zondag 28 maart 2021

Week 13 - Gethsémané

Zelfs na zoveel jaar is ook dit een nummer dat mij nog steeds heel diep raakt.
Het neemt ons mee naar de Hof van Gethsémané naar de strijd die de Heere Jezus daar heeft gestreden.
Een indringend lied met dit keer een citaat om over na te denken.        >> 1Kees Kraayenoord – GethsémanéGethsémané  - Lukas 22:39-46

‘En Hij ging de stad uit en vertrok, zoals Hij gewoon was, naar de Olijfberg; en ook Zijn discipelen volgden Hem. Toen Hij op die plaats gekomen was, zei Hij tegen hen: Bid dat u niet in verzoeking komt. En Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad: Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden. En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte. En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen. En toen Hij van het gebed opgestaan was, kwam Hij bij Zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En Hij zei tegen hen: Hoe kunt u slapen! Sta op, en bid dat u niet in verzoeking komt.’

Lees ook:

>> Mattheüs 26: 36-46

>> Marcus 14:32-42

Hebreeën 5:7,8
'Christus heeft tijdens Zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot Hem Die Hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege Zijn diep ontzag voor God. Hoewel Hij Zijn Zoon was, heeft Hij moeten lijden, en zo heeft Hij gehoorzaamheid geleerd.’

Hoewel ik dit lied al had uitgezocht voor de komende week, had ik nog geen idee wat ik er eventueel bij zou schrijven.
De afgelopen week las ik echter iets in het boekje ‘Ontwapenend Gebed’ van Anne van der Bijl en Al Janssen over de strijd van de Heere Jezus in de Hof van Gethsémané dat mij enorm tot nadenken stemde, en vervolgens bracht het bepaalde herinneringen uit mijn leven boven die mij ook de waarheid van deze woorden liet zien.
Daarom voor deze week bij het lied een citaat om over na te denken.
Kijk bij het overdenken ook eens naar het verschil tussen hoe het was in de Hof van Gethsémané en de rest van de lijdensweg tot aan de dood van de Heere Jezus toe.

Het citaat:
‘De overwinning moet al behaald zijn voordat de confrontatie met de vijand plaatsvindt.’

Gethsémané,
hof van angst en pijn,
van eenzaamheid en strijd.
Maar ook een plaats die
naar overwinning leidt.

Gethsémané,
plaats van overgave,
van willen leren.
Gehoorzaamheid boven
eigen wil begeren.

Gethsémané,
ontmoetingsplaats
van licht en duisternis.
Plaats waar zichtbaar wordt
van wie de overwinning is.

Wat ons ook te wachten staat;
welke verzoeking of beproeving
we ook nog hebben te doorstaan,
laat Jezus toch ons voorbeeld zijn,
opdat ook wij, net als Hij, in alles
eerst biddend tot de Vader gaan.

Alleen daar, aan Zijn voeten
wordt de strijd beslecht en de
overwinning behaald.
Niet omdat wij zo goed en
waardig zijn, maar omdat
Hij de prijs heeft betaald.


Gods zegen voor de komende week,
en een liefdevolle groet,
Rita1Vanwege copyright plaats ik hier niet de volledige teksten maar geef bij een Engels lied een link naar de teksten.
Soms staat er onderaan ‘Meer weergeven’, als je hierop klikt, komt de rest van de tekst in beeld.
Verder staat er onderin ‘Naar het Nederlands vertalen’; als je dit aanklikt, komt de Nederlandse vertaling van het lied in beeld.
Ik wil er wel bij zeggen dat de vertaling vaak wel een beetje gebrekkig is, maar wel voldoende om het lied te kunnen begrijpen.

Link naar de tekst + vertaling: >> Gethsemané

zondag 21 maart 2021

Week 12 - Knielen bij het kruis

Met het naderen van Goede Vrijdag en Pasen de komende weken een paar liederen die mij al jaren heel na aan het hart liggen.
Deze keer bij uitzondering twee liederen.
Ik had eerst alleen een Nederlands lied klaarliggen, maar met dat ik erover aan het nadenken was,  en dingen nalezen in oude bestanden op mijn laptop, kwam ik bij het andere lied.
En met dat ik het opnieuw luisterde, bedacht ik mij dat dit lied ons iets laat zien van de diepte van de liefde van Jezus voor ons.
Als alles deze week eigenlijk draait om de woorden ‘Jezus, hoe groot was Uw liefde, toen U stierf, en dacht aan mij …’, dan wil ik je graag voordat we naar dit lied gaan meenemen naar het lied ‘This blood’ van Carman.

Lees >> hier << de woorden mee terwijl je het lied luistert; even naar beneden scrollen voor het hele lied en als je het naar het Nederlands vertaald wilt hebben.        >> Carman – This blood

                                

De woorden die tot op de dag van vandaag, elke keer opnieuw, het diepst bij mij binnenkomen, zijn de woorden: ‘This blood is for you!’ oftewel: ‘Dit bloed is voor jou!’
Elke druppel bloed die gevloeid heeft die avond, van Gethsemané tot aan het kruis, heeft gevloeid omdat Hij zoveel van ons houdt!
Als je de woorden ‘This blood is for you’ nog hoor naklinken in je oren, sluit dan eeens even je ogen en beeld je het moment in dat Hij bloed zweette van angst om wat komen ging in Gethsemané; het moment dat er een doornenkroon op Zijn hoofd werd gedrukt waardoor de bloeddruppels langs Zijn gezicht naar beneden drupten; het moment dat Hij gegeseld werd en het bloed stroomde uit de opengereten wonden ontstaan door die gesel; het moment dat de hamer de grote spijkers dwars door Zijn handen en voeten heen joegen en de grond die daarbij rood kleurde van het bloed.
Beeld je deze momenten eens even in, en hoor dan Zijn woorden klinken (en vul hier dan je eigen naam in): ‘….., dit bloed is voor jou!’.

‘Oh Jezus, hoe groot was Uw liefde ….?’

 


      >> Oscar van Eijk – Knielen bij het kruis

                              

Heer, ik word stil als ik bedenk
wat U voor mij hebt gedaan;
hoe U de weg van schaamte
en pijn voor mij bent gegaan.

Heer, ik word stil als ik bedenk
hoe Uw bloed vloeide voor mij.
Uw offer aan het kruis,
maakt mij van zonden vrij.

Heer, ik word stil als ik bedenk
dat U dit deed, en dacht aan mij.
Dat Uw hart al naar mij uitging,
maakt mij zo dankbaar, en blij.

Stil, en in diep ontzag, kniel ik
aan de voet van het kruis neer.
Ik heb geen andere woorden
dan: ‘Hier ben ik, Heer’.

Ik geef U mijn hart, mijn leven;
het behoort aan U voor altijd.
In alles wil ik U verhogen, en
in alles aan U zijn toegewijd.

Neem deze week eens een moment om stil te staan bij hoe groot Jezus' liefde voor jou is.

Gods zegen
en een liefdevolle groet,
Rita>> Lijdensgeschiedenis van de Here Jezus in het Mattheüsevangelie

>> Lijdensgeschiedenis van de Here Jezus in het Marcusevangelie

>> Lijdensgeschiedenis van de Here Jezus in het Lucasevangelie

>> Lijdengeschiedenis van de Here Jezus in het Johannesevangelie, met voorafgaand het Hogepriesterlijk Gebed


📖 Leestip:
>> 'Bewijs genoeg' van Lee Strobel

maandag 15 maart 2021

Week 11 - Your Faithfulness - Uw Trouw (Deel 2)

Met mijn vorige blogje ben ik gestopt bij het punt waar Brian het lied schreef en alles rondom hun zoontje nog onzeker was.         >> Brian Doerksen – Your faithfulness
              1Onderin vind je de link naar het lied en de mogelijkheid tot vertaling ervan.


Hoewel het eerste levensjaar van Isaiah vrij normaal verliep, -wat gebruikelijk is bij dit syndroom, in het jaar 2000 kwamen ze er achter dat ook Isaiah het 2fragiele-X-syndroom had.
Brian is vervolgens heel eerlijk over de gevoelens die hem met dat bericht overspoelen en uiteindelijk gooit hij de handdoek in de ring, en besluit dat hij maar beter met alles kan stoppen en een gewone baan kan zoeken om zijn gezin te onderhouden.
Ondanks zijn verdriet en worsteling ervoer hij de Heer dichtbij, maar pas toen hij stil genoeg was, was er ruimte om ook Gods hand te zien en Zijn stem te horen, Die hem vroeg of hij nog steeds met Hem wilde wandelen, Hem wilde vertrouwen, om toch door te gaan met vertellen van wie Hij is.

‘… want, wie kan zich beter inleven in Mijn kinderen die door verdriet overmand zijn dan jij, die weet wat teleurstelling is?’ 

Mijn man en ik hebben het voorrecht gehad om meerdere van zijn concerten hier in Nederland bij te wonen, als is het wel alweer een tijdje geleden.
Maar dit laatste is ook precies wat mij altijd zo heel erg trof met deze man, namelijk zijn echtheid,
zijn puurheid.
Met het schrijven van deze twee blogjes kwamen dan ook de herinneringen weer terug aan het feit dat hij hierover verteld had met zijn concerten, en ik weet nog dat zijn getuigenis en de  liederen die hij zong, daardoor nog meer indruk maakte.
Het is precies zoals hij het in zijn 3boek beschrijft: ‘mensen verlangen er gewoon naar dat sprekers vertellen hoe zij door de diepste dalen en mislukkingen hebben gewandeld.’  
Dit geldt zeker voor mezelf; na alles waar we als gezin al doorheen gegaan zijn voel je verwantschap, en krijgen getuigenissen, voortkomend uit de diepten van het leven, meer betekenis.

En zo blijft het lied me raken.
Maar het is denk ik ook een lied met vragen, gedachten, die menigeen in deze tijd misschien wel heeft.
Wat zal morgen brengen?
Wat zal de toekomst brengen?
Teleurstelling, of dat waar ik zo naar verlang?
Pijn en verdriet, of zegen?
Wanneer zal ik sterven?
Zal dat totaal onverwacht zijn, als een dief, of zal ik nog een kans hebben om afscheid te nemen?
Hoeveel zijn er niet wiens ziel overweldigt wordt door duisternis, en van wie gedachten belaagd worden door stormen van twijfel?
Zoveel vragen, zoveel gedachten en gevoelens, zoveel onzekerheid, en toch …

Het verhaal, waarvan ik slechts summier dingen heb verteld,  toont ons de diepe weg die Brian is gegaan.
Het laat zien dat worstelen niet erg is, zolang wij God, en wie Hij is, maar niet uit het oog verliezen.
En dat is wat Brian ons in dit lied laat zien.
Zoveel vragen, zoveel onzekerheden, maar één ding blijft staan: het zeker weten dat we op Gods trouw kunnen vertrouwen.

Zo zeker het is dat de rivieren de zee bereiken; zo zeker het is dat de zon in het oosten opkomt, zo zeker kunnen we rusten in Gods trouw!
Zekerder dan de tedere liefde van een moeder; zekerder dan de sterren die nog boven ons schijnen, kunnen we rusten in Gods trouw!

Het woord ‘Faithfulness’ heeft in het Nederlands dezelfde betekenis als het woord ‘Faithful’, het betekent allebei ‘trouw’, maar in het Engels is er een klein onderscheid tussen beide woorden: ‘Faithfulness is the state of being Faithful.’ 
Dit vertalen klinkt eigenlijk niet, want dan wordt het ‘Trouw is de staat van trouw zijn’.
Maar als er gezongen wordt ‘Still I know I can trust in Your Faithfulness’, dan wordt er in wezen gezegd dat we kunnen vertrouwen, -als verderop in het lied ook 'kunnen rusten’, in het feit dat God gewoon altijd trouw is, omdat dit de staat is waarin Hij altijd verkeert.
Als mens verkeren wij nooit in eenzelfde staat; zo verkeren we in een staat van zekerheid, of van trouw, en het volgende moment kunnen verkeren in een staat van angst, of ontrouw; zo verkeren we in een staat van euforie, nog geen twee tellen later kunnen we verkeren in een staat van wanhoop.
Maar God niet, God verkeert altijd in dezelfde staat; Zijn trouw is voor eeuwig, zegt de Bijbel.

1 Kronieken 16:34
‘Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.’
(Gods trouw ligt besloten in het woord goedertierenheid)

Psalm 36:6
‘HEERE, Uw goedertierenheid reikt tot in de hemel, Uw trouw tot de wolken.’

Psalm 102:28 
‘Maar U blijft Dezelfde, aan Uw jaren zal geen einde komen.’

Hebreeën 13:8
‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.’

En zo kunnen wij in deze onzekere en onrustige tijden, vol vragen en tegenstrijdigheden, moeiten, pijn en verdriet, rust vinden, -net als Brian (en zijn vrouw), in de trouw van onze onveranderlijke Heer en God.
Nee, niemand weet wat morgen brengt; niemand weet wat de toekomst brengt, maar één ding is zeker: Hij is, en blijft Dezelfde, vol van liefde, goedheid, genade en trouw; onze Enige en vaste Zekerheid.

Brian:
‘We zijn gesprongen, en de trouwe armen van God hebben ons opgevangen en houden ons nog steeds vast. Dat is het enige dat ik echt weet.’

Weet jij dat ook?
Zo niet, schroom dan niet om 4contact op te nemen als je daar wel naar verlangt, of vragen over hebt.

Voor altijd, Heer, bent U Dezelfde!
Onveranderlijk is Uw goedheid,
Uw genade, als ook Uw
liefde en trouw.

Welke onzekerheden ons ook plagen,
welke dingen ons ook angst aanjagen,
welke stormen er ook zullen woeden:
U zult altijd waken en ons behoeden.

Voor altijd, Heer, bent U Dezelfde!
Standvastig is Uw goedheid, =
Uw genade, als ook Uw
liefde en trouw.

Welke beproevingen ons ook bespringen,
welke zorgen ook ons leven binnendringen
welke lasten we ook hebben te dragen:
U bent er altijd en zal ons blijven schragen.

Voor altijd, Heer, bent U Dezelfde!
Onwankelbaar is Uw goedheid,
Uw genade, als ook Uw
liefde en trouw.

Welk verdriet ons leven ook binnenkomt,
en ervoor zorgt dat onze stem verstomt;
welke pijn ons ook onderuit dreigt te slaan:
U zult altijd, en overal, naast ons staan.

Voor altijd, Heer, bent U Dezelfde!
Onwrikbaar is Uw goedheid,
Uw genade, als ook Uw
liefde en trouw.

Laten we onze ogen richten op de trouw van de Heere,
en kracht putten uit het feit dat Hij altijd, en in alles, dichtbij is,
en ons overal doorheen helpt.

Gods zegen
en een liefdevolle groet,
Rita1 Vanwege copyright wil ik hier niet de volledige teksten plaatsen maar geef bij een Engels lied een link naar de teksten.
Soms staat er onderaan ‘Meer weergeven’, als je hierop klikt, komt de rest van de tekst in beeld.
Verder staat er onderin ‘Naar het Nederlands vertalen’; als je dit aanklikt, komt de Nederlandse vertaling van het lied in beeld.
Ik wil er wel bij zeggen dat de vertaling vaak wel een beetje gebrekkig is, maar wel voldoende om het lied te kunnen begrijpen.

Link naar de tekst + vertaling: >> 'Your faithfulness'

2 >> Info fragiele-X-syndroom

3 >> Boek ‘Make Love Make  War’ van Brian Doerksen

4 Voor contact, zie het contactformulier aan de rechterkant van het Blog, onder mijn profiel.

zondag 14 maart 2021

Week 11 - Your Faithfulness - Uw Trouw (Deel 1)

Iets wat ik niet snel doe als ik schrijf bij een uitgezochte lied, is opzoeken waar het lied vandaan komt, of op gebaseerd is; ik wil er gewoon blanco instaan.

Toch was er iets dat mij drong om het deze keer wel te doen.
En zo kwam ik er (opnieuw) achter, dat Brian een boek heeft geschreven  met achtergrondverhalen over twaalf van zijn aanbiddingsliederen, en zo staat ook het achtergrondverhaal van dit lied in dit boek.
Het boek heet: 1Make Love Make War (Overwinning door Aanbidding), en met dat ik de titel lees, denk ik, hé, dit boek hebben wij.
Dus snel pak ik het boek erbij en las (opnieuw) het hoofdstuk met de achtergrond van dit lied.
Als ik alles opnieuw lees, spijt het me dat ik sommige dingen gewoon niet kan onthouden, maar aan de andere kant ben ik ook weer dankbaar dat God me soms zo ook weer terugbrengt bij dingen die goed zijn om te weten.
En daarom vandaag eerst het verhaal van het ontstaan van dit lied.


‘Your Faithfulness’ -het verhaal erachter
Het is een indrukwekkend verhaal; een verhaal dat -zoals Brian zegt, ‘een verhaal is dat ons leven omringt – een voortgaande ontdekking dat de zegeningen van God vaak incognito komen’.  

Het begint in 1999 als het millennium nadert.
Maar Brian heeft heel andere dingen aan zijn hoofd, namelijk de zorg of hun zesde kindje geboren zou worden met een handicap.
Drie jaar daarvoor hadden ze namelijk ontdekt dat bij hun zoon, -toen 5 jaar en met een enorme ontwikkelingsachterstand, sprake was van het erfelijke 2fragiele-X-syndroom.

Het verhaal in het boek toont het verhaal van een gelovig man (en zijn vrouw), die nog een kind probeerden te krijgen, en van voordat zijn vrouw zwanger was, tot vlak aan de geboorte van hun zesde kind oprecht geloofden dat God hen een gezond kind, zonder dit syndroom, zou geven ….tot de laatste weken van mei.
Toen werd hij ineens overvallen door twijfel met alle gevolgen van dien.
Hij deed wat hij moest doen, maar onzekerheid nam hand over hand toe.
Zodanig, dat hij tot een paar dagen voor de uitgerekende datum, de worsteling niet meer aankon en naar de piano liep waar al snel ‘de woorden en de tranen samenvloeiden tot een melodie’. 

‘I don’t know!’ – ‘Ik weet het niet!’, zijn de woorden waar het lied mee begint; woorden die aanvoelden als een bevrijding om uit te kunnen spreken: ‘ik weet het niet; ik weet niet hoe dit alles uitpakt’.
Het betekende niet dat hij niet wist wie God was, maar wel dat hij niet wist of ze God goed begrepen hadden, en of alles op deze gevallen aarde wel zo uitpakt als ze/we hopen.
De woorden, hoe moeilijk ze ook waren om uit te spreken, gaven ook een stuk vrijheid; touwtjes uit handen geven aan God en Hem vertrouwen. 

Hij was niet van plan geweest om een lied te schrijven, hij probeerde slechts de dag door te komen.
En waar hij, toen hij nog niet zo lang in de kerkelijke leiding zat dacht dat hij best wel het één en ander wist, besefte hij toen dat hij helemaal nog niet zoveel wist.
En al helemaal niet wat er met hun nog ongeboren kindje gebeurde.
Allerlei vragen kwamen boven en namen toe en met dat de angst hem te dreigde te overweldigen en verlammen, besefte hij dat de trouw van God het enige is waarop hij altijd kon, en zou kunnen, rekenen.
En zo begon hij zijn ‘hart uit te storten in een melodie waarmee hij zowel zijn angst als zijn geloof tot uitdrukking bracht’.

‘Terwijl ik eerlijk mijn angsten uitsprak, maakte God mij Zijn aanwezigheid bekend en vulde mij met vertrouwen -niet dat alles gegarandeerd zo zou gaan als ik het wilde, maar dat Hij ons trouw zou blijven, bij elke stap van onze reis.’

I don't know what this day will bring
Ik weet niet wat deze dag zal brengen
Will it be disappointing, or filled with longed for things
Zal het teleurstellend zijn, of gevuld met dingen waar ik al zolang naar verlangde

I don't know if these clouds mean rain
Ik weet niet of deze wolken regen betekenen
If they do, will they pour down blessing or pain?
Als ze dat doen, zullen ze dan zegen of pijn uitstorten?

I don't know what tomorrow holds
Ik weet niet wat morgen inhoudt

I don't know what the future holds
Ik weet niet wat de toekomst in petto heeft

Still I know, I can trust Your faithfulness!
Toch weet ik, ik kan vertrouwen op Uw trouw!         >> Brian Doerksen – Your Faithfulness
              3 Onderin vind je de link naar het lied en de mogelijkheid tot vertaling ervan.


Soms liggen zegeningen
daar verborgen waar wij
ze niet zo snel verwachten.
Soms zijn zegeningen
anders dan wij graag
willen, of dachten.

Soms herkennen we
Zijn zegeningen
simpelweg niet;
verscholen als ze zijn
in moeilijkheden,
teleurstelling, of pijn.

Maar als we ons oog
gericht houden op de
goedheid van de Heer,
zal Hij ze ons tonen
op het juiste moment,
en keer op keer op keer.

Want Hij is getrouw;
op Zijn trouw
kunnen wij vertrouwen.
Hij is altijd Dezelfde;
een vast fundament

om veilig op te bouwen.

Om het niet te lang te maken stop ik hier, met dit gedichtje.
Eén dezer dagen volgt (D.V.) deel 2; ik hoop dat je ook dan meelees.
Voor nu een gezegende zondag/gezegende week.
Dat dit lied, als ook het verhaal er achter, je tot zegen en bemoediging mag zijn.

Een liefdevolle groet,
Rita1 >> Boek ‘Make Love Make War van Brian Doerksen
Voor wie het Engels een beetje machtig is >> Hoofdstuk 8 uit het boek

2 >> Info fragiele-X-syndroom

3 Vanwege copyright wil ik hier niet de volledige teksten plaatsen maar geef bij een Engels lied een link naar de teksten.
Soms staat er onderaan ‘Meer weergeven’, als je hierop klikt, komt de rest van de tekst in beeld.
Verder staat er onderin ‘Naar het Nederlands vertalen’; als je dit aanklikt, komt de Nederlandse vertaling van het lied in beeld.
Ik wil er wel bij zeggen dat de vertaling vaak wel een beetje gebrekkig is, maar wel voldoende om het lied te kunnen begrijpen.

Link naar de tekst + vertaling: >> Your faithfulness

zondag 7 maart 2021

Week 10 - Draw me near - Trek mij dichtbij

Niet altijd zijn er veel woorden nodig voor een mooi lied.
Het lied dat ik voor deze week heb uitgekozen heeft eigenlijk maar twee zinnen, en soms zegt dat in wezen gewoon meer dan genoeg.

Oh, draw me near 
Oh, trek mij dichtbij
Oh, draw me near
Oh, trek mij dichtbij
Oh, draw me near 
Oh, trek mij dichtbij
And I run after You
En ik ren achter U aan
…     >> Michael W. Smith & Christa Black - Draw me near


‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.’
1 Johannes 4:19 

‘Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.’
Psalm 34:9 

>> Psalm 84

Heer, trek mij, ja, trek mij heel dichtbij,
want bij U is mijn leven veilig en geborgen.
Wat de toekomst mij ook brengen zal,
U zult over mij waken en voor mij zorgen.

Trek mij, Heer, dichter en dichterbij;
alleen bij U vindt mijn ziel haar rust.
Trek mij dicht, heel dicht aan Uw hart;
maak mij opnieuw van wie U bent bewust.

Heer, trek mij toch heel, ja, heel dichtbij;
ik heb het zo nodig om dicht bij U te zijn.
Gedachten en gevoelens buitelen over elkaar,
en bezorgen me zoveel onrust en zielenpijn.

Trek mij dichtbij, o Heer, trek mij dichtbij,
U bent mijn rots, mijn toevlucht in nood.
Mijn tijden zijn immers volledig in Uw hand,
vanaf mijn prilste begin tot aan mijn dood.

Heer, trek mij steeds dichter, dichterbij;
alleen bij U is kracht om vol te houden.
Ik heb Uw dichte aanwezigheid nodig
om te midden van alles stand te houden.  

Trek mij, Heer, dichter en dichter tot U,
totdat ik Uw stem kan horen en verstaan.
Onderwijs mij als ik zo heel dicht bij U ben;
leer mij om in gehoorzaamheid te gaan.

Heer, ik bid U, trek mij toch heel dichtbij;
Ik wil U kennen; meer weten wie U bent.
Hoe zou ik U kunnen weerspiegelen als
ik U niet persoonlijk, en van dichtbij, ken?

Trek mij dichtbij, ja, trek mij dichtbij, o Heer;
opdat ik Uw goedheid en trouw mag proeven.
Laat Uw genade mij meer doen uitstrekken om
in Uw aanwezigheid te komen, en te vertoeven.

Heer, ik bid U, trek mij toch heel dichtbij,
laat Uw liefde mijn hart steeds verwarmen.
En als ik even niet meer kan, neemt U me
dan op en draag mij verder in Uw armen.

Trek mij, Heer, ja, trek mij heel, heel dichtbij;
U wil ik volgen, ja, elke dag wil ik achter U aan.
Alleen vanuit Uw dichte en liefdevolle nabijheid
kan ik vol vertrouwen mijn weg tot het einde gaan.

Hoe dichter de Heer mij tot Hem trek, hoe meer ik Hem leer kennen.
Hoe meer ik Hem leer kennen, hoe meer ik verlang om achter Hem aan te gaan.
Hoe meer ik achter Hem aan ga, hoe meer onze leven met elkaar raken verweven.
Hoe meer onze levens verweven raken, hoe meer ik verlang om Zijn wil te doen.
Hoe meer ik Zijn wil doe, hoe meer ik op Hem ga lijken.
Hoe meer ik op Hem ga lijken, hoe meer Zijn Licht wordt verspreid.
Hoe meer Zijn Licht wordt verspreid, hoe meer anderen Hem zullen zien.
En hoe meer anderen Hem leren kennen, hoe meer de Vader in de hemel wordt verheerlijkt.

Trek mij dichtbij, Heer,
ja, trek mij zo dichtbij,
dat mijn hart
het Uwe raakt.
Trek mij zo dichtbij,
dat mijn leven nooit meer
van het Uwe kan worden
losgemaakt.

Trek mij dichtbij, Heer,
ja, trek mij zo dichtbij,
dat mijn hart met
het Uwe versmelt.
Trek mij zo dichtbij,
dat alleen wat U wilt,
dat wat U mij zegt,
nog telt.


Sta Hem toe je tot Hem te trekken met Zijn koorden van liefde!

Gods rijke zegen voor de komende week,
en een liefdevolle groet,
Rita