zondag 10 juli 2022

Week 28 – Wortelen ...
Neem de tijd (6)

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd om toch dagelijks
je ogen te richten op de Heere.
Neem de tijd zodat je wortels steeds
dieper en dieper in Hem groeien.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd zodat de diepe waarheid
van Zijn Woord binnen kan komen.
Neem de tijd, om stil te staan,
om te overdenken, te overpeinzen.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd om toch de goedheid
van de Heere te kunnen zien.
Neem de tijd om Zijn lieflijkheid
te aanschouwen en te onderzoeken.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd, want de Heere gaat
vertrouwelijk om met wie Hem vrezen.
Neem de tijd en laat je onderwijzen,
en je de weg wijzen, die je kiezen moet.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd …


‘Zoals de wortels van een boom in de aarde zijn verborgen,
zijn de wortels van ons dagelijks leven diep in God verborgen.’
Andrew Murray


Een uitspraak als deze maakt niet alleen wat los in mijn binnenste, maar spreekt ook behoorlijk tot mijn verbeelding; in één ogenblik flitsen er dan ook allerlei beelden door mijn gedachten.
‘Mijn boompje*’, waarvan eigenlijk alleen driekwart buitenrand staat met daar middenin ook nog een groot gat, en helemaal hol vanbinnen.
Het verhaal van de Palmboom*; de vele soorten bomen in het bos, waarvan sommige wortels zo boven de grond liggen dat je echt op moet passen dat je er niet over struikelt.
Ik moet ook denken aan sommige wegen waar ik regelmatig rij met de auto en waar de wortels van bomen die langs de weg staan, het wegdek omhoog duwen.
En in gedachten zie ik ook omgewaaide bomen die praktisch helemaal geen wortels lijken te hebben.
Het roept de gedachte bij mij op dat we van buitenaf wel niet kunnen zien hoeveel wortels een boom heeft, hoe diep ze gaan of hoe de conditie van de wortels is, maar dat we wel aan de boom zelf kunnen zien hoe het met de wortels is gesteld.
Want één ding is zeker, de wortels van een boom zijn niet 'alleen maar’ belangrijk, ze zijn van levensbelang!

Hoe mooi is dit alles ook niet geestelijk door te trekken; welke mooie geestelijke lessen liggen er niet verborgen in de boom en zijn wortels.
Met de voorbeelden hierboven moet ik dan ook automatisch denken aan Jeremia 17:7,8; één van Bijbelteksten die mij niet alleen zeer dierbaar is, maar mij ook al zeer lange tijd aanmoedigt om toch vooral iedere dag Gods Woord te lezen, te overdenken en te bidden.

‘Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is. Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen.’

Als een boom …
Het vers zegt ons in de eerste plaats dat als we op de Heere vertrouwen, we zullen zijn als een boom aan het water, en die zijn wortels laat uitlopen naar dat water.
Iemand (leren) vertrouwen kost tijd; het is een groeiproces.
We zullen veel tijd met een persoon moeten doorbrengen, met elkaar optrekken, dingen met elkaar delen, samen door dingen heengaan enz., en dan groeit er langzaam door alles heen vertrouwen.

Dit geldt voor onze menselijke relaties, maar zeker ook voor onze relatie met God.
Tijd doorbrengen met Hem; met Hem optrekken, zowel op de goede als op de slechte dagen; Hem betrekken in ons dagelijks leven, in de dingen die we doen, in de keuzes die we hebben te maken; Hem deelgenoot maken van onze gedachten en gevoelens, in onze vreugde en ons verdriet, in onze twijfels en onzekerheden, maar ook in onze voorspoed en vanzelfsprekendheden.
Zijn Woord lezen, overdenken, toetsen, naast ons leven leggen.
Bidden, zonder schroom alles uitspreken en Hem alles voorleggen wat in ons leeft, wat we denken, voelen, zien, waar we mee worstelen; erop vertrouwend dat Hij ons hoort, en antwoordt, en leidt.
Dan zal Hij ons laten zien dat Hij is wie Hij zegt dat Hij is, en dat Hij doet wat Hij zegt; dat Zijn beloften ‘ja en Amen’ zijn.
En in dit alles niet afhaken omdat het ons meer tijd -in de breedste zin van het woord, kost dan ons lief is, en ook niet afgaan op  ‘tweedehands’ informatie, maar zelf proeven en zien dat Hij goed en betrouwbaar is!
Muziek is prachtig, naar preken luisteren en boeken lezen ook, getuigenissen horen enz., maar de Heer wil ons Zelf laten zien Wie Hij is en Wie Hij voor ons wil zijn!

Hoe meer tijd we met Hem doorbrengen; hoe meer kans we Hem geven in ons leven om te laten zien dat Hij is wie Hij zegt dat Hij is, en dat Hij doet wat Hij beloofd, hoe we Hem zullen gaan vertrouwen.
Hoe meer we Hem vertrouwen, hoe meer we zullen gaan lijken op die boom aan het water, die zijn wortels laat uitlopen tot in het water.
Want dat is wat er gebeurt als we zo met Hem leven, met Hem wandelen, dan groeien onze wortels dieper en dieper in Hem.
Met dat onze wortels dieper in Hem groeien; verbonden zijn met de Waterbron, zullen we worden tot die boom waarvan het blad groen blijft en die altijd vrucht draagt; ja, zelfs tijden van droogte zullen dan geen probleem zijn.
Tonen zo deze woorden van Jeremia ons niet dat we aan de buitenkant kunnen zien hoe het met ons wortelstelsel gesteld is?

‘Stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed; of dat de boom slecht is, dan is ook zijn vrucht slecht. Want aan de vrucht wordt de boom gekend.’
Mattheüs 12:33

Zoals het voor een boom van levensbelang is dat zijn wortels diep in de grond verborgen zijn om sterk te staan, zo is het ook voor ons als christenen van levensbelang dat onze wortels diep in God verborgen zijn.

‘Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.’
Psalm 27:4

‘HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden.
Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag.’

Psalm 25:4,5

‘Proef en zie dat de HEERE goed is;  welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.’
Psalm 34:9


Wortelen, verankeren;
dieper en dieper,
vaster en vaster in Hem.
Wortelen en verankeren;
stevig staan in Hem,
ons rotsvaste fundament.

Wortelen, verankeren;
groeiend, bloeiend,
steeds vrucht dragend.
Wortelen en verankeren;
om te kunnen gaan
waar Hij ons ook zendt.

‘De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons; bevestig het werk van onze handen over ons, ja, het werk van onze handen, bevestig dat.’
Psalm 90:17

Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita