zondag 21 augustus 2016

Veilig en geborgen ....

‘Hij beschermt je onder Zijn vleugels.
Bij Hem ben je veilig.
Zijn trouw beschermt je als een schild, als een pantser.
Je hoeft niet bang te zijn.’

Psalm 91:4,5
BB


Als ik afgelopen zondag de bladzijde in mijn agenda voor de nieuwe week opensla, zijn het deze verzen die mij als eerste tegemoet komen en mijn hart dringen om er meer mee te doen dan alleen te lezen.
Even gaan mijn gedachten naar de Vrouwendag van Selah in mei en bekruipt mij het gevoel van toch maar niet verder gaan, want ach, er is toen al zoveel er over gesproken en verteld en …
En toch …

‘Hij beschermt mij onder Zijn vleugels.
Bij Hem ben ik veilig.
Zijn trouw beschermt mij als een schild, als een pantser.
Ik hoef niet bang te zijn.’

Als vanzelf doet deze vertaling mij de verzen persoonlijk maken, en ik schuif al mijn gedachten van ‘er is al zoveel over gesproken en geschreven’ (ook door mijzelf) opzij, en maak een begin met schrijven (en maak het op een andere dag af).

Ik haal de voor mijzelf belangrijkste woorden eruit:

* Bescherming
* Onder Zijn vleugels
* Trouw
* Schild
* Pantser
*Niet bang zijn

Wat zeggen deze woorden mij?
Ik ben niet zo heel goed in spelletjes als ‘ik noem een woord en jij moet zeggen wat er als eerste in je hoofd opkomt’, maar toch is dat wel hetgeen ik deze keer eigenlijk bijna automatisch doe.

Bescherming – Veilig
Ja, veilig; bescherming vinden bij iemand geeft je het gevoel veilig te zijn; de ander zorgt voor je, waakt over je, er kan je niets gebeuren.
Ik ben veilig onder Zijn bescherming, Hij zorgt voor mij, Hij waakt over mij, er kan mij niets gebeuren.

Onder Zijn vleugels – Geborgen
Geborgen, waar dat stuk veiligheid weer in terugkomt.
Waar je als het ware een paar armen, die je koesteren en beschermen, om je heen voelt.

Trouw – Altijd, onveranderlijk
Hoe moeilijk te vatten vaak voor ons mensen dat Zijn trouw voor altijd is, onveranderlijk.
Hij is trouw en Hij blijft trouw; daar hoeven we niet aan te twijfelen.

Schild – Voor, achter, boven, onder, naast … 
Hij vangt alle eerste klappen voor ons op.
Opnieuw die bescherming …

Pantser – Ondoordringbaar, hard 
In gedachten zie ik een schildpad lopen, en bij gevaar zich verstoppen in zijn schild, dat hem als een hard en ondoordringbaar pantser beschermt.
Ook hier opnieuw die bescherming …

Niet bang zijn – Gerust
Mijn gedachten gaan naar Psalm 131:2b (NB) – ‘… als een gespeend kind bij zijn moeder, als een gespeend kind rust mijn ziel bij mij.’
Voldaan, veilig, tevreden, geen zorgen, stil, blij, dankbaar, …

Eén ding heb ik, heel bewust, niet genoemd hierboven; één ding, dat ten grondslag ligt aan alle woorden, en dat is het woord: Liefde.
- Het is namelijk Zijn Liefde voor waardoor Hij beschermt, en waardoor wij ons veilig mogen weten.
- Het is de warmte van Zijn Liefde die we ervaren onder de bescherming van Zijn vleugels, en waardoor we ons geborgen voelen.
- Zijn trouw is de weerspiegeling van Zijn Liefde, waardoor we nooit hoeven te twijfelen aan Zijn Liefde voor ons.
- Zonder Liefde is het onmogelijk om ook maar voor iemand een schild te zijn; als je niet van iemand houdt, dan doe je toch een stap opzij in plaats van dat je voor iemand gaat staan om hem te beschermen.
Ik weet, er zijn beroepen waar mensen hun leven in de waagschaal zetten om anderen te beschermen, maar dat doen ze alleen omdat ze ervoor betaald worden; ze beschermen dan ook alleen degene waarvoor ze betaald worden.
Maar zo is het niet met God, Hij is een schild voor allen die Hem liefhebben, zonder dat het hen iets kost.
- De Liefde is ... 1 Korinthe 13
‘De liefde heeft lange adem, goedertieren is de liefde, niet afgunstig, de liefde praalt niet, blaast zich niet op, gedraagt zich niet grof, zoekt niet zichzelf, raakt niet beledigd, is geen boekhoudster van het kwaad, is niet verheugd over het onrecht maar verheugt zich over waarachtigheid; alles bedekt zij, tegen alles in gelooft zij, in alles hoopt zij, in alles volhardt zij.’ (NB)
Bestaat er een ondoordringbaarder en harder pantser dan dit?
- Het is de Liefde waardoor een kind stil en tevreden, zonder angst en zorgen, volkomen gerust, ligt in de armen van zijn moeder.
Zo mogen en kunnen wij rusten in de Liefde van Hem voor ons en hoeven we niet bang te zijn.


Wij mogen en wij kunnen, maar willen en doen wij het ook?
De verzen van Psalm 91 uit de Bijbel met kanttekeningen brengt mij bij deze vraag.
Al gelijk na het eerste woord is daar een verwijzing naar Psalm 57:2 en een paar woorden verder naar Ruth 2:12.

Psalm 57:2
BB
‘… Want ik kom bij U bescherming zoeken.
Ik wil onder uw vleugels schuilen tot het gevaar voorbij is.’

Ruth 2:12
BB
‘…Want je bent bij Hem komen schuilen.’

God is er, altijd, iedere dag, iedere seconde, om je te beschermen met Zijn vleugels, maar gaan wij ook naar Hem toe om te schuilen?
David laat duidelijk zien dat hij daar voor kiest: ‘Ik kom …’.
En Boaz zag dat Ruth haar bescherming had gezocht bij de God van Israël; dat was haar keuze.
Maar alleen ervoor kiezen is niet voldoende.
Hoe vaak gebeurt het immers niet dat we er wel voor kiezen, maar dat we met dezelfde vaart er weer onder vandaan gaan.
Bescherming zoeken onder Zijn vleugels betekent ook daar blijven en je richten op Degene bij wie je je bescherming gezocht hebt.
Want hoe meer en beter we Hem leren kennen, hoe meer we ook zullen ervaren dat we bij Hem veilig en geborgen zijn.


In de moeilijke tijden die we in ons gezin hebben gehad, werd Psalm 17:8 heel belangrijk voor mij, en nog steeds koester ik deze woorden:
‘Bewaar mij als Uw liefste bezit, verberg mij onder Uw veilige vleugels.’ 
De woorden ‘dat liefste bezit’ had ik zo  nodig door alles wat er gebeurde; weten dat ik Zijn liefste bezit was in al die moeilijkheden, in al die pijn en in al dat verdriet.
Alleen al het uitspreken van deze woorden ‘Bewaar mij als Uw liefste bezit’ waren een balsem voor mijn gekwelde ziel.
En met mijn gekwelde ziel zocht ik als Zijn liefste bezit mijn toevlucht onder Zijn vleugels; al heb ik dat ook wel moeten leren, en moet ik mezelf steeds opnieuw ook voorhouden, dat dit betekent dat ik ook daar moet blijven en contact met Hem moet hebben, zodat ik Hem steeds meer leer kennen.

Op de bladzijde naast dit vers (in mijn Groot Nieuws Bijbel) wordt mijn oog getrokken naar twee verzen uit Psalm 18, namelijk de verzen 2 en 3.
‘Heer, U heb ik lief, door U sta ik sterk.
De Heer is mijn rots, mijn vesting, Hij is mijn redder.
Mijn God, mijn rots, bij U kan ik schuilen.
U bent mijn schild, mijn bolwerk, mijn machtige bevrijder.’
Bijzonder om hier uit te komen, want is het niet de waarheid van deze woorden die we gaan ontdekken door te verblijven onder Zijn vleugels?
En is het niet juist daardoor zo, dat we ze ook kunnen gaan uitspreken en naar leven?


Verberg mij onder Uw vleugels, Heer,
daar zal Uw trouw mij beschermen.
Ik hoef niet bang te zijn, want
als een schild bent U om mij heen.
En hoe vaak ik ook kom, U zult Zich
steeds opnieuw over mij ontfermen.

Verberg mij onder Uw vleugels, Heer,
daar zal ik veilig en geborgen zijn.
Dan zal ik mij koesteren
in de warmte van Uw liefde en leren
dat U mijn kracht en sterkte bent,
ook in al mijn verdriet en pijn.

Verberg mij onder Uw vleugels, Heer,
verberg mij als Uw liefste bezit.
Dan zal ik tot rust komen en
nieuwe kracht ontvangen
als ik U meer en meer leer kennen,
en U om Uw grote liefde aanbid.


Lieve Vader, dank U wel dat we mogen komen en schuilen in de schaduw van Uw vleugels.
Dank U wel, dat U altijd met open armen op ons wacht.
Dank U wel, voor Uw geduld, als wij vaak zo’n moeite hebben met dat blijven en de onrust ons vaak met dezelfde vaart weer rechtsomkeer doet gaan.
Dank U, dat U blijft wachten; dank U, dat we mogen blijven komen; dank U, dat U trouw bent, ook al zijn wij het vaak niet.
Dank U, voor zoveel liefde, voor zoveel genade!
Ik bid U, Vader, voor hen die zo graag willen schuilen, maar zo door onrust, door welke reden dan ook, worden voortgedreven dat ze niet meer weten hoe.
Raak hen aan, Vader; raak hen aan Jezus, en doorstroom hen zo met Uw liefde, dat ze niets anders meer kunnen dan komen en knielen in de schaduw van Uw vleugels om daar te blijven,
zodat U hun hart tot rust kunt brengen, kan vullen met Uw Heilige Geest en zij met vernieuwde kracht verder kunnen gaan.
In Jezus’ naam.

- Amen -