dinsdag 31 oktober 2023

Week 44 - Het geheim van het ware christelijke leven ...

Naar een gedeelte uit een hoofdstuk uit het Dagboek van Andrew Murray.

Niet alleen geloven
in bepaalde beloften
van God.
Niet alleen geloven
in bepaalde zegeningen,
die wij van Christus ontvangen.
Maar geloven,
ja, visie hebben,
dat Christus Zich,
geheel en al,
aan onze ziel geeft om,
in de diepste
en volste betekenis
van dat woord,
haar leven te zijn,
met alles wat dit inhoudt,
en voor elk moment
van elke dag.

Altijd op Hem vertrouwend,
altijd op Hem rekenend,
dat Hij het leven
van de Geest
in ons behoudt.

Altijd op Hem vertrouwend,
altijd op Hem rekenend,
altijd rustend op
die oneindige Liefde
van Hem,
Die Zichzelf 
geheel overgaf voor ons,
om van ons te zijn
en om Zijn leven
opnieuw in ons
te leven.

Onophoudelijk geloof in Hem,
in die wonderlijke Liefde,
Die Zichzelf geheel en al overgaf,
dient de kracht te zijn
die ons gehele wezen
en al haar handelingen
bezit en doordringt.

Zodat wij net als Paulus
kunnen zeggen:
'Met Christus ben ik gestorven,
en toch leef ik,
dat is, niet meer ik,
maar Christus leeft in mij.
En voor zover ik nu nog
in het vlees leef,
leef ik 
door het geloof
in de Zoon van God,
Die mij heeft liefgehad en
Zich voor mij
heeft overgegeven.'


Galaten 2:20
(NBG)'Moge God ons
die onverbreekbare eenheid
tussen Christus en ons openbaren,
waarin het bewustzijn van Christus' tegenwoordigheid
zo natuurlijk voor ons mag worden
als het bewustzijn van ons bestaan.'

Andrew Murray