zondag 11 april 2021

Week 15 - Mijn Jezus, ik hou van U!

Vorige week mochten we Pasen vieren, en met dat in mijn gedachten, werd ik bepaald bij het lied ‘Mijn Jezus, ik hou van U!’ voor deze week.
>> Tekst ‘Mijn Jezus, ik hou van U!’


   >> 'Mijn Jezus, ik hou van U' - Rose Glisten                  


  >> 'Mijn Jezus, ik hou van U' - Nederland zingt
                          

Voor de liefhebber van Engelstalige muziek: >> 'My Jesus, I love Thee' – Darlene Zech
>> Vertaling v.h. LiedMet het luisteren van dit lied, gaan mijn gedachten terug naar de afgelopen weken …
>> Week 12 – ‘Jezus, hoe groot was Uw liefde, toen U stierf en dacht aan mij!’
>> Week 13 – ‘Gethsémané; De overwinning moet al behaald zijn voordat de confrontatie met de vijand plaatsvindt.’
>> Week 14 – ‘De Heer is waarlijk op gestaan! De straf die ik verdiende heeft Hij op Zich genomen; de prijs voor al mijn ongerechtigheden heeft Hij betaald.
En dan komt de volgende tekst in mijn gedachten:
Romeinen 8:32
‘Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?’


Ik weet niet hoe het met jou is nu een week na Pasen.
Ik heb geen idee hoe deze week voor jou was, of wat deze week je bracht.
Voor mij persoonlijk echter was het een week met twee dagen vol moeite en strijd.
Zo bijzonder het Paasweekend was, zo zwaar was een gedeelte van de achterliggende week, waarin ik geconfronteerd werd met mijn menselijke natuur, mijn zwakke plek(ken), mijn imperfectie; hetgeen voor flink wat geestelijke strijd in mij zorgde.
'Opnieuw, opnieuw, opnieuw …', waren de woorden die mij vergezelden en die ervoor zorgden dat ik mezelf (diep van binnen) behoorlijk naar beneden haalde.
'Zie je wel, het wordt nooit wat; ’t komt nooit goed, het …'

Was het echt net Pasen geweest?
Had ik echt net zondags uit volle borst mee gezongen van Zijn overwinning?
Geschreven over verlossing en bevrijding, over verbroken ketenen, nieuwe hoop en Licht dat schijnt?

Het leven is echter een leerproces dat nooit ophoudt.
En was mijn OneWord voor dit jaar niet ‘Groei’?
(Hoe toepasselijk is het gedichtje dat ik daar bij geschreven had wel niet …)
Maar ik ben door bepaalde dingen die gebeurd zijn, en nog spelen, behoorlijk kwetsbaar en zo kon het gebeuren dat er openingen kwamen waar de boze binnen kon komen en zijn vernietigende werk probeerde te doen.
En hoewel ik gewaarschuwd was die ochtend in mijn Stille Tijd, was ik toch nog niet instaat om af te rekenen met zijn aanval, waardoor de strijd veel zwaarder werd dan nodig was.
Toch waren het uiteindelijk dezelfde woorden die mij naar de overwinning brachten, en zo ook bij vergeving en herstel.

En deze woorden wil ik heel graag met jou delen, omdat we bij tijd en wijle allemaal struikelen; omdat er vast nog andere mensen zijn als ik, die dan vervolgens enorm in hun denken worden aangevallen door de boze.
En nee, niemand hoeft mij -en jouw misschien ook wel niet, te zeggen dat je dan je gedachten krijgsgevangen moet nemen en onder Zijn autoriteit en heerschappij moet brengen; dat weet ik maar al te goed, maar soms zijn we gewoon zo kwetsbaar, dat dit even niet lukt.
Het volgende citaat kan ons daar echter wel geweldig bij helpen; is het niet meteen, dan zeker op een later tijdstip, zoals bij mij het geval was.

‘Als je gestruikeld bent en gezondigd hebt, ben je kwetsbaar – zowel wat je gevoelens als wat de duivel betreft. Je moet aanspraak maken op de waarheid van Gods Woord en niet toegeven aan je gevoelens of luisteren naar de duivel. Belijd in plaats daarvan je zonde aan een liefdevolle Vader en laat je in de gemeenschap met hem herstellen.’
(Warren Wiersbe – Leven vanuit de Psalmen)

1 Johannes 1:9
‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.’

En dan kom ik weer bij het lied voor deze week: ‘Mijn Jezus, ik hou van U!’
Jezus, Die ik mijn Vriend mag noemen!
Die de straf, die ik had verdiend, op Zich genomen heeft.
Mijn Verlosser, mijn Redder!
Die mij eerst liefhad, zodat ik Hem kan liefhebben.
Een doornenkroon op Zijn hoofd, een wond in Zijn zij, en voor mij … GENADE!
Ook als ik opnieuw gestruikeld ben, gezondigd heb.
GENADE op GENADE!
Niet verdiend en toch ontvangen!
‘k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu!


Wat we ook verkeerd doen; hoe vaak ook, Hij zal ons NOOIT verlaten!
Hij heeft ons gemaakt, Hij heeft ons gekocht, we zijn Zijn eigendom, en Hij leeft in ons!
In wat voor situatie je je ook bevindt, laat Hem dicht bij je komen!
Hij kan, en wil, herstellen!
Geloof en vertrouw.

Ik hoop en bid, dat dit lied je boven alles uit mag tillen tot dicht in Zijn aanwezigheid.
Belijd zingend dit lied jouw liefde voor Hem, voor wat Hij heeft gedaan en laat de waarheid van Zijn Woord je hart oprichten en vullen met liefde en nieuwe hoop.
Immers:

‘Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?’
Romeinen 8:32 

'Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.'
Filippenzen 1:6 


Mijn Jezus, ik hou van U,
ja, iedere dag een beetje meer.
Want hoe beter ik U leer kennen,
hoe meer ik ga ontdekken
hoe groot Uw liefde is voor mij.

Mijn Jezus, ik hou van U,
ja, iedere dag een beetje meer.
Want met het stijgen van mijn jaren
ontdek ik pas hoe trouw
en genadig U werkelijk bent.

Mijn Jezus, ik hou van U,
ja, iedere dag een beetje meer.
Want hoe meer ik terug kan kijken,
hoe meer ik zie dat U er
werkelijk altijd was voor mij.

Mijn Jezus, ik hou van U,
ja, iedere dag een beetje meer.
Want met het zien dat U er altijd was,
wordt ook dieper het besef
dat U altijd, en in alles, bij mij bent.

Mijn Jezus, Ik hou van U,
ja, iedere dag een beetje meer.
Want tot ik kom in Uw heerlijkheid
en vol ontzag aan Uw voeten kniel,
zorgt U onafgebroken voor mij.

Mijn Jezus, ik hou van U,
ja, iedere dag een beetje meer!


Gods rijke zegen voor de komen de week
en een liefdevolle groet,
Rita


Ps.
Er zit een prachtig verhaal achter dit lied, dat kun je >>HIER<< lezen.

zondag 4 april 2021

Week 14 - Dank U, Jezus!

De Heer is waarlijk opgestaan!

Degene, die dacht gewonnen te hebben, heeft verloren; en Hij, waarvan men dacht dat Hij verloren had, heeft overwonnen.
Waar het duister toeroept: vergeet Hem maar, want Hij is dood, klinkt nu een Stem Die roept: Sta op, Mijn Liefste.

De angel van de dood is weg.
Het lijden is voorbij.
De satan is verslagen.
De ketenen van de zonde zijn verbroken.

Jezus is waarlijk opgestaan!


      >> 1New Song – Arise My Love


De Heer is waarlijk opgestaan!

Hij leeft; Jezus leeft!
Het graf is leeg, de dood kon Hem niet vasthouden.

Mijn schuld is weggedaan.
Mijn zonden zijn vergeven.
Liefde heeft overwonnen!

Ja, Jezus is waarlijk opgestaan!


        >> 2Continental Singers – He’s Alive


De Heer is waarlijk opgestaan!

De straf die ik verdiende heeft Hij op Zich genomen; de prijs voor al mijn ongerechtigheden heeft Hij betaald.

Zijn bloed wast mij schoon.
Mijn ziel is bevrijd.
Nieuwe hoop is in mijn hart.
Licht schijnt waar eerst duisternis was.

Ja, de Heer is waarlijk opgestaan!

       >> 3Charity Gayle – Thank You Jesus for the Blood


Dank U, Jezus, voor de weg die U bent gegaan;
dank U, dat U uit de dood bent opgestaan!
Dank U, voor alles wat U voor mij hebt gedaan;
zodat ik nu rechtvaardig voor de Vader kan staan.

Met Uw bloed kocht U mij vrij;
met Uw leven redde U mij.
Duisternis veranderde in licht,
en gaf mijn leven nieuw zicht.

Glorie zij aan U, mijn Koning en Heer;
U verlang ik te geven al mijn dank en eer.
Uw Naam wil ik verhogen, telkens weer;
U dienen en navolgen is al wat ik begeer.


Er is nog steeds tijd om je tot Hem te keren en Hem aan te nemen als je Verlosser en Zaligmaker; Hij stierf ook voor jou!


Gods zegen voor de komende week
en een liefdevolle groet,
RitaVanwege copyright plaats ik hier niet de volledige teksten maar geef bij een Engels lied een link naar de teksten.
Soms staat er onderaan ‘Meer weergeven’, als je hierop klikt, komt de rest van de tekst in beeld.
Verder staat er onderin ‘Naar het Nederlands vertalen’; als je dit aanklikt, komt de Nederlandse vertaling van het lied in beeld.
Ik wil er wel bij zeggen dat de vertaling vaak wel een beetje gebrekkig is, maar wel voldoende om het lied te kunnen begrijpen.

Link naar de tekst + vertaling:
1>> Arise, my Love
2>> He's alive
3>> Thank You, Jesus, for the Blood


📖 Leestip:
>> 'Bewijs genoeg' van Lee Strobel