dinsdag 1 januari 2019

Moed ...

Heb Ik het u niet geboden?
Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere, Uw God, is met u, overal waar u heen gaat.
Jozua 1:9 (HSV)

‘… vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God.
Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn heilrijke rechterhand.'
Jesaja 41:10 (NBG)


Moed is mijn nieuwe One word* voor het komende jaar.
Moed, oftewel courage, durf, dapperheid, sterkte, kracht, onversaagdheid, flinkheid, fermheid, kranigheid, …
Moed, de bereidheid de confrontatie met lichamelijke pijn, tegenslag en levensbedreiging, onzekerheid, angst en intimidatie aan te gaan en te doorstaan.
Moed, niet de afwezigheid van angst, maar deze overwinnen.


Dit jaar heb ik weer eens een agenda van Max Lucado, en hoe wonderlijk mooi past het citaat van week 1 van deze agenda bij mijn One word voor 2019.
Het citaat in mijn agenda zegt dat God ons voor meer heeft gemaakt dan een leven vol verstikkende angst en zorgen die hoofdpijn veroorzaken; dat Hij voor ons een nieuw hoofdstuk in gedachten heeft en dat Hij niet kan wachten om te beginnen met schrijven.

Moed.
God heeft een nieuw hoofdstuk voor ons in gedachten en kan niet wachten om te beginnen met schrijven …
Zijn gedachten en wegen zijn hoger dan die van mij; moedig, dapper en met durf en opgeheven hoofd voorwaarts gaan, ook als ik er niets van begrijp.
Moed; gehoorzaam zijn, luisteren, gaan waar Hij zendt; over de bergen en door de dalen.
Confrontaties niet uit de weg gaan, maar in Zijn kracht alles in de ogen kijken en er samen met Hem door heen gaan.


Jozua 1:9 begint met: ‘Heb Ik het u niet geboden’.
Heb Ik u niet geboden om sterk en moedig te zijn, om niet te schrikken of ontsteld te zijn.
O, hoe moeilijk is dat niet als je een diagnose krijgt die het leven onzeker maakt.
Hoe moeilijk als je te horen krijgt dat je niet meer op je werk hoeft terug te komen.
Hoe moeilijk als je kind op welke manier dan ook in gevaar is, je afhankelijk bent van wat instanties beslissen, uitkeringen worden stopgezet ...
Niet schrikken, niet ontsteld zijn?
Sterk en moedig zijn!
Niet vrezen, of angstig rondzien?

Ik weet, God spreekt deze woorden tegen Jozua als hij op het punt staat om Kanaän in te nemen, maar ik geloof dat God ze ook tegen ons zegt.
Wat ons angst in kan boezemen of schrik aan kan jagen mag dan anders zijn, maar Hij is nog steeds Dezelfde God.
En zegt God door de Heere Jezus heen niet een zelfde soort woorden?
Mattheüs 6:34 – ‘Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.’
Mattheüs 10:19 – ‘Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet, want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet.’
Johannes 16:33 – ‘In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.’
En door Paulus:
Filippenzen 4:6 – ‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’
En Petrus:
1 Petrus 5:7 – ‘Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.’

Moed, om de dag van vandaag te leven, zonder je zorgen te maken over wat morgen eventueel kan gebeuren.
Moed, als vervolging – in welke vorm dan ook, steeds dichterbij komt.
Moed, om over verdrukking heen te kijken naar Hem Die alles heeft overwonnen.
Moed, om Hem al dankend alles te vertellen wat je bezighoudt.
Moed, om alles los te laten en in Zijn handen te leggen.


Het is alsof de Heer (mij - jou?) met dit alles het volgende voor dit nieuwe jaar wil zeggen:
Mijn kind, wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld; vrees niet, zie niet angstig rond.
Ik, de Heere, jouw God, gebied je dit!
Niet omdat Ik jouw omstandigheden en alles onderschat, maar omdat Ik -de Heere, jouw God, met je mee gaat, elke stap, elk moment, door elk dal, hoe diep ook.
Omdat Ik je de kracht zal geven die je nodig hebt, je zal helpen, en waar nodig is je zal ondersteunen met Mijn heilrijke rechterhand.
Ik, de Schepper van hemel en aarde, jouw Schepper; de Almachtige, de Heere der heren.
Ik, Degene, die jou beter kent dan wie dan ook, want Ik heb je gemaakt.
Jouw nieren zijn door Mij gevormd; Ik weefde je in de schoot van je moeder.
Ik zag jouw vormeloze begin, en al je dagen zijn opgeschreven in Mijn boek.
Nog voor je iets zegt, weet ik al wat je zeggen wilt.
Ik omgeef je van achter en van voren; Mijn hand ligt op jou.
Het goede werk dat Ik in jou begonnen ben, zal Ik voltooien.
Daarom, Mijn kind, wees sterk en moedig en laat Mij een nieuw hoofdstuk schrijven.
Vat moed, zie op Mij, op wie Ik ben en op wat Ik heb beloofd, en niet op alles wat je belaagt, zorgen baart of angstig maakt.
Heb moed en vertrouw Mij!


Lieve Vader in de hemel, opnieuw gaan mijn gedachten met het schrijven van dit stukje naar het gedicht van  Nel Benschop, naar de laatste zin van elk coupletje: ‘maar geef mij toch een heel klein beetje moed’.
Ik bid U echter niet om een beetje moed, Vader, maar om moed, voor mezelf en voor een ieder die het nodig heeft; moed om met opgeheven hoofd dit nieuwe jaar te begroeten en in te gaan.
Ik bid U om moed, Vader, om wat er ook gebeurd of op ons pad komt, niet uit de weg te gaan, maar om het recht in de ogen te kijken en er door heen te gaan, wetende dat U naast ons gaat, ons ondersteunt, ons de kracht geeft die we nodig hebben.
Geef moed, om vol vertrouwen omhoog te kunnen blijven kijken.
En laat Uw woord ons dag in, dag uit bemoedigen en aanmoedigen.
Open ons hart en onze ogen voor de rijkdom van Uw woord, zodat we sterk en moedig kunnen zijn.
Schrijf maar, Vader, schrijf Uw nieuwe hoofdstuk.

- Amen - 


Wees sterk en moedig,
schrik niet en wees niet ontzet,
want Ik ben met je;
je bent geen moment alleen.

Ik zal je sterken en helpen,
je ondersteunen met Mijn hand.
Wees dus niet bang, en kijk
maar niet angstig om je heen.

Zie op Mij, en vat moed;
geloof en vertrouw.
Zie op Mij, en wees dapper;
houd vast aan Mijn liefde voor jou.


Gods rijke zegen voor het komende jaar.
Dat Zijn liefde ons moedig zal maken.


Een liefdevolle groet, 
Rita* >> One Word - You Version
   >> One Word - Blog