van Jeremy Camp.
Het is een nummer dat ik ontzettend mooi vind, zowel qua tekst als muziek.
Een lied, dat ik ervaar als een balsem voor mijn hart, maar dat tegelijk ook een heel sterke proclamatie is, waarmee we een duidelijke plaats innemen.
Daarnaast is het een lied dat een krachtig getuigenis is van onze Here Jezus Christus, waarin we de wereld laten weten dat in Hem alles te vinden is wat we nodig hebben.
Hij is de vervulling van onze diepste verlangens, zelfs als we het niet geloven.
(Je komt er echter vaak pas achter dat dit zo is, als je Hem hebt aangenomen als je persoonlijke Verlosser en Zaligmaker)

De reden dat dit het lied voor deze week is, komt voort uit wat ik woensdagmorgen met mijn Stille Tijd las in Wiersbe’s ‘365 dagen Leven uit de Psalmen’.
Wiersbe wijst hier in Psalm 18 op wat David doet nadat hij door God is gered van Saul en zijn vijanden, namelijk dat hij zijn Danklied van overwinning afsluit met lofprijzing.

Vers 47 & 50
‘De Heere leeft, en geloofd zij mijn rots, geroemd zij de God van mijn heil!

Daarom zal ik U, Heere, loven onder de heidenvolken, voor Uw Naam zal ik psalmen zingen.’

Vervolgens koppelt hij de volgende vragen aan Davids woorden:
‘Houd jij je ermee bezig om de volken te laten weten hoe groot God is?’
En: ‘Voel jij je gedrongen om het evangelie te vertellen aan andere mensen?’
Het waren deze vragen die mij drongen om dit lied te nemen, want wat wil ik graag laten horen dat er geen andere naam is met meer betekenis en inhoud dan de Naam van Jezus; dat Hij, Zijn Naam, alles is wat wij nodig hebben!


  >>  * Jeremy & Adrienne Camp - Isn’t the Name … 


In het kort komt het lied er op neer, dat de Naam van Jezus alles is wat wij nodig hebben.
Er is geen enkele andere naam met dezelfde kracht en macht.
Er is geen enkele andere naam die zoveel liefde in zich draagt.
Er is geen enkele andere naam waarin vrijheid, genezing, redding en leven te vinden is dan in de Naam van Jezus.

Zijn Naam betekent: Jahweh is redding, Jahweh redt; en dat is precies wat Jezus kwam doen: ons redden van de straf op de zonde, van het eeuwige oordeel; ons bevrijden uit de macht van de boze, en onze relatie met God herstellen.
Om dat te volbrengen liet hij Zich gevangen nemen, bespotten, vals beschuldigen, slaan, bespuwen, de haren van Zijn baard uittrekken.
Om dat te volbrengen liet Hij Zich geselen, en droeg Hij het kruis naar de heuvel Golgotha, waar Hij met twee misdadigers werd gekruisigd, en stierf.
En dit alles voor ons, voor jou en mij, opdat wij niet voor eeuwig verloren hoeven te gaan.
Liefde voor de redding van onze ziel is wat Hem dreef, naast gehoorzaamheid -uit liefde, voor Zijn Vader in de hemel.
En om de verlossing te voleindigen werd Hij op de derde dag opgewekt uit de dood en na aan velen te zijn verschenen, keerde Hij terug naar Zijn Vader in de hemel.

‘… Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.'

Lukas 4:18-21


Jezus alleen is de Weg, de Waarheid, en het Leven!
Er is geen andere weg tot God dan door Hem! (Johannes 14:6)
Zie de liefde die Hij heeft voor deze verloren wereld, voor de verloren zielen.
Zie de liefde die Hij heeft voor jou!
**Onderzoek als je Hem nog niet kent als je persoonlijke Verlosser, en ontdek dat er werkelijk geen andere naam is dan de Naam van Jezus waarin alles is wat de mens nodig heeft; of laat het opnieuw diep tot je hart doordringen …


Is niet de Naam van Jezus alles wat we nodig hebben?
Ja, Hij, Zijn Naam, is alles wat we nodig hebben!


Zijn Naam is geweldig, is wonderlijk!
Want iedereen kan en mag tot Hem komen om vergeving van zonden te ontvangen!

1 Johannes 2:2
'En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.’


Zijn Naam is mooi, zo mooi!
Omdat Hij, Die de Zoon van God is, als mens naar deze wereld is gekomen en in alles aan ons gelijk geworden is.
De liefde die Hij voor ons heeft is groter dan we ons maar kunnen voorstellen.
Hij, de Zoon van God, is de Minnaar van onze ziel.

Lukas 2:6,7
‘En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou,  en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.’

Lucas 3:22
‘… En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent Mijn geliefde Zoon, …’

Hebreeën 4:14,15
‘Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden.

Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.’

Romeinen 8:38,39
'Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.’

Zijn Naam is krachtig, ja, vol van kracht!
Ja! want op Zijn woord en in Zijn Naam worden ketenen verbroken, en zal elke knie zich buigen.
Hij is de eeuwige Koning, Die voor eeuwig zal regeren!


Jesaja 61:1c
‘… om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen
en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; …'

Romeinen 14:11
‘Want er staat geschreven: Zo waar als Ik leef, zegt de Heere: Voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God belijden.’

Lukas 1:32,33
‘Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.’


In Zijn Naam is vrijheid, genezing, kracht en redding; er is leven in Zijn Naam!

Jesaja 53:4a,5
‘Voorwaar, onze ziekten heeft  Hij op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen.’
...
Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’

Johannes 3:36
‘Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.’


Geen enkele andere naam heeft meer waarde, geen enkele naam is groter dan de Naam van Jezus!
Daarom zingen we tot eer en glorie van Zijn Naam en verhogen wij Zijn Naam, want heel de wereld moet het weten, moet het zien, dat Jezus alles is wat wij nodig hebben.
Hij is de weg, de waarheid en het leven; Hij, Jezus, is de enige weg tot God!
Ja, Jezus, Zijn Naam, is alles wat wij nodig hebben!

Johannes 14:6
‘Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’

Openbaring 5:12, 13
‘En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging.
En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.’

Jezus, Uw Naam
is de Naam boven alle naam!
In Uw Naam is redding,
in Uw Naam is kracht.
U bent de eeuwige Koning,
van U, en U alleen is alle macht.

Jezus, Uw Naam
is de Naam boven alle naam!
In Uw Naam is genezing,
in Uw Naam is leven.
U regeert tot in eeuwigheid en
heeft ons nieuwe hoop gegeven.

Jezus, Uw Naam
is de Naam boven alle naam!
U alleen komt toe al onze dank,
al onze aanbidding, lof en eer.
U bent de Koning der koningen,
ja, de Allerhoogste Heer!


Dat ook jij Hem - Jezus - mag kennen als je persoonlijke Verlosser en Heer.
Zo niet, dan is het mijn gebed dat je Hem zult gaan zoeken, want wie zoekt zal vinden, zegt de Bijbel, 
-Gods Woord.
Jezus is echt de enige weg tot God, ook al beweren tegenwoordig sommige kerken/voorgangers anders.
Wie Hem met zijn(haar) gehele hart zoekt, zal Hem vinden, en in Hem alles wat je nodig hebt.
De tijd dringt!
Denk niet dat je nog wel tijd genoeg hebt, immers niemand van ons weet wanneer ons einde daar is.
Zoek en vind!

Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita


*Ik besef dat niet iedereen het Engels even machtig is, al geven mijn gedichten wel vaak de strekking van een lied weer. Vanwege copyright wil ik hier niet de volledige teksten plaatsen maar geef bij een Engels lied een link naar de teksten. Soms staat er onderaan ‘Meer weergeven’, als je hierop klikt, komt de rest van de tekst in beeld. Verder staat er onderin ‘Naar het Nederlands vertalen’; als je dit aanklikt, komt de Nederlandse vertaling van het lied in beeld. Ik wil er wel bij zeggen dat de vertaling vaak wel een beetje gebrekkig is, maar wel voldoende om het lied te kunnen begrijpen.
Link naar de tekst + vertaling: >> Isn’t the Name 

** Onderzoek  >>  Lucasevangelie 
                         >> Johannesevangelie 
                              en eventueel ook het Evangelie naar Mattheüs en Marcus

zondag 7 februari 2021

Week 6 - Rondom ...

* Deze week een luisterlied van Martine Lage naar Psalm 139:1-16  uit de Groot Nieuws Vertaling.
Het is goed om te spitten in Gods Woord, maar ook om alleen stil te worden en te luisteren, en de woorden van een lied diep tot je door te laten dringen.
En in dit geval, omdat ze rechtstreeks uit God’s Woord komen, ook goed om vast te houden en te bewaren in je hart.


 >> Martine Lage – Rondom 

                         
Als de tijd waarin we leven
je eenzamer maakt dan ooit,
vergeet dan Zijn woorden niet:
‘Ik ben om je heen,
ja, voor je en achter je;
Ik vergeet je dus nooit!’

Als de tijd waarin we leven
alles zwaarder voor je maakt dan ooit,
vergeet dan Zijn woorden niet:
‘Ik ben om je heen,
ja, voor je en achter je;
Ik vergeet je dus nooit!’

Als de tijd waarin we leven
gevuld is met meer verdriet dan ooit,
vergeet dan Zijn woorden niet:
‘Ik ben om je heen,
ja, voor je en achter je;
Ik vergeet je dus nooit!’

De tijd waarin we leven
is moeilijker dan ooit.
Laten we daarom
Zijn woorden niet vergeten:
‘Ik ben om je heen,
ja, voor je en achter je;
Ik vergeet je dus nooit!’

Lieve Vader in de hemel, het is een barre tijd waarin we leven, maar help ons onthouden dat U ons nooit verlaat, dat U altijd bij ons bent.
Ja, ‘voor ons, achter ons; om ons heen’, zegt Uw Woord!
Help ons om ons vast te houden aan Uw Woord te midden van de omstandigheden waarin we verkeren; onze gedachten en gevoelens gaan soms zo makkelijk met ons op de loop, waardoor als we niet oppassen het zicht op U wordt belemmerd, en Uw woorden niet de ingang in ons hart vinden als zou moeten.
Leer ons om geduldig te zijn, vol van vertrouwen en volhardend in het vasthouden aan Wie U bent en aan wat U zegt.
Laat zo de woorden van Psalm 139, die door dit lied tot ons komen, een ieder bemoedigen en troosten, of oprichten als dit nodig is.

In Jezus’ Naam.

- Amen - 


Gods zegen toe gebeden
voor de komende week.
Vergeet niet:Hij is rondom je!

Een liefdevolle groet,
Rita


* Doordat onze badkamer wordt verbouwd deze week een wat korter Blogje.
De herrie en onrust in huis valt me best zwaar, ik mis de rust en de stilte, het me kunnen terugtrekken in mijn kamertje, maar we zijn over de helft is me vertelt, dus nog even volhouden.