zondag 11 april 2021

Week 15 - Mijn Jezus, ik hou van U!

Vorige week mochten we Pasen vieren, en met dat in mijn gedachten, werd ik bepaald bij het lied ‘Mijn Jezus, ik hou van U!’ voor deze week.
>> Tekst ‘Mijn Jezus, ik hou van U!’


   >> 'Mijn Jezus, ik hou van U' - Rose Glisten                  


  >> 'Mijn Jezus, ik hou van U' - Nederland zingt
                          

Voor de liefhebber van Engelstalige muziek: >> 'My Jesus, I love Thee' – Darlene Zech
>> Vertaling v.h. LiedMet het luisteren van dit lied, gaan mijn gedachten terug naar de afgelopen weken …
>> Week 12 – ‘Jezus, hoe groot was Uw liefde, toen U stierf en dacht aan mij!’
>> Week 13 – ‘Gethsémané; De overwinning moet al behaald zijn voordat de confrontatie met de vijand plaatsvindt.’
>> Week 14 – ‘De Heer is waarlijk op gestaan! De straf die ik verdiende heeft Hij op Zich genomen; de prijs voor al mijn ongerechtigheden heeft Hij betaald.
En dan komt de volgende tekst in mijn gedachten:
Romeinen 8:32
‘Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?’


Ik weet niet hoe het met jou is nu een week na Pasen.
Ik heb geen idee hoe deze week voor jou was, of wat deze week je bracht.
Voor mij persoonlijk echter was het een week met twee dagen vol moeite en strijd.
Zo bijzonder het Paasweekend was, zo zwaar was een gedeelte van de achterliggende week, waarin ik geconfronteerd werd met mijn menselijke natuur, mijn zwakke plek(ken), mijn imperfectie; hetgeen voor flink wat geestelijke strijd in mij zorgde.
'Opnieuw, opnieuw, opnieuw …', waren de woorden die mij vergezelden en die ervoor zorgden dat ik mezelf (diep van binnen) behoorlijk naar beneden haalde.
'Zie je wel, het wordt nooit wat; ’t komt nooit goed, het …'

Was het echt net Pasen geweest?
Had ik echt net zondags uit volle borst mee gezongen van Zijn overwinning?
Geschreven over verlossing en bevrijding, over verbroken ketenen, nieuwe hoop en Licht dat schijnt?

Het leven is echter een leerproces dat nooit ophoudt.
En was mijn OneWord voor dit jaar niet ‘Groei’?
(Hoe toepasselijk is het gedichtje dat ik daar bij geschreven had wel niet …)
Maar ik ben door bepaalde dingen die gebeurd zijn, en nog spelen, behoorlijk kwetsbaar en zo kon het gebeuren dat er openingen kwamen waar de boze binnen kon komen en zijn vernietigende werk probeerde te doen.
En hoewel ik gewaarschuwd was die ochtend in mijn Stille Tijd, was ik toch nog niet instaat om af te rekenen met zijn aanval, waardoor de strijd veel zwaarder werd dan nodig was.
Toch waren het uiteindelijk dezelfde woorden die mij naar de overwinning brachten, en zo ook bij vergeving en herstel.

En deze woorden wil ik heel graag met jou delen, omdat we bij tijd en wijle allemaal struikelen; omdat er vast nog andere mensen zijn als ik, die dan vervolgens enorm in hun denken worden aangevallen door de boze.
En nee, niemand hoeft mij -en jouw misschien ook wel niet, te zeggen dat je dan je gedachten krijgsgevangen moet nemen en onder Zijn autoriteit en heerschappij moet brengen; dat weet ik maar al te goed, maar soms zijn we gewoon zo kwetsbaar, dat dit even niet lukt.
Het volgende citaat kan ons daar echter wel geweldig bij helpen; is het niet meteen, dan zeker op een later tijdstip, zoals bij mij het geval was.

‘Als je gestruikeld bent en gezondigd hebt, ben je kwetsbaar – zowel wat je gevoelens als wat de duivel betreft. Je moet aanspraak maken op de waarheid van Gods Woord en niet toegeven aan je gevoelens of luisteren naar de duivel. Belijd in plaats daarvan je zonde aan een liefdevolle Vader en laat je in de gemeenschap met hem herstellen.’
(Warren Wiersbe – Leven vanuit de Psalmen)

1 Johannes 1:9
‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.’

En dan kom ik weer bij het lied voor deze week: ‘Mijn Jezus, ik hou van U!’
Jezus, Die ik mijn Vriend mag noemen!
Die de straf, die ik had verdiend, op Zich genomen heeft.
Mijn Verlosser, mijn Redder!
Die mij eerst liefhad, zodat ik Hem kan liefhebben.
Een doornenkroon op Zijn hoofd, een wond in Zijn zij, en voor mij … GENADE!
Ook als ik opnieuw gestruikeld ben, gezondigd heb.
GENADE op GENADE!
Niet verdiend en toch ontvangen!
‘k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu!


Wat we ook verkeerd doen; hoe vaak ook, Hij zal ons NOOIT verlaten!
Hij heeft ons gemaakt, Hij heeft ons gekocht, we zijn Zijn eigendom, en Hij leeft in ons!
In wat voor situatie je je ook bevindt, laat Hem dicht bij je komen!
Hij kan, en wil, herstellen!
Geloof en vertrouw.

Ik hoop en bid, dat dit lied je boven alles uit mag tillen tot dicht in Zijn aanwezigheid.
Belijd zingend dit lied jouw liefde voor Hem, voor wat Hij heeft gedaan en laat de waarheid van Zijn Woord je hart oprichten en vullen met liefde en nieuwe hoop.
Immers:

‘Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?’
Romeinen 8:32 

'Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.'
Filippenzen 1:6 


Mijn Jezus, ik hou van U,
ja, iedere dag een beetje meer.
Want hoe beter ik U leer kennen,
hoe meer ik ga ontdekken
hoe groot Uw liefde is voor mij.

Mijn Jezus, ik hou van U,
ja, iedere dag een beetje meer.
Want met het stijgen van mijn jaren
ontdek ik pas hoe trouw
en genadig U werkelijk bent.

Mijn Jezus, ik hou van U,
ja, iedere dag een beetje meer.
Want hoe meer ik terug kan kijken,
hoe meer ik zie dat U er
werkelijk altijd was voor mij.

Mijn Jezus, ik hou van U,
ja, iedere dag een beetje meer.
Want met het zien dat U er altijd was,
wordt ook dieper het besef
dat U altijd, en in alles, bij mij bent.

Mijn Jezus, Ik hou van U,
ja, iedere dag een beetje meer.
Want tot ik kom in Uw heerlijkheid
en vol ontzag aan Uw voeten kniel,
zorgt U onafgebroken voor mij.

Mijn Jezus, ik hou van U,
ja, iedere dag een beetje meer!


Gods rijke zegen voor de komen de week
en een liefdevolle groet,
Rita


Ps.
Er zit een prachtig verhaal achter dit lied, dat kun je >>HIER<< lezen.

zondag 4 april 2021

Week 14 - Dank U, Jezus!

De Heer is waarlijk opgestaan!

Degene, die dacht gewonnen te hebben, heeft verloren; en Hij, waarvan men dacht dat Hij verloren had, heeft overwonnen.
Waar het duister toeroept: vergeet Hem maar, want Hij is dood, klinkt nu een Stem Die roept: Sta op, Mijn Liefste.

De angel van de dood is weg.
Het lijden is voorbij.
De satan is verslagen.
De ketenen van de zonde zijn verbroken.

Jezus is waarlijk opgestaan!


      >> 1New Song – Arise My Love


De Heer is waarlijk opgestaan!

Hij leeft; Jezus leeft!
Het graf is leeg, de dood kon Hem niet vasthouden.

Mijn schuld is weggedaan.
Mijn zonden zijn vergeven.
Liefde heeft overwonnen!

Ja, Jezus is waarlijk opgestaan!


        >> 2Continental Singers – He’s Alive


De Heer is waarlijk opgestaan!

De straf die ik verdiende heeft Hij op Zich genomen; de prijs voor al mijn ongerechtigheden heeft Hij betaald.

Zijn bloed wast mij schoon.
Mijn ziel is bevrijd.
Nieuwe hoop is in mijn hart.
Licht schijnt waar eerst duisternis was.

Ja, de Heer is waarlijk opgestaan!

       >> 3Charity Gayle – Thank You Jesus for the Blood


Dank U, Jezus, voor de weg die U bent gegaan;
dank U, dat U uit de dood bent opgestaan!
Dank U, voor alles wat U voor mij hebt gedaan;
zodat ik nu rechtvaardig voor de Vader kan staan.

Met Uw bloed kocht U mij vrij;
met Uw leven redde U mij.
Duisternis veranderde in licht,
en gaf mijn leven nieuw zicht.

Glorie zij aan U, mijn Koning en Heer;
U verlang ik te geven al mijn dank en eer.
Uw Naam wil ik verhogen, telkens weer;
U dienen en navolgen is al wat ik begeer.


Er is nog steeds tijd om je tot Hem te keren en Hem aan te nemen als je Verlosser en Zaligmaker; Hij stierf ook voor jou!


Gods zegen voor de komende week
en een liefdevolle groet,
RitaVanwege copyright plaats ik hier niet de volledige teksten maar geef bij een Engels lied een link naar de teksten.
Soms staat er onderaan ‘Meer weergeven’, als je hierop klikt, komt de rest van de tekst in beeld.
Verder staat er onderin ‘Naar het Nederlands vertalen’; als je dit aanklikt, komt de Nederlandse vertaling van het lied in beeld.
Ik wil er wel bij zeggen dat de vertaling vaak wel een beetje gebrekkig is, maar wel voldoende om het lied te kunnen begrijpen.

Link naar de tekst + vertaling:
1>> Arise, my Love
2>> He's alive
3>> Thank You, Jesus, for the Blood


📖 Leestip:
>> 'Bewijs genoeg' van Lee Strobel

zondag 28 maart 2021

Week 13 - Gethsémané

Zelfs na zoveel jaar is ook dit een nummer dat mij nog steeds heel diep raakt.
Het neemt ons mee naar de Hof van Gethsémané naar de strijd die de Heere Jezus daar heeft gestreden.
Een indringend lied met dit keer een citaat om over na te denken.        >> 1Kees Kraayenoord – GethsémanéGethsémané  - Lukas 22:39-46

‘En Hij ging de stad uit en vertrok, zoals Hij gewoon was, naar de Olijfberg; en ook Zijn discipelen volgden Hem. Toen Hij op die plaats gekomen was, zei Hij tegen hen: Bid dat u niet in verzoeking komt. En Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad: Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden. En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte. En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen. En toen Hij van het gebed opgestaan was, kwam Hij bij Zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En Hij zei tegen hen: Hoe kunt u slapen! Sta op, en bid dat u niet in verzoeking komt.’

Lees ook:

>> Mattheüs 26: 36-46

>> Marcus 14:32-42

Hebreeën 5:7,8
'Christus heeft tijdens Zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot Hem Die Hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege Zijn diep ontzag voor God. Hoewel Hij Zijn Zoon was, heeft Hij moeten lijden, en zo heeft Hij gehoorzaamheid geleerd.’

Hoewel ik dit lied al had uitgezocht voor de komende week, had ik nog geen idee wat ik er eventueel bij zou schrijven.
De afgelopen week las ik echter iets in het boekje ‘Ontwapenend Gebed’ van Anne van der Bijl en Al Janssen over de strijd van de Heere Jezus in de Hof van Gethsémané dat mij enorm tot nadenken stemde, en vervolgens bracht het bepaalde herinneringen uit mijn leven boven die mij ook de waarheid van deze woorden liet zien.
Daarom voor deze week bij het lied een citaat om over na te denken.
Kijk bij het overdenken ook eens naar het verschil tussen hoe het was in de Hof van Gethsémané en de rest van de lijdensweg tot aan de dood van de Heere Jezus toe.

Het citaat:
‘De overwinning moet al behaald zijn voordat de confrontatie met de vijand plaatsvindt.’

Gethsémané,
hof van angst en pijn,
van eenzaamheid en strijd.
Maar ook een plaats die
naar overwinning leidt.

Gethsémané,
plaats van overgave,
van willen leren.
Gehoorzaamheid boven
eigen wil begeren.

Gethsémané,
ontmoetingsplaats
van licht en duisternis.
Plaats waar zichtbaar wordt
van wie de overwinning is.

Wat ons ook te wachten staat;
welke verzoeking of beproeving
we ook nog hebben te doorstaan,
laat Jezus toch ons voorbeeld zijn,
opdat ook wij, net als Hij, in alles
eerst biddend tot de Vader gaan.

Alleen daar, aan Zijn voeten
wordt de strijd beslecht en de
overwinning behaald.
Niet omdat wij zo goed en
waardig zijn, maar omdat
Hij de prijs heeft betaald.


Gods zegen voor de komende week,
en een liefdevolle groet,
Rita1Vanwege copyright plaats ik hier niet de volledige teksten maar geef bij een Engels lied een link naar de teksten.
Soms staat er onderaan ‘Meer weergeven’, als je hierop klikt, komt de rest van de tekst in beeld.
Verder staat er onderin ‘Naar het Nederlands vertalen’; als je dit aanklikt, komt de Nederlandse vertaling van het lied in beeld.
Ik wil er wel bij zeggen dat de vertaling vaak wel een beetje gebrekkig is, maar wel voldoende om het lied te kunnen begrijpen.

Link naar de tekst + vertaling: >> Gethsemané

zondag 21 maart 2021

Week 12 - Knielen bij het kruis

Met het naderen van Goede Vrijdag en Pasen de komende weken een paar liederen die mij al jaren heel na aan het hart liggen.
Deze keer bij uitzondering twee liederen.
Ik had eerst alleen een Nederlands lied klaarliggen, maar met dat ik erover aan het nadenken was,  en dingen nalezen in oude bestanden op mijn laptop, kwam ik bij het andere lied.
En met dat ik het opnieuw luisterde, bedacht ik mij dat dit lied ons iets laat zien van de diepte van de liefde van Jezus voor ons.
Als alles deze week eigenlijk draait om de woorden ‘Jezus, hoe groot was Uw liefde, toen U stierf, en dacht aan mij …’, dan wil ik je graag voordat we naar dit lied gaan meenemen naar het lied ‘This blood’ van Carman.

Lees >> hier << de woorden mee terwijl je het lied luistert; even naar beneden scrollen voor het hele lied en als je het naar het Nederlands vertaald wilt hebben.        >> Carman – This blood

                                

De woorden die tot op de dag van vandaag, elke keer opnieuw, het diepst bij mij binnenkomen, zijn de woorden: ‘This blood is for you!’ oftewel: ‘Dit bloed is voor jou!’
Elke druppel bloed die gevloeid heeft die avond, van Gethsemané tot aan het kruis, heeft gevloeid omdat Hij zoveel van ons houdt!
Als je de woorden ‘This blood is for you’ nog hoor naklinken in je oren, sluit dan eeens even je ogen en beeld je het moment in dat Hij bloed zweette van angst om wat komen ging in Gethsemané; het moment dat er een doornenkroon op Zijn hoofd werd gedrukt waardoor de bloeddruppels langs Zijn gezicht naar beneden drupten; het moment dat Hij gegeseld werd en het bloed stroomde uit de opengereten wonden ontstaan door die gesel; het moment dat de hamer de grote spijkers dwars door Zijn handen en voeten heen joegen en de grond die daarbij rood kleurde van het bloed.
Beeld je deze momenten eens even in, en hoor dan Zijn woorden klinken (en vul hier dan je eigen naam in): ‘….., dit bloed is voor jou!’.

‘Oh Jezus, hoe groot was Uw liefde ….?’

 


      >> Oscar van Eijk – Knielen bij het kruis

                              

Heer, ik word stil als ik bedenk
wat U voor mij hebt gedaan;
hoe U de weg van schaamte
en pijn voor mij bent gegaan.

Heer, ik word stil als ik bedenk
hoe Uw bloed vloeide voor mij.
Uw offer aan het kruis,
maakt mij van zonden vrij.

Heer, ik word stil als ik bedenk
dat U dit deed, en dacht aan mij.
Dat Uw hart al naar mij uitging,
maakt mij zo dankbaar, en blij.

Stil, en in diep ontzag, kniel ik
aan de voet van het kruis neer.
Ik heb geen andere woorden
dan: ‘Hier ben ik, Heer’.

Ik geef U mijn hart, mijn leven;
het behoort aan U voor altijd.
In alles wil ik U verhogen, en
in alles aan U zijn toegewijd.

Neem deze week eens een moment om stil te staan bij hoe groot Jezus' liefde voor jou is.

Gods zegen
en een liefdevolle groet,
Rita>> Lijdensgeschiedenis van de Here Jezus in het Mattheüsevangelie

>> Lijdensgeschiedenis van de Here Jezus in het Marcusevangelie

>> Lijdensgeschiedenis van de Here Jezus in het Lucasevangelie

>> Lijdengeschiedenis van de Here Jezus in het Johannesevangelie, met voorafgaand het Hogepriesterlijk Gebed


📖 Leestip:
>> 'Bewijs genoeg' van Lee Strobel

maandag 15 maart 2021

Week 11 - Your Faithfulness - Uw Trouw (Deel 2)

Met mijn vorige blogje ben ik gestopt bij het punt waar Brian het lied schreef en alles rondom hun zoontje nog onzeker was.         >> Brian Doerksen – Your faithfulness
              1Onderin vind je de link naar het lied en de mogelijkheid tot vertaling ervan.


Hoewel het eerste levensjaar van Isaiah vrij normaal verliep, -wat gebruikelijk is bij dit syndroom, in het jaar 2000 kwamen ze er achter dat ook Isaiah het 2fragiele-X-syndroom had.
Brian is vervolgens heel eerlijk over de gevoelens die hem met dat bericht overspoelen en uiteindelijk gooit hij de handdoek in de ring, en besluit dat hij maar beter met alles kan stoppen en een gewone baan kan zoeken om zijn gezin te onderhouden.
Ondanks zijn verdriet en worsteling ervoer hij de Heer dichtbij, maar pas toen hij stil genoeg was, was er ruimte om ook Gods hand te zien en Zijn stem te horen, Die hem vroeg of hij nog steeds met Hem wilde wandelen, Hem wilde vertrouwen, om toch door te gaan met vertellen van wie Hij is.

‘… want, wie kan zich beter inleven in Mijn kinderen die door verdriet overmand zijn dan jij, die weet wat teleurstelling is?’ 

Mijn man en ik hebben het voorrecht gehad om meerdere van zijn concerten hier in Nederland bij te wonen, als is het wel alweer een tijdje geleden.
Maar dit laatste is ook precies wat mij altijd zo heel erg trof met deze man, namelijk zijn echtheid,
zijn puurheid.
Met het schrijven van deze twee blogjes kwamen dan ook de herinneringen weer terug aan het feit dat hij hierover verteld had met zijn concerten, en ik weet nog dat zijn getuigenis en de  liederen die hij zong, daardoor nog meer indruk maakte.
Het is precies zoals hij het in zijn 3boek beschrijft: ‘mensen verlangen er gewoon naar dat sprekers vertellen hoe zij door de diepste dalen en mislukkingen hebben gewandeld.’  
Dit geldt zeker voor mezelf; na alles waar we als gezin al doorheen gegaan zijn voel je verwantschap, en krijgen getuigenissen, voortkomend uit de diepten van het leven, meer betekenis.

En zo blijft het lied me raken.
Maar het is denk ik ook een lied met vragen, gedachten, die menigeen in deze tijd misschien wel heeft.
Wat zal morgen brengen?
Wat zal de toekomst brengen?
Teleurstelling, of dat waar ik zo naar verlang?
Pijn en verdriet, of zegen?
Wanneer zal ik sterven?
Zal dat totaal onverwacht zijn, als een dief, of zal ik nog een kans hebben om afscheid te nemen?
Hoeveel zijn er niet wiens ziel overweldigt wordt door duisternis, en van wie gedachten belaagd worden door stormen van twijfel?
Zoveel vragen, zoveel gedachten en gevoelens, zoveel onzekerheid, en toch …

Het verhaal, waarvan ik slechts summier dingen heb verteld,  toont ons de diepe weg die Brian is gegaan.
Het laat zien dat worstelen niet erg is, zolang wij God, en wie Hij is, maar niet uit het oog verliezen.
En dat is wat Brian ons in dit lied laat zien.
Zoveel vragen, zoveel onzekerheden, maar één ding blijft staan: het zeker weten dat we op Gods trouw kunnen vertrouwen.

Zo zeker het is dat de rivieren de zee bereiken; zo zeker het is dat de zon in het oosten opkomt, zo zeker kunnen we rusten in Gods trouw!
Zekerder dan de tedere liefde van een moeder; zekerder dan de sterren die nog boven ons schijnen, kunnen we rusten in Gods trouw!

Het woord ‘Faithfulness’ heeft in het Nederlands dezelfde betekenis als het woord ‘Faithful’, het betekent allebei ‘trouw’, maar in het Engels is er een klein onderscheid tussen beide woorden: ‘Faithfulness is the state of being Faithful.’ 
Dit vertalen klinkt eigenlijk niet, want dan wordt het ‘Trouw is de staat van trouw zijn’.
Maar als er gezongen wordt ‘Still I know I can trust in Your Faithfulness’, dan wordt er in wezen gezegd dat we kunnen vertrouwen, -als verderop in het lied ook 'kunnen rusten’, in het feit dat God gewoon altijd trouw is, omdat dit de staat is waarin Hij altijd verkeert.
Als mens verkeren wij nooit in eenzelfde staat; zo verkeren we in een staat van zekerheid, of van trouw, en het volgende moment kunnen verkeren in een staat van angst, of ontrouw; zo verkeren we in een staat van euforie, nog geen twee tellen later kunnen we verkeren in een staat van wanhoop.
Maar God niet, God verkeert altijd in dezelfde staat; Zijn trouw is voor eeuwig, zegt de Bijbel.

1 Kronieken 16:34
‘Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.’
(Gods trouw ligt besloten in het woord goedertierenheid)

Psalm 36:6
‘HEERE, Uw goedertierenheid reikt tot in de hemel, Uw trouw tot de wolken.’

Psalm 102:28 
‘Maar U blijft Dezelfde, aan Uw jaren zal geen einde komen.’

Hebreeën 13:8
‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.’

En zo kunnen wij in deze onzekere en onrustige tijden, vol vragen en tegenstrijdigheden, moeiten, pijn en verdriet, rust vinden, -net als Brian (en zijn vrouw), in de trouw van onze onveranderlijke Heer en God.
Nee, niemand weet wat morgen brengt; niemand weet wat de toekomst brengt, maar één ding is zeker: Hij is, en blijft Dezelfde, vol van liefde, goedheid, genade en trouw; onze Enige en vaste Zekerheid.

Brian:
‘We zijn gesprongen, en de trouwe armen van God hebben ons opgevangen en houden ons nog steeds vast. Dat is het enige dat ik echt weet.’

Weet jij dat ook?
Zo niet, schroom dan niet om 4contact op te nemen als je daar wel naar verlangt, of vragen over hebt.

Voor altijd, Heer, bent U Dezelfde!
Onveranderlijk is Uw goedheid,
Uw genade, als ook Uw
liefde en trouw.

Welke onzekerheden ons ook plagen,
welke dingen ons ook angst aanjagen,
welke stormen er ook zullen woeden:
U zult altijd waken en ons behoeden.

Voor altijd, Heer, bent U Dezelfde!
Standvastig is Uw goedheid, =
Uw genade, als ook Uw
liefde en trouw.

Welke beproevingen ons ook bespringen,
welke zorgen ook ons leven binnendringen
welke lasten we ook hebben te dragen:
U bent er altijd en zal ons blijven schragen.

Voor altijd, Heer, bent U Dezelfde!
Onwankelbaar is Uw goedheid,
Uw genade, als ook Uw
liefde en trouw.

Welk verdriet ons leven ook binnenkomt,
en ervoor zorgt dat onze stem verstomt;
welke pijn ons ook onderuit dreigt te slaan:
U zult altijd, en overal, naast ons staan.

Voor altijd, Heer, bent U Dezelfde!
Onwrikbaar is Uw goedheid,
Uw genade, als ook Uw
liefde en trouw.

Laten we onze ogen richten op de trouw van de Heere,
en kracht putten uit het feit dat Hij altijd, en in alles, dichtbij is,
en ons overal doorheen helpt.

Gods zegen
en een liefdevolle groet,
Rita1 Vanwege copyright wil ik hier niet de volledige teksten plaatsen maar geef bij een Engels lied een link naar de teksten.
Soms staat er onderaan ‘Meer weergeven’, als je hierop klikt, komt de rest van de tekst in beeld.
Verder staat er onderin ‘Naar het Nederlands vertalen’; als je dit aanklikt, komt de Nederlandse vertaling van het lied in beeld.
Ik wil er wel bij zeggen dat de vertaling vaak wel een beetje gebrekkig is, maar wel voldoende om het lied te kunnen begrijpen.

Link naar de tekst + vertaling: >> 'Your faithfulness'

2 >> Info fragiele-X-syndroom

3 >> Boek ‘Make Love Make  War’ van Brian Doerksen

4 Voor contact, zie het contactformulier aan de rechterkant van het Blog, onder mijn profiel.

zondag 14 maart 2021

Week 11 - Your Faithfulness - Uw Trouw (Deel 1)

Iets wat ik niet snel doe als ik schrijf bij een uitgezochte lied, is opzoeken waar het lied vandaan komt, of op gebaseerd is; ik wil er gewoon blanco instaan.

Toch was er iets dat mij drong om het deze keer wel te doen.
En zo kwam ik er (opnieuw) achter, dat Brian een boek heeft geschreven  met achtergrondverhalen over twaalf van zijn aanbiddingsliederen, en zo staat ook het achtergrondverhaal van dit lied in dit boek.
Het boek heet: 1Make Love Make War (Overwinning door Aanbidding), en met dat ik de titel lees, denk ik, hé, dit boek hebben wij.
Dus snel pak ik het boek erbij en las (opnieuw) het hoofdstuk met de achtergrond van dit lied.
Als ik alles opnieuw lees, spijt het me dat ik sommige dingen gewoon niet kan onthouden, maar aan de andere kant ben ik ook weer dankbaar dat God me soms zo ook weer terugbrengt bij dingen die goed zijn om te weten.
En daarom vandaag eerst het verhaal van het ontstaan van dit lied.


‘Your Faithfulness’ -het verhaal erachter
Het is een indrukwekkend verhaal; een verhaal dat -zoals Brian zegt, ‘een verhaal is dat ons leven omringt – een voortgaande ontdekking dat de zegeningen van God vaak incognito komen’.  

Het begint in 1999 als het millennium nadert.
Maar Brian heeft heel andere dingen aan zijn hoofd, namelijk de zorg of hun zesde kindje geboren zou worden met een handicap.
Drie jaar daarvoor hadden ze namelijk ontdekt dat bij hun zoon, -toen 5 jaar en met een enorme ontwikkelingsachterstand, sprake was van het erfelijke 2fragiele-X-syndroom.

Het verhaal in het boek toont het verhaal van een gelovig man (en zijn vrouw), die nog een kind probeerden te krijgen, en van voordat zijn vrouw zwanger was, tot vlak aan de geboorte van hun zesde kind oprecht geloofden dat God hen een gezond kind, zonder dit syndroom, zou geven ….tot de laatste weken van mei.
Toen werd hij ineens overvallen door twijfel met alle gevolgen van dien.
Hij deed wat hij moest doen, maar onzekerheid nam hand over hand toe.
Zodanig, dat hij tot een paar dagen voor de uitgerekende datum, de worsteling niet meer aankon en naar de piano liep waar al snel ‘de woorden en de tranen samenvloeiden tot een melodie’. 

‘I don’t know!’ – ‘Ik weet het niet!’, zijn de woorden waar het lied mee begint; woorden die aanvoelden als een bevrijding om uit te kunnen spreken: ‘ik weet het niet; ik weet niet hoe dit alles uitpakt’.
Het betekende niet dat hij niet wist wie God was, maar wel dat hij niet wist of ze God goed begrepen hadden, en of alles op deze gevallen aarde wel zo uitpakt als ze/we hopen.
De woorden, hoe moeilijk ze ook waren om uit te spreken, gaven ook een stuk vrijheid; touwtjes uit handen geven aan God en Hem vertrouwen. 

Hij was niet van plan geweest om een lied te schrijven, hij probeerde slechts de dag door te komen.
En waar hij, toen hij nog niet zo lang in de kerkelijke leiding zat dacht dat hij best wel het één en ander wist, besefte hij toen dat hij helemaal nog niet zoveel wist.
En al helemaal niet wat er met hun nog ongeboren kindje gebeurde.
Allerlei vragen kwamen boven en namen toe en met dat de angst hem te dreigde te overweldigen en verlammen, besefte hij dat de trouw van God het enige is waarop hij altijd kon, en zou kunnen, rekenen.
En zo begon hij zijn ‘hart uit te storten in een melodie waarmee hij zowel zijn angst als zijn geloof tot uitdrukking bracht’.

‘Terwijl ik eerlijk mijn angsten uitsprak, maakte God mij Zijn aanwezigheid bekend en vulde mij met vertrouwen -niet dat alles gegarandeerd zo zou gaan als ik het wilde, maar dat Hij ons trouw zou blijven, bij elke stap van onze reis.’

I don't know what this day will bring
Ik weet niet wat deze dag zal brengen
Will it be disappointing, or filled with longed for things
Zal het teleurstellend zijn, of gevuld met dingen waar ik al zolang naar verlangde

I don't know if these clouds mean rain
Ik weet niet of deze wolken regen betekenen
If they do, will they pour down blessing or pain?
Als ze dat doen, zullen ze dan zegen of pijn uitstorten?

I don't know what tomorrow holds
Ik weet niet wat morgen inhoudt

I don't know what the future holds
Ik weet niet wat de toekomst in petto heeft

Still I know, I can trust Your faithfulness!
Toch weet ik, ik kan vertrouwen op Uw trouw!         >> Brian Doerksen – Your Faithfulness
              3 Onderin vind je de link naar het lied en de mogelijkheid tot vertaling ervan.


Soms liggen zegeningen
daar verborgen waar wij
ze niet zo snel verwachten.
Soms zijn zegeningen
anders dan wij graag
willen, of dachten.

Soms herkennen we
Zijn zegeningen
simpelweg niet;
verscholen als ze zijn
in moeilijkheden,
teleurstelling, of pijn.

Maar als we ons oog
gericht houden op de
goedheid van de Heer,
zal Hij ze ons tonen
op het juiste moment,
en keer op keer op keer.

Want Hij is getrouw;
op Zijn trouw
kunnen wij vertrouwen.
Hij is altijd Dezelfde;
een vast fundament

om veilig op te bouwen.

Om het niet te lang te maken stop ik hier, met dit gedichtje.
Eén dezer dagen volgt (D.V.) deel 2; ik hoop dat je ook dan meelees.
Voor nu een gezegende zondag/gezegende week.
Dat dit lied, als ook het verhaal er achter, je tot zegen en bemoediging mag zijn.

Een liefdevolle groet,
Rita1 >> Boek ‘Make Love Make War van Brian Doerksen
Voor wie het Engels een beetje machtig is >> Hoofdstuk 8 uit het boek

2 >> Info fragiele-X-syndroom

3 Vanwege copyright wil ik hier niet de volledige teksten plaatsen maar geef bij een Engels lied een link naar de teksten.
Soms staat er onderaan ‘Meer weergeven’, als je hierop klikt, komt de rest van de tekst in beeld.
Verder staat er onderin ‘Naar het Nederlands vertalen’; als je dit aanklikt, komt de Nederlandse vertaling van het lied in beeld.
Ik wil er wel bij zeggen dat de vertaling vaak wel een beetje gebrekkig is, maar wel voldoende om het lied te kunnen begrijpen.

Link naar de tekst + vertaling: >> Your faithfulness

zondag 7 maart 2021

Week 10 - Draw me near - Trek mij dichtbij

Niet altijd zijn er veel woorden nodig voor een mooi lied.
Het lied dat ik voor deze week heb uitgekozen heeft eigenlijk maar twee zinnen, en soms zegt dat in wezen gewoon meer dan genoeg.

Oh, draw me near 
Oh, trek mij dichtbij
Oh, draw me near
Oh, trek mij dichtbij
Oh, draw me near 
Oh, trek mij dichtbij
And I run after You
En ik ren achter U aan
…     >> Michael W. Smith & Christa Black - Draw me near


‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.’
1 Johannes 4:19 

‘Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.’
Psalm 34:9 

>> Psalm 84

Heer, trek mij, ja, trek mij heel dichtbij,
want bij U is mijn leven veilig en geborgen.
Wat de toekomst mij ook brengen zal,
U zult over mij waken en voor mij zorgen.

Trek mij, Heer, dichter en dichterbij;
alleen bij U vindt mijn ziel haar rust.
Trek mij dicht, heel dicht aan Uw hart;
maak mij opnieuw van wie U bent bewust.

Heer, trek mij toch heel, ja, heel dichtbij;
ik heb het zo nodig om dicht bij U te zijn.
Gedachten en gevoelens buitelen over elkaar,
en bezorgen me zoveel onrust en zielenpijn.

Trek mij dichtbij, o Heer, trek mij dichtbij,
U bent mijn rots, mijn toevlucht in nood.
Mijn tijden zijn immers volledig in Uw hand,
vanaf mijn prilste begin tot aan mijn dood.

Heer, trek mij steeds dichter, dichterbij;
alleen bij U is kracht om vol te houden.
Ik heb Uw dichte aanwezigheid nodig
om te midden van alles stand te houden.  

Trek mij, Heer, dichter en dichter tot U,
totdat ik Uw stem kan horen en verstaan.
Onderwijs mij als ik zo heel dicht bij U ben;
leer mij om in gehoorzaamheid te gaan.

Heer, ik bid U, trek mij toch heel dichtbij;
Ik wil U kennen; meer weten wie U bent.
Hoe zou ik U kunnen weerspiegelen als
ik U niet persoonlijk, en van dichtbij, ken?

Trek mij dichtbij, ja, trek mij dichtbij, o Heer;
opdat ik Uw goedheid en trouw mag proeven.
Laat Uw genade mij meer doen uitstrekken om
in Uw aanwezigheid te komen, en te vertoeven.

Heer, ik bid U, trek mij toch heel dichtbij,
laat Uw liefde mijn hart steeds verwarmen.
En als ik even niet meer kan, neemt U me
dan op en draag mij verder in Uw armen.

Trek mij, Heer, ja, trek mij heel, heel dichtbij;
U wil ik volgen, ja, elke dag wil ik achter U aan.
Alleen vanuit Uw dichte en liefdevolle nabijheid
kan ik vol vertrouwen mijn weg tot het einde gaan.

Hoe dichter de Heer mij tot Hem trek, hoe meer ik Hem leer kennen.
Hoe meer ik Hem leer kennen, hoe meer ik verlang om achter Hem aan te gaan.
Hoe meer ik achter Hem aan ga, hoe meer onze leven met elkaar raken verweven.
Hoe meer onze levens verweven raken, hoe meer ik verlang om Zijn wil te doen.
Hoe meer ik Zijn wil doe, hoe meer ik op Hem ga lijken.
Hoe meer ik op Hem ga lijken, hoe meer Zijn Licht wordt verspreid.
Hoe meer Zijn Licht wordt verspreid, hoe meer anderen Hem zullen zien.
En hoe meer anderen Hem leren kennen, hoe meer de Vader in de hemel wordt verheerlijkt.

Trek mij dichtbij, Heer,
ja, trek mij zo dichtbij,
dat mijn hart
het Uwe raakt.
Trek mij zo dichtbij,
dat mijn leven nooit meer
van het Uwe kan worden
losgemaakt.

Trek mij dichtbij, Heer,
ja, trek mij zo dichtbij,
dat mijn hart met
het Uwe versmelt.
Trek mij zo dichtbij,
dat alleen wat U wilt,
dat wat U mij zegt,
nog telt.


Sta Hem toe je tot Hem te trekken met Zijn koorden van liefde!

Gods rijke zegen voor de komende week,
en een liefdevolle groet,
Rita

zondag 28 februari 2021

Week 9 - U bent mijn schuilplaats, Heer!

Deze week wijk ik toch even af van de volgorde die ik tot nu toe heb aangehouden met Engels/Nederlandse liederen, en volgt er dus deze week opnieuw een Nederlands lied.
Opnieuw eentje die me na aan het hart ligt, maar die denk ik bij zeer velen bekend en geliefd is.
Hoewel de meesten dit lied zullen kennen vanuit Opwekking, heb ik gekozen voor de uitvoering van Rolof Mulder.


   >> Rolof Mulder – U bent mijn schuilplaats, Heer  (Opwekking 176)


‘Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil.
Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen.

Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van Hem is mijn verwachting.
Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet wankelen.
In God is mijn heil en mijn eer; mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God.
Vertrouw op Hem te allen tijde, volk; stort uw hart uit voor Zijn aangezicht.
God is voor ons een toevlucht.’

Psalm 62:2,3,6-8

Terwijl ik aan het nadenken ben over dit lied en de bovenstaande woorden uit Psalm 62, heb ik in eerste instantie de neiging om het daar bij te laten en alleen een gedicht te schrijven.
Immers, zeggen de woorden van de Psalm als ook het lied niet genoeg?
Maar dan ineens moet ik denken aan de kleine overdenking die ik afgelopen vrijdag binnenkreeg via *Joni & Friends ‘Submit and Resist’ 

Joni brengt mij met de overdenking en deze woorden uit Jacobus 4:7 & 8a - ‘Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God, en Hij zal tot u naderen.’ - bij de vraag of ik dit lied ook zo makkelijk en vol overtuiging meezing als het leven moeilijk is; als ik ‘gebombardeerd word met handgranaten van angst, en zorgen en ongerustheid’. (Zie Devotional/Overdenking)
Ik heb geen idee wat jouw antwoord op deze vraag is, maar als ik eerlijk ben, dan moet ik bekennen dat ik het dan niet altijd kan zingen, of met dezelfde overtuiging als in tijden dat ik God heel dichtbij ervaar.

Het lied heeft een heel lieflijke melodie, makkelijk meezingbaar, maar als we de woorden diep tot ons hart laten doordringen, goed nadenken bij wat we zingen, dan komt bij mij het diepe besef binnen dat dit lied net als het lied van mijn vorige Blog ‘Ik bouw op U’ een proclamatielied is, dat eigenlijk vraagt om krachtig gezongen te worden, vanuit het diepst van ons hart.
Het is een lied waarmee we een boodschap afgeven, zowel voor onszelf, als voor een ander, als ook voor de onzichtbare wereld om ons heen.
En dit laatste brengt mij weer bij de Overdenking van Joni, bij de woorden uit Jacobus.

We weten dat de boze altijd alles op alles zal zetten om ons onderuit te slaan, ons bij God vandaan te halen, onze kracht te ondermijnen.
Zijn aanvallen komen dan ook vaak op momenten dat we kwetsbaar zijn, zoals bijvoorbeeld ’s nachts.
Dus als we ’s nachts niet kunnen slapen -wat bij Joni wel vaker het geval is, denk ik, zal hij juist die momenten gebruiken om ons te bombarderen met gedachten die ons bang en ongerust maken.
En dat haalt ze in deze Overdenking ook aan, en ze neemt ons vervolgens mee naar haar ‘korte, maar krachtige verdediging’, naar Jacobus 4:7,8a en geeft ons aan de hand van deze woorden bruikbare handvatten.

‘Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God, en Hij zal tot u naderen.’

Als eerste wijst ze op het woorden ‘onderwerp je’, oftewel, geef alles over aan God.
Vervolgens wijst ze er op dat we het schild van geloof dienen op te heffen, en het zwaard van de Geest -dat is het Woord van God, moeten grijpen en de duivel weerstaan, wat wil zeggen: duw hem weg door hem op jouw beurt te bekogelen met elke geloof-gevulde belofte uit de Bijbel die je maar kunt bedenken.
En als laatste: nader tot God, de Kapitein van je redding; Hij zal elke ‘granaat’ die de duivel onze kant op gooit neutraliseren.
Daarbij moedigt ze ons aan om Jacobus 4:7,8a uit ons hoofd te leren, zodat we niet overrompelt zullen worden, maar als een goed soldaat voorbereid zullen zijn.


Nu zijn we niet allemaal in de gelegenheid om ’s nachts, als we belaagd worden door de boze, een lied als bijvoorbeeld ‘U bent mijn schuilplaats, Heer’ te zingen, maar het lied kunnen wel zachtjes in onszelf opzeggen, samen met de Bijbelverzen waar het lied op is gebaseerd, of soortgelijke Bijbelverzen.
De Bijbel staat er vol mee!
Wat mij altijd extra helpt, is als ik de teksten persoonlijk maak, zoals hieronder; probeer het ook maar eens.

Psalm 62:2,3,6-8
‘Zeker, mijn ziel is stil voor U, o God; van U is mijn heil.
Zeker, U bent mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen.

Zeker, mijn ziel, zwijg voor U,  Heere God, want van U is mijn verwachting.
Zeker, U bent mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet wankelen.
In U is mijn heil en mijn eer; mijn sterke rots, mijn toevlucht is in U.
Ik vertrouw op U te allen tijde; stort mijn hart uit voor Uw aangezicht.
U, o God, bent mijn toevlucht.’

Psalm 18:2,3
‘Ik heb U hartelijk lief, HEERE, mijn sterkte.
U, HEERE, bent mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder,
mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem,
mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting.’


In de stilte van de nacht,
als het duister mij omringt;
gedachten en gevoelens
mij aan alle kanten belagen,
richt ik mijn aandacht op U,
want U bent mijn schuilplaats
en het zijn Uw Vaderarmen
die mij ook hier zullen dragen.

In tijden van pijn en verdriet,
van moeiten en vele zorgen,
bent U mijn toevlucht en stort ik
mijn hart uit voor Uw aangezicht.
U bent mijn heil en mijn rots;
van U is mijn verwachting.
U bent mijn veilige vesting,
op U houd ik mijn oog gericht.

Ik zal altijd blijven zingen
van Uw liefde en Uw trouw;
hoe U verlost en bevrijdt,
mij omgeeft en op mij past.
Ja, op U zal ik vertrouwen;
in Uw kracht ben ik sterk.
Ik zal nimmer wankelen,
want U houdt mij vast.

Blijf ook de komende week dicht bij Hem;
lees Zijn woord, memoriseer het
en je hebt een krachtig wapen.

Gods zegen
en een liefdevolle groet,

Rita.


* Via >> Aritha Vermeulen op Facebook kwam ik in aanraking met de Devotionals (Korte Overdenkingen) van Joni & Friends.
Iedere week vertaald zij één van de Overdenkingen en plaatst deze op haar Facebookaccount; een echte aanrader om te volgen.
Je kunt jezelf ook abonneren op deze Overdenkingen en ze zo dagelijks in je mail ontvangen.
Zie : >> Daily Devotional – Joni & Friends)


zondag 21 februari 2021

Week 8 - Ik bouw op U!

‘Ik bouw op U’ is een lied dat al heel lang tot één van mijn favorieten behoort.
Het is een lied dat mij keer op keer bemoedigd, hoop geeft en opricht, als ook dat het mij telkens opnieuw aanspoort om op Hem te blijven vertrouwen.


 >> Christian Verwoerd – Ik bouw op U  >> Nederland zingt – Ik bouw op UMet dat ik het lied beluister, meezing, en de tekst meelees, gaan mijn gedachten in eerste instantie naar Psalm 18
En hoewel ik met het lezen van deze Psalm vele verbindingen ontdek tussen het lied en deze Psalm, lukt het me maar niet, hoezeer ik ook mijn best doe, om een begin te krijgen met schrijven.
Menig begin verdwijnt in de prullenbak.
Uiteindelijk besluit ik dan maar eerst een boterhammetje te gaan eten; het is nog wel vrij vroeg, maar goed, soms is het gewoon goed om even ergens afstand van te nemen.
En dat was ook nu het geval.
En zo gebeurt het dat als ik na mijn boterhammetjes ook nog even geniet van een kopje koffie, mijn gedachten vanuit dit lied niet meer bij Psalm 18 uitkomen, maar bij een Persoon, bij Jezus.
De link met Psalm 18 blijft bestaan, als ook met vele andere Psalmen, want alles verwijst immers vanuit het Oude Testament naar Hem, dus zeker de moeite van het lezen en overdenken waard.
En zo zing ik opnieuw zachtjes in mijzelf het lied terwijl ik mijn gedachten laat gaan naar Hem, naar mijn Jezus.

… Ik bouw op U, mijn schild en mijn Verlosser 
Jezus, U bent het Fundament van mijn leven, door Uw vergoten bloed zijn al mijn zonden vergeven, en heeft U mij verlost uit de macht van de boze.
Ja, Uw bloed is een beschermend schild rondom mij; U bent mijn Verlosser!

… Niet eenzaam ga ik op de vijand aan!
Ik ben nooit alleen, waar ik ook doorheen moet gaan, wat er ook in mijn leven gebeurt, wat er ook op mijn pad komt, met welke vijanden ik ook heb te dealen: U bent met mij alle dagen van mijn leven, ja, tot aan de voleinding van de wereld, want dit heeft U mij beloofd in Uw Woord.
Welke vijand er dus op mijn pad komt, ik sta er nooit alleen voor, want U bent met mij.

… Sterk in Uw kracht … 
De kracht die U op deed staan uit de dood, is in mij!
Uw Heilige Geest is in mij!
U bent mij in alles voorgegaan en heeft de overwinning behaald!

… gerust in Uw bescherming …
U bent de Goede Herder, Die Zijn leven heeft gegeven voor Zijn schapen, en dus ook voor mij.
U gaat voor mij uit, U leidt mij, U zorgt voor mij.

… Gelovend ga ik …
Ik geloof.
Ik geloof al vele jaren, maar het is niet iets dat stil is blijven staan.
Groei, ontwikkeling …

… eigen zwakheid voelen en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan
Uw kracht ontdekken, juist op die momenten, in die perioden als ik zwak ben.
Uw kracht, die zich ten volle openbaart in mijn zwakheid; als ik het toelaat, U de kans geef.
Bewust worden van mijn zwakheid, en Uw kracht.
Steeds meer bewust worden, en zijn van hoezeer ik U, Uw kracht, nodig heb, elke dag en in alles wat ik doe.
Steeds meer de kracht van Uw Heilige Geest, die in mij is, leren verstaan en van daaruit gaan leven.

… Toch rijst in mij een lied van overwinning …
Helaas nog niet altijd, maar wel steeds meer.
U heeft de overwinning behaald!
U, Jezus, bent Overwinnaar!
‘Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.’
Ik moet nu denken aan mijn MT van de afgelopen week:
Psalm 22;8,9
‘Dezen vertrouwen op strijdwagens en die op paarden, maar wij hebben de Naam van de Heere, onze God, in herinnering geroepen. Zij kromden zich en vielen, maar wij zijn opgestaan en staande gebleven.’
In de naam van de Heere, onze God, de naam van Jezus: Opgestaan en staande gebleven: Het lied van overwinning!

… Gij voert de strijd, de huld' is u gewijd …
U, Heer Jezus, hebt de strijd gestreden en de overwinning behaald.
Dank U wel, dat ik weten mag, dat welke strijd ik ook op mijn weg tegen zal komen, daar nooit alleen voor zal staan; U bent er bij.
Dank U wel, ik prijs Uw grote Naam!

… In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
Delen in Zijn lijden, is delen in Zijn overwinning!!
Niet omdat ik het zo goed heb gedaan, niet omdat ik zo goed ben geweest, maar omdat Hij het kleed van rechtvaardigheid over mijn schouders heeft gelegd.
Ik kan en mag zegevierend de eeuwigheid met hem ingaan, om wat Hij voor mij heeft gedaan.

… In rust met U …
In rust met U, omdat mijn naam, door Uw lijden en sterven, geschreven is in Uw Boek.
In rust met U, omdat de Vader in de hemel niet mijn zonden ziet maar U, Die voor mij de straf voor mijn zonden op Zich heeft genomen.
In rust met U, mijn schild en mijn Verlosser.

… Die mij hebt voortgeleid.
U leidt mij voort tot ik voor eeuwig bij U zal zijn, en U, -Uw liefde, Uw kracht, Uw bescherming,  en Uw overwinning vergezellen mij tot die dag.

Ik bouw op U en ga in Uwe Naam!
Jezus, U bent het Fundament van mijn leven, de grond waarop ik mijn huis bouw.
In Uw Naam mag ik gaan; Uw Naam waarin zoveel verborgen is.
(Zie mijn vorige Blogje: >> ‘Isn’t the Name …’)

Jezus,
U bent de grond waarop ik loop;
de lucht, die ik inadem om te leven.
U bent het Die mij vult met hoop
en mij altijd met liefde zal omgeven.

Op U, mijn Heer, bouw ik mijn leven,
U bent mijn bescherming en mijn kracht.
Niets hoef ik alleen tegemoet te treden,
U hebt immers alles al voor mij volbracht.

Met vallen en opstaan ga ik voort, en word me
daarbij meer en meer van Uw kracht bewust.
En vanuit Uw kracht in mijn zwakheid zing ik
het overwinningslied mee naar hartenlust.

Dank U, Heer, voor de strijd die U hebt gestreden;
dank U, voor de overwinning die U hebt behaald.
Dank U, voor de toekomst die mij wacht,
doordat U voor mij de prijs hebt betaald.

Jezus,
U bent het Fundament
waarop ik mijn leven bouw.
In Uw Naam ga ik voort,
geleid door Uw liefde en trouw.


Bouw je leven op Jezus, en je zult nooit beschaamd uitkomen!

Gods rijke zegen en bescherming voor de komende week
en een liefdevolle groet van mij,
Rita
 

zondag 14 februari 2021

Week 7 - Isn't the Name ... - Is het niet de Naam ...

Deze week weer een Engels lied; het is mijn streven om het om en om te doen, de ene week een Nederlands lied en de andere week een Engels lied.
Dit is een lied dat ik nog niet kende maar wat ik vond toen ik n.a.v. de film ‘I still Believe’ op zoek ging naar meer muziek van Jeremy Camp.
Het is een nummer dat ik ontzettend mooi vind, zowel qua tekst als muziek.
Een lied, dat ik ervaar als een balsem voor mijn hart, maar dat tegelijk ook een heel sterke proclamatie is, waarmee we een duidelijke plaats innemen.
Daarnaast is het een lied dat een krachtig getuigenis is van onze Here Jezus Christus, waarin we de wereld laten weten dat in Hem alles te vinden is wat we nodig hebben.
Hij is de vervulling van onze diepste verlangens, zelfs als we het niet geloven.
(Je komt er echter vaak pas achter dat dit zo is, als je Hem hebt aangenomen als je persoonlijke Verlosser en Zaligmaker)

De reden dat dit het lied voor deze week is, komt voort uit wat ik woensdagmorgen met mijn Stille Tijd las in Wiersbe’s ‘365 dagen Leven uit de Psalmen’.
Wiersbe wijst hier in Psalm 18 op wat David doet nadat hij door God is gered van Saul en zijn vijanden, namelijk dat hij zijn Danklied van overwinning afsluit met lofprijzing.

Vers 47 & 50
‘De Heere leeft, en geloofd zij mijn rots, geroemd zij de God van mijn heil!

Daarom zal ik U, Heere, loven onder de heidenvolken, voor Uw Naam zal ik psalmen zingen.’

Vervolgens koppelt hij de volgende vragen aan Davids woorden:
‘Houd jij je ermee bezig om de volken te laten weten hoe groot God is?’
En: ‘Voel jij je gedrongen om het evangelie te vertellen aan andere mensen?’
Het waren deze vragen die mij drongen om dit lied te nemen, want wat wil ik graag laten horen dat er geen andere naam is met meer betekenis en inhoud dan de Naam van Jezus; dat Hij, Zijn Naam, alles is wat wij nodig hebben!


  >>  * Jeremy & Adrienne Camp - Isn’t the Name … 


In het kort komt het lied er op neer, dat de Naam van Jezus alles is wat wij nodig hebben.
Er is geen enkele andere naam met dezelfde kracht en macht.
Er is geen enkele andere naam die zoveel liefde in zich draagt.
Er is geen enkele andere naam waarin vrijheid, genezing, redding en leven te vinden is dan in de Naam van Jezus.

Zijn Naam betekent: Jahweh is redding, Jahweh redt; en dat is precies wat Jezus kwam doen: ons redden van de straf op de zonde, van het eeuwige oordeel; ons bevrijden uit de macht van de boze, en onze relatie met God herstellen.
Om dat te volbrengen liet hij Zich gevangen nemen, bespotten, vals beschuldigen, slaan, bespuwen, de haren van Zijn baard uittrekken.
Om dat te volbrengen liet Hij Zich geselen, en droeg Hij het kruis naar de heuvel Golgotha, waar Hij met twee misdadigers werd gekruisigd, en stierf.
En dit alles voor ons, voor jou en mij, opdat wij niet voor eeuwig verloren hoeven te gaan.
Liefde voor de redding van onze ziel is wat Hem dreef, naast gehoorzaamheid -uit liefde, voor Zijn Vader in de hemel.
En om de verlossing te voleindigen werd Hij op de derde dag opgewekt uit de dood en na aan velen te zijn verschenen, keerde Hij terug naar Zijn Vader in de hemel.

‘… Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.'

Lukas 4:18-21


Jezus alleen is de Weg, de Waarheid, en het Leven!
Er is geen andere weg tot God dan door Hem! (Johannes 14:6)
Zie de liefde die Hij heeft voor deze verloren wereld, voor de verloren zielen.
Zie de liefde die Hij heeft voor jou!
**Onderzoek als je Hem nog niet kent als je persoonlijke Verlosser, en ontdek dat er werkelijk geen andere naam is dan de Naam van Jezus waarin alles is wat de mens nodig heeft; of laat het opnieuw diep tot je hart doordringen …


Is niet de Naam van Jezus alles wat we nodig hebben?
Ja, Hij, Zijn Naam, is alles wat we nodig hebben!


Zijn Naam is geweldig, is wonderlijk!
Want iedereen kan en mag tot Hem komen om vergeving van zonden te ontvangen!

1 Johannes 2:2
'En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.’


Zijn Naam is mooi, zo mooi!
Omdat Hij, Die de Zoon van God is, als mens naar deze wereld is gekomen en in alles aan ons gelijk geworden is.
De liefde die Hij voor ons heeft is groter dan we ons maar kunnen voorstellen.
Hij, de Zoon van God, is de Minnaar van onze ziel.

Lukas 2:6,7
‘En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou,  en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.’

Lucas 3:22
‘… En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent Mijn geliefde Zoon, …’

Hebreeën 4:14,15
‘Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden.

Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.’

Romeinen 8:38,39
'Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.’

Zijn Naam is krachtig, ja, vol van kracht!
Ja! want op Zijn woord en in Zijn Naam worden ketenen verbroken, en zal elke knie zich buigen.
Hij is de eeuwige Koning, Die voor eeuwig zal regeren!


Jesaja 61:1c
‘… om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen
en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; …'

Romeinen 14:11
‘Want er staat geschreven: Zo waar als Ik leef, zegt de Heere: Voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God belijden.’

Lukas 1:32,33
‘Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.’


In Zijn Naam is vrijheid, genezing, kracht en redding; er is leven in Zijn Naam!

Jesaja 53:4a,5
‘Voorwaar, onze ziekten heeft  Hij op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen.’
...
Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’

Johannes 3:36
‘Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.’


Geen enkele andere naam heeft meer waarde, geen enkele naam is groter dan de Naam van Jezus!
Daarom zingen we tot eer en glorie van Zijn Naam en verhogen wij Zijn Naam, want heel de wereld moet het weten, moet het zien, dat Jezus alles is wat wij nodig hebben.
Hij is de weg, de waarheid en het leven; Hij, Jezus, is de enige weg tot God!
Ja, Jezus, Zijn Naam, is alles wat wij nodig hebben!

Johannes 14:6
‘Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’

Openbaring 5:12, 13
‘En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging.
En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.’

Jezus, Uw Naam
is de Naam boven alle naam!
In Uw Naam is redding,
in Uw Naam is kracht.
U bent de eeuwige Koning,
van U, en U alleen is alle macht.

Jezus, Uw Naam
is de Naam boven alle naam!
In Uw Naam is genezing,
in Uw Naam is leven.
U regeert tot in eeuwigheid en
heeft ons nieuwe hoop gegeven.

Jezus, Uw Naam
is de Naam boven alle naam!
U alleen komt toe al onze dank,
al onze aanbidding, lof en eer.
U bent de Koning der koningen,
ja, de Allerhoogste Heer!


Dat ook jij Hem - Jezus - mag kennen als je persoonlijke Verlosser en Heer.
Zo niet, dan is het mijn gebed dat je Hem zult gaan zoeken, want wie zoekt zal vinden, zegt de Bijbel, 
-Gods Woord.
Jezus is echt de enige weg tot God, ook al beweren tegenwoordig sommige kerken/voorgangers anders.
Wie Hem met zijn(haar) gehele hart zoekt, zal Hem vinden, en in Hem alles wat je nodig hebt.
De tijd dringt!
Denk niet dat je nog wel tijd genoeg hebt, immers niemand van ons weet wanneer ons einde daar is.
Zoek en vind!

Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita


*Ik besef dat niet iedereen het Engels even machtig is, al geven mijn gedichten wel vaak de strekking van een lied weer. Vanwege copyright wil ik hier niet de volledige teksten plaatsen maar geef bij een Engels lied een link naar de teksten. Soms staat er onderaan ‘Meer weergeven’, als je hierop klikt, komt de rest van de tekst in beeld. Verder staat er onderin ‘Naar het Nederlands vertalen’; als je dit aanklikt, komt de Nederlandse vertaling van het lied in beeld. Ik wil er wel bij zeggen dat de vertaling vaak wel een beetje gebrekkig is, maar wel voldoende om het lied te kunnen begrijpen.
Link naar de tekst + vertaling: >> Isn’t the Name 

** Onderzoek  >>  Lucasevangelie 
                         >> Johannesevangelie 
                              en eventueel ook het Evangelie naar Mattheüs en Marcus

zondag 7 februari 2021

Week 6 - Rondom ...

* Deze week een luisterlied van Martine Lage naar Psalm 139:1-16  uit de Groot Nieuws Vertaling.
Het is goed om te spitten in Gods Woord, maar ook om alleen stil te worden en te luisteren, en de woorden van een lied diep tot je door te laten dringen.
En in dit geval, omdat ze rechtstreeks uit God’s Woord komen, ook goed om vast te houden en te bewaren in je hart.


 >> Martine Lage – Rondom 

                         
Als de tijd waarin we leven
je eenzamer maakt dan ooit,
vergeet dan Zijn woorden niet:
‘Ik ben om je heen,
ja, voor je en achter je;
Ik vergeet je dus nooit!’

Als de tijd waarin we leven
alles zwaarder voor je maakt dan ooit,
vergeet dan Zijn woorden niet:
‘Ik ben om je heen,
ja, voor je en achter je;
Ik vergeet je dus nooit!’

Als de tijd waarin we leven
gevuld is met meer verdriet dan ooit,
vergeet dan Zijn woorden niet:
‘Ik ben om je heen,
ja, voor je en achter je;
Ik vergeet je dus nooit!’

De tijd waarin we leven
is moeilijker dan ooit.
Laten we daarom
Zijn woorden niet vergeten:
‘Ik ben om je heen,
ja, voor je en achter je;
Ik vergeet je dus nooit!’

Lieve Vader in de hemel, het is een barre tijd waarin we leven, maar help ons onthouden dat U ons nooit verlaat, dat U altijd bij ons bent.
Ja, ‘voor ons, achter ons; om ons heen’, zegt Uw Woord!
Help ons om ons vast te houden aan Uw Woord te midden van de omstandigheden waarin we verkeren; onze gedachten en gevoelens gaan soms zo makkelijk met ons op de loop, waardoor als we niet oppassen het zicht op U wordt belemmerd, en Uw woorden niet de ingang in ons hart vinden als zou moeten.
Leer ons om geduldig te zijn, vol van vertrouwen en volhardend in het vasthouden aan Wie U bent en aan wat U zegt.
Laat zo de woorden van Psalm 139, die door dit lied tot ons komen, een ieder bemoedigen en troosten, of oprichten als dit nodig is.

In Jezus’ Naam.

- Amen - 


Gods zegen toe gebeden
voor de komende week.
Vergeet niet:Hij is rondom je!

Een liefdevolle groet,
Rita


* Doordat onze badkamer wordt verbouwd deze week een wat korter Blogje.
De herrie en onrust in huis valt me best zwaar, ik mis de rust en de stilte, het me kunnen terugtrekken in mijn kamertje, maar we zijn over de helft is me vertelt, dus nog even volhouden.

zondag 31 januari 2021

Week 5 - The voice of Hope - De stem van Hoop (Uitgebreide versie)

Deze week een lied waarmee we God loven en prijzen, Hem aanbidden en de lof toe zingen ondanks onze omstandigheden.
Een lied dat ons laat zien dat we ook alle reden hebben om dit te doen, als ook dat het een keuze is om dit wel of niet te doen.

‘And through the storm (En door de storm);
despite it all (ondanks alles);
through good and bad (door goede en slechte dagen) …

Yet I will praise You (toch zal ik U prijzen);
yet I will sing (toch zal ik zingen);
yet I will worship (toch zal ik aanbidden)!’

Voor je nu zegt ‘maar je moest eens weten …’, vraag ik je om toch het lied te luisteren en vervolgens met mij mee te gaan naar de plaatsen in Gods Woord waar dit lied mij brengt.


 >> Lara Martin - The Voice of Hope  (Onderin vind je opnieuw de link naar de tekst en de ‘vertaling’ van dit lied)


Allereerst
Het is niet makkelijk om zo dwars tegen onze gedachten en gevoelens in te gaan; het vraagt soms heel veel van ons, en vaak lukt het ons misschien ook niet, overweldigend als gedachten en gevoelens die voortkomen uit onze situatie kunnen zijn, maar we kunnen het denk ik wel leren.
Daarbij geloof ik ook dat hoe vaker we iets doen, hoe meer eigen het ons zal worden, en hoe meer eigen ons iets wordt, hoe makkelijker het wordt om opnieuw te doen.
Eén ding weet ik echter heel zeker: het werkt altijd iets uit!
Omstandigheden blijven doorgaans hetzelfde, maar het verandert ons, ons perspectief, en daarmee weer onze gedachten en gevoelens.

Hoewel ik ontzettend graag zing en het ook heel veel doe, blijf ik dit best heel moeilijk vinden; mijn gedachten en gevoelens kunnen zo overheersend en sterk zijn, en mijn wil dan zo botsen met die van Hem, maar toch is dit wel het verlangen van mijn hart om te leren en het volledig eigen te maken, en daar blijf ik mij naar uitstrekken.
Daarom wil ik jou (en mezelf natuurlijk in de eerste plaats) meenemen naar Gods Woord waarin we met eigen ogen kunnen zien dat we echt altijd een reden hebben om Hem te eren met een lied (ons spreken als ook onze daden zijn daar natuurlijk onlosmakend mee verbonden) in welke omstandigheid we ook verkeren.

De stem van Hoop
Gods weg is altijd de beste weg!

‘Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.’
Jesaja 55:9

Als er één ding is dat mij enorm geholpen heeft, en nog steeds altijd helpt als er weer van alles speelt en gebeurt, is het kijken naar het leven van de Here Jezus, naar Zijn komst naar deze aarde, Zijn leven, als ook Zijn lijden en sterven, opstanding en hemelvaart.
Hoe ondoorgrondelijk bijzonder is niet dit reddingsplan van onze hemelse Vader!
Het is het beste en het mooiste dat God voor ons heeft gedaan, ook al kan ik de diepste diepte en reikwijdte van het totale reddingsplan, -vanaf Genesis tot en met Openbaringen, niet zien of bevatten.

En zo is het ook met ons leven, met alles waar we doorheen hebben te gaan; met alles dat op ons pad komt, als ook met alles dat in de wereld gebeurt, als ook de corona waar we nu mee te maken hebben.
Ja, God zou van alles kunnen voorkomen of kunnen ingrijpen, dingen tegen kunnen houden of juist bewerken, maar naast het feit dat wij een vrije wil en keuze hebben, ziet God het totaal plaatje van ons aller leven, als ook dat Hij Zijn plan heeft met deze wereld.
Denk maar eens aan het voorbeeld van Corrie ten Boom over de twee kanten van een borduurwerk.
Al wat God van ons vraagt te  midden van alles dat gebeurt, is dat we Hem vertrouwen, zowel in ons persoonlijk leven, als met alles wat er nu wereldwijd gebeurt en dat we Hem blijven eren, loven en prijzen.

En zo gaan mijn gedachten opnieuw naar wat Sheila Walsh zei in haar gebed* met oog op de kanker die geconstateerd was in haar leven: ‘Lord, I want You to do whatever will bring more glory to Your Name!’
En ik bid met haar mee, dat God datgene doet in mijn leven, wereldwijd, wat Hem de meeste eer zal brengen, want daar gaat het om.

De stem van Hoop
God is onveranderlijk en altijd goed!

‘Maar U blijft Dezelfde, aan Uw jaren zal geen einde komen.’
Psalm 102:28

‘Want God, de HEERE, is een zon en een schild, de HEERE zal genade en eer geven, Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan.’
Psalm 84:12

Hoewel het voor ons mensen niet te bevatten is, is God eeuwig.
Hij was er al voor de wereld begon, en Hij zal er altijd zijn, zelfs als de aarde en de hemel vergaan. (Psalm 90:2; Psalm 102:26-28; Hebreeën 1:12)
God is niet als ons mensen; Hij is onveranderlijk.
Hij houdt Zijn beloften, Zijn plannen blijven bestaan, Zijn trouw blijft van generatie op generatie.
Zijn goedertierenheid, oftewel Zijn goedheid, Zijn liefde, Zijn genade, houden nooit op.
Door alle eeuwen heen zien we in Zijn Woord dat Hij Zijn beloften nakomt, ongeacht hoelang het ook duurt.
Door alle eeuwen heen zien we in Zijn Woord, dat Zijn plannen zich één voor één ontvouwen.
Door alle eeuwen heen zien we in Zijn Woord, dat Zijn Woord betrouwbaar is, en als Zijn Woord betrouwbaar is, dan is dat zeer zeker ook de Persoon Die ze uitspreekt!
Door alle eeuwen heen zien we in Zijn Woord, dat Hij goed is, en het beste met ons voorheeft.

God is goed; heeft Hij ons in Christus immers niet vergeven?
God is goed; is Hij immers geen schuilplaats, een toevlucht, een burcht, een veilige vesting voor een ieder in nood?
God is goed; is Hij immers niet onze kracht en sterkte?
God is goed; is Hij immers niet onze rots, onze Bevrijder, ons heil!
God is goed; immers is Zijn hand niet op ons, voor, achter, ja, op ons?
Is Hij het immers niet Die tegen ons heeft gezegd dat Hij altijd bij ons zal zijn, ons nooit zal verlaten!
En dit is nog maar nauwelijks een fractie van hoe goed God voor ons is.


De stem van Hoop

Hij is de Koning der koningen, de Vredevorst.

‘Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.’
Openbaring 17:14

‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.’
Jesaja 9:5

Welk een heerlijk vooruitzicht hebben wij, welk een heerlijke zekerheid te midden van alle moeilijkheden, zorgen en problemen, te midden van alle stormen die woeden, te midden van alle oorlogen en vervolgingen die er zijn.
Hoe belangrijk is het daarom ook niet dat we besef hebben van de onzichtbare strijd die om ons heen gaande is; om ons te wapenen met de wapens die God ons gegeven heeft, zodat we kunnen standhouden tot het einde toe!
De satan gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij kan verslinden; alles is er bij hem op gericht om nog zoveel mogelijk mensen weg te houden bij God, en van het eeuwige leven met Hem.
De oorlog die gaande is, is groter en verstrekkender dan wij ons vaak realiseren, of zelfs maar bewust van zijn, maar hij is er wel degelijk.
Daarom is het zo belangrijk om dicht bij Hem en Zijn Woord te blijven, om in Hem te blijven.
Want alleen met Hem kunnen we alles aan, alleen met Hem zullen we de eindstreep halen.
Met Hem, Die het Lam is, de Heere der heren,  de Koning der koningen, de Vredevorst!
Zijn heerschappij zal volkomen vrede brengen!
Nu, voor de gelovigen, vrede met God, maar straks volkomen vrede, waarin er geen oorlogen of wat dan ook meer zal zijn.

De stem van Hoop
Het anker voor mijn ziel.

‘Omdat Hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van Zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij Hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt, vast te houden. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel.’
Hebreeën 6:17-19

Een anker symboliseert hoop en standvastigheid.
Voor een schip is een anker een onmisbaar item; het legt het schip vast, en biedt hoop op redding; kortom het kan een verschil betekenen tussen leven en dood.
En eigenlijk is dit voor de mens precies hetzelfde, alleen is het ‘anker’ dan geen ding maar een Persoon, namelijk Jezus Christus, en Zijn verlossingswerk.
Jezus, en Zijn verlossingswerk is de kracht die ons staande houdt in dit leven, als ook dat Hij de redding van onze ziel is, en daarmee het verschil is tussen leven (met God) en  dood (zonder God).

Het voorhangsel in de tempel scheurde van boven naar beneden toen Jezus stierf aan het kruis op Golgotha (Matth. 27:51); Zijn werk op aarde was volbracht, de toegang tot God volledig herstelt omdat Hij de straf op onze zonden heeft gedragen.
Daarmee is Jezus ons anker geworden, het anker voor onze ziel!
Vast en onwrikbaar zegt God’s Woord, dus er is niets wat dit nog kan veranderen!
Het is daarmee geen hoop in de zin van ‘misschien’, zoals bij een schip wel het geval is, maar het is een Hoop van Zekerheid, want door Hem is onze ziel voor eeuwig gered.


De stem van Hoop
Daarom zal ik ondanks alles Hem prijzen, zingen, Hem aanbidden

‘Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn,
al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen,
al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn –
ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil.’

Habakuk 3:17,18

Ondanks alles …
Stormen zullen woeden, goede en slechte tijden komen en gaan, tegenspoed zal er altijd zijn, is het niet voor de één, dan wel voor de ander, en soms kan het lijken alsof er nergens een uitweg is, maar in alles en altijd, is en blijft Hij Dezelfde; de Enige, waarachtige Heer en God; de Allerhoogste, de Onveranderlijke.
Op Hem kunnen we vertrouwen en bouwen; in Hem kunnen we rusten in de zekerheid dat Hij alles vast in handen houdt, en nooit de controle verliest.
Hij, de Koning der koningen, de Vredevorst is goed; Hij is het anker voor onze ziel; de Stem van Hoop.
En dat maakt dat we altijd een (alle) reden hebben om Hem te loven en te prijzen, Hem te aanbidden.
Dat maakt dat we altijd een (alle) reden hebben om te zingen.
De keuze is aan ons …

Daarom zal ik!

Heer, doe mij te midden
van de stormen van het leven
altijd zien op wie U bent
en op de redding die U
mij heeft gegeven.

Laat mij in tegenspoed
nooit vergeten wie U bent:
de Allerhoogste,
Koning der koningen,
de Vredevorst,
Die mij bij name kent.

Laat mij in goede en slechte dagen
altijd Uw grootheid bezingen.
Ja, laat mij U loven en prijzen,
van Uw trouw en goedheid zingen.

U bent het Anker van mijn ziel,
de Stem van Hoop die mij doet leven.
Daarom zal ik U loven en prijzen,
al de dagen die U mij nog gaat geven.


God's rijke zegen en nabijheid
voor de komende week.
Dat we Hem zullen blijven loven, prijzen, en aanbidden,
ja, zingen tot Zijn glorie en eer, ondanks ...

Een liefdevolle groet,
Rita


Vanwege copyright wil ik hier niet de volledige teksten plaatsen maar geef bij een Engels lied een link naar de teksten.
Soms staat er onderaan ‘Meer weergeven’, als je hierop klikt, komt de rest van de tekst in beeld.
Verder staat er onderin ‘Naar het Nederlands vertalen’; als je dit aanklikt, komt de Nederlandse vertaling van het lied in beeld.
Ik wil er wel bij zeggen dat de vertaling vaak wel een beetje gebrekkig is, maar wel voldoende om het lied te kunnen begrijpen.

>> Tekst en ‘vertaling’ van het lied ‘Hope’ van Lara Martin


* Zie Blog: >> Mag Ik?
 

Week 5 - The voice of Hope - De stem van Hoop (Beknopte versie)

Deze week een lied waarmee we God loven en prijzen, Hem aanbidden en de lof toe zingen ondanks onze omstandigheden.
Een lied dat ons laat zien dat we ook alle reden hebben om dit te doen, als ook dat het een keuze is om dit wel of niet te doen.

‘And through the storm (En door de storm);
despite it all (ondanks alles);
through good and bad (door goede en slechte dagen) …

Yet I will praise You (toch zal ik U prijzen);
yet I will sing (toch zal ik zingen);
yet I will worship (toch zal ik aanbidden)!’

Voor je nu zegt ‘maar je moest eens weten …’, vraag ik je om toch het lied te luisteren en vervolgens met mij mee te gaan naar de plaatsen in Gods Woord waar dit lied mij brengt. >> The Voice of Hope - Lara Martin 


(Onderin vind je opnieuw de link naar de tekst van dit lied met de mogelijkheid naar een ‘vertaling’)


Allereerst
Het is niet makkelijk om zo dwars tegen onze gedachten en gevoelens in te gaan; het vraagt soms heel veel van ons, en vaak lukt het ons misschien ook niet, overweldigend als gedachten en gevoelens die voortkomen uit onze situatie kunnen zijn, maar we kunnen het denk ik wel leren.
Daarbij geloof ik ook dat hoe vaker we iets doen, hoe meer eigen het ons zal worden, en hoe meer eigen ons iets wordt, hoe makkelijker het wordt om opnieuw te doen.
Eén ding weet ik echter heel zeker: het werkt altijd iets uit!
Omstandigheden blijven doorgaans hetzelfde, maar het verandert ons, ons perspectief, en daarmee weer onze gedachten en gevoelens.

Hoewel ik ontzettend graag zing en het ook heel veel doe, blijf ik dit best heel moeilijk vinden; mijn gedachten en gevoelens kunnen zo overheersend en sterk zijn, en mijn wil dan zo botsen met die van Hem, maar toch is dit wel het verlangen van mijn hart om te leren en het volledig eigen te maken, en daar blijf ik mij naar uitstrekken.
Daarom wil ik jou (en mezelf natuurlijk in de eerste plaats) meenemen naar Gods Woord waarin we met eigen ogen kunnen zien dat we echt altijd een reden hebben om Hem te eren met een lied (ons spreken als ook onze daden zijn daar natuurlijk onlosmakend mee verbonden) in welke omstandigheid we ook verkeren.

De stem van Hoop
Gods weg is altijd de beste weg!

‘Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.’
Jesaja 55:9

De stem van Hoop
God is onveranderlijk en altijd goed!

‘Maar U blijft Dezelfde, aan Uw jaren zal geen einde komen.’
Psalm 102:28

'Want God, de HEERE, is een zon en een schild, de HEERE zal genade en eer geven, Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan.’
Psalm 84:12

De stem van Hoop
Hij is de Koning der koningen, de Vredevorst.

‘Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.’
Openbaring 17:14

‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.’
Jesaja 9:5

De stem van Hoop
Het anker voor mijn ziel.

‘Omdat Hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van Zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij Hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt, vast te houden. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel.’
Hebreeën 6:17-19

De stem van Hoop
Daarom zal ik ondanks alles Hem prijzen, zingen, Hem aanbidden

‘Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn,
al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen,
al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn –
ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil.’

Habakuk 3:17,18

Daarom zal ik!

Heer, doe mij te midden
van de stormen van het leven
altijd zien op wie U bent
en op de redding die U
mij heeft gegeven.

Laat mij in tegenspoed
nooit vergeten wie U bent:
de Allerhoogste,
Koning der koningen,
de Vredevorst,
Die mij bij name kent.

Laat mij in goede en slechte dagen
altijd Uw grootheid bezingen.
Ja, laat mij U loven en prijzen,
van Uw trouw en goedheid zingen.

U bent het Anker van mijn ziel,
de Stem van Hoop die mij doet leven.
Daarom zal ik U loven en prijzen,
al de dagen die U mij nog gaat geven.


God's rijke zegen en nabijheid
voor de komende week.
Dat we Hem zullen blijven loven, prijzen, en aanbidden,
ja, zingen tot Zijn glorie en eer, ondanks ...

Een liefdevolle groet,
Rita


Vanwege copyright wil ik hier niet de volledige teksten plaatsen maar geef bij een Engels lied een link naar de teksten.
Soms staat er onderaan ‘Meer weergeven’, als je hierop klikt, komt de rest van de tekst in beeld.
Verder staat er onderin ‘Naar het Nederlands vertalen’; als je dit aanklikt, komt de Nederlandse vertaling van het lied in beeld.
Ik wil er wel bij zeggen dat de vertaling een beetje gebrekkig kan zijn, maar wel voldoende om het lied te kunnen begrijpen.

>> Tekst en ‘vertaling’ van het lied ‘Hope’ van Lara Martin