zondag 2 november 2014

Week 45 - Liefde en Trouw

Allereerst even het volgende: De oorspronkelijke titel van deze week is 'Trouw'.
Ik heb de vrijheid genomen om Liefde en daar voor te zetten, omdat ik vind dat deze twee echt bij elkaar horen en niet losgekoppeld mogen worden.
In de overdenking op de kalender en bij de gegeven punten om over na te denken, gaat het ook over beiden, dus waarom de woorden 'Liefde en' in de titel weggelaten is, is mij een raadsel.


Mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten.
Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart, vind gunst en goed verstand
in de ogen van God en mens.
HSV

Dat de goedertierenheid en de trouw u niet verlaten; en bind ze aan uw hals, schrijf zij op de tafel uws harten.
En vind gunst en goed verstand, in de ogen Gods en der mensen.
SV

Laten liefde en trouw je nooit verlaten, bind ze om je hals, schrijf ze in je hart.
Dan zul je genegenheid ondervinden, waardering zul je krijgen, van God en mensen.
GNB

Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.
God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden.
NBV

Spreuken 3:3,4


Als ik deze week ook via Google zo hier en daar nalees wat er gezegd wordt over deze verzen, dan word ik er voor het eerst bij bepaald dat je deze tekst op twee manieren kunt opvatten.
Enerzijds als een wens van een vader naar zijn zoon (en dochter, want ik ben er van overtuigd dat, al schrijft de Bijbel vaak ‘zoon’ die net zo hard geldt voor ons vrouwen) en anderzijds als een opdracht.
Mogen liefde en trouw je niet verlaten of laten liefde en trouw je niet verlaten.
Zelf heb ik het altijd als een opdracht gelezen en niet als een wens.
Misschien vind je dit muggenzifterij, maar persoonlijk geloof ik dat dit een wezenlijke verschil is en ook heel belangrijk.
Als het een wens is van iemand, dan is het vrijblijvend, oftewel, je doet er wel wat mee of niet; maar als het een opdracht is, dan betekent het dat je in actie moet komen, er iets mee moet doen.

‘Laten liefde en trouw je nooit verlaten’;  zorg ervoor, doe er wat aan zodat dit niet gebeurt!
‘Bind ze om je hals en schrijf ze in je hart!’
Als een ketting om je hals, zichtbaar voor jezelf en iedereen, een herinnering voor jezelf, iets, dat je iedere dag opnieuw weer om moet doen, jezelf mee bekleed.
Veranker de woorden in je hart door ze er in te griffen; want je hart is de bron van het leven; alle dingen komen er uit voort.

Liefde en trouw, misschien wel de twee belangrijkste eigenschappen voor ons leven.
Liefde en trouw, twee dingen die tegenwoordig behoorlijk aan de kant worden geschoven.
Liefde is immers zoveel meer dan alleen een diep gevoel van genegenheid, meer dan een emotie, en trouw …?, trouw lijkt gewoon meer en meer uit het leven (ons leven?) te worden geschrapt, gezien het aantal echtscheidingen in zowel christelijke als niet christelijke kringen.

Er wordt wel gezegd: liefde is een werkwoord, wat betekent dat je er (hard) voor moet werken; het gaat niet vanzelf, je moet er iets voor doen.
Als ik kijk naar 1 Korinthiërs 13, dan is dit een waar woord.
Want laten we eerlijk zijn, wil je alle aspecten van dit hoofdstuk in praktijk brengen, dan is dit een levenslange leerschool van hard werken.

De liefde is geduldig,
zij is vriendelijk,
de liefde is niet jaloers,
de liefde pronkt niet,
zij doet niet gewichtig,
zij handelt niet ongepast,
zij zoekt niet haar eigen belang,
zij wordt niet verbitterd,
zij denkt geen kwaad,
zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,
maar verheugt zich over de waarheid,
zij bedekt alle dingen,
zij gelooft alle dingen,
zij hoopt alle dingen,
zij verdraagt alle dingen.

Het betekent iedere dag opnieuw dat ik met Gods hulp, door de leiding van Zijn Heilige Geest, werk om deze dingen te leren.
Dat ik in alles wat er iedere dag in mijn leven gebeurt, ga zien als mogelijkheden om iets te leren.
Liefde is niet slechts een gevoel van ‘houden van’; gevoelens komen en gaan en zijn vaak net zo wispelturig als het weer.
Liefde is toewijding, is gericht op de ander, heeft diens welzijn voor ogen en dan moet trouw daar wel onlosmakend mee verbonden zijn, want is het anders niet simpel om gewoon deze laatste betekenis van liefde te schrappen?!

God Zelf is ons grootste en ultieme voorbeeld van Liefde en Trouw.
In Jezus toonde Hij Zijn Liefde en Trouw aan ons.
Jezus leefde Zijn Liefde en Trouw, was de belichaming daarvan.

Wij mensen hebben de neiging om op te geven als het moeilijk wordt: WIJ hebben immers recht op …
Heeft God niet meer recht dan wie dan ook om ons op te geven, ons aan de kant te zetten, ons vaarwel te zeggen?
Welk een Liefde en Trouw bewijst Hij ons wel niet iedere dag opnieuw!

‘Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen.
Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw!’ NBV
‘Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw!’ HSV
Klaagliederen 3:22,23

Mijn gedachten gaan naar een zin uit een gedicht die je ziet op felicitatiekaarten voor een huwelijk: ‘Liefde kan pas liefde heten als zij door trouw bevestigd is.’

(Het komt uit een gedicht van  L.W. Brinkman – Oosterman, en is als kaart/boekenlegger verkrijgbaar.  >> Wenskaart)


Het is een zin die mij altijd is bijgebleven.
Misschien komen we hiermee wel op het vlak van Goddelijke liefde terecht en zeg je, dat kunnen wij nooit, maar is het niet de bedoeling dat wij daar wel naar streven?

Door alle eeuwen heen heeft God Zijn liefde aan ons bevestigd door Zijn trouw!
Door alle eeuwen heen, heeft God ons Zijn liefde getoond door Zijn trouw ondanks onze ontrouw!
We willen, en zingen het vaak ook, meer op Hem gaan lijken, maar waar blijft dit als we Zijn opdracht om Liefde en Trouw vast te houden aan de kant zetten en allerlei excuses opnoemen waarom dit in onze situatie niet telt?
Ik besef heel goed dat ik me hiermee op zeer glad ijs begeef, maar toch, is dit niet precies wat Gods woord ons eigenlijk zegt?!
Leefde Jezus ons dit niet voor?!

Wat voor mij altijd een groot voorbeeld is geweest van Liefde en Trouw, is de trouw van Aad van de Sande aan zijn vrouw Coby.
Ik denk dat ik wel kan zeggen dat zij mijn geestelijk vader en moeder waren en een groot voorbeeld.
Vooral de liefde van (tante) Coby staat in mijn geheugen gegrift, maar beiden waren mensen met een enorme liefde voor God en Zijn woord, en leefden dat voor.
In de korte momenten dat ik met hen mocht optrekken (van kinderkampen tot en met 20+ Bijbelstudieweken) hebben zij een onuitwisbare indruk achtergelaten.
Al ben ik hen op een gegeven moment uit het oog verloren, toch hoorde ik hier en daar nog weleens wat van hen en in mijn hart leefde ik mee met ‘mijn ome Aad en tante Coby’ als zij door meerdere hersenbloedingen getroffen wordt en alle gevolgen die dat met zich meebracht.
(>> CIP -  Artikel)

De trouw aan zijn vrouw in al deze jaren en omstandigheden zijn voor mij een voorbeeld voor het leven en weerspiegelt in mijn ogen iets van Gods Liefde en Trouw.


Het voorbeeld van deze twee lieve mensen brengt mij bij het volgende vers, vers 4:
‘En vind gunst en goed verstand, in de ogen Gods en der mensen.’

Hoe belangrijk is het voor ons om in Gods ogen waardering te vinden om wat we doen?
Hoe belangrijk is het voor ons, dat God naar ons leven kijkt met goedkeuring en vreugde?
Hoe belangrijk is het werkelijk voor ons, en wel zodanig dat we daarom bereid zijn om ons eigen ik aan de kant te zetten ter wille van de ander, wetende dat dit God welgevallig is?

Ik heb afgelopen week heel erg geworsteld met dit onderwerp, omdat het mij automatisch bracht bij echtscheiding en hertrouwen, en hoe makkelijk dit tegenwoordig ook in Christelijk kringen wordt gedaan en hoe het allemaal goed gepraat wordt en recht gebreid met ‘God heeft …’.
Ik doe hier verder geen uitspraken over, wil ook helemaal geen oordelen vellen, want ik worstel daar gigantisch mee, en wilde dat het allemaal voor kinderen van Hem anders was; dat wij anders waren.
Hoewel ik me er weldegelijk van bewust ben dat het soms echt niet anders kan.
Maar toch …
Liefde …
Trouw …

Welke keuzes zullen we maken, of gemaakt hebben, als we de diepgaande betekenis van dit woord van God en de enorme reikwijdte ervan, tot diep in ons hart laten doordringen?
Als we kijken naar wat Liefde en Trouw werkelijk betekenen en inhouden?
Als we tot ons door zouden laten dringen hoe God werkelijk naar deze dingen kijkt, over deze dingen denkt; hoe Hij handelt en gehandeld heeft?!
En ja, dit geldt voor heel Zijn woord, voor al Zijn leefregels en opdrachten, maar nu staan deze woorden in het licht.

Laten Liefde en Trouw je nooit verlaten,
bind ze om je hals, schrijf ze in je hart!


Lieve vader in de hemel, vergeef ons dat we zo onzorgvuldig met Uw woord omgaan en de neiging hebben het naar onze hand uit te leggen of  te plaatsen.
Vergeef ons, dat we vandaag de dag zo makkelijk bedekken onder de mantel ‘God is toch liefde, dus …’.
Zowel in onze huwelijken, als in onze vriendschappen, als in ons omgaan met onze naaste.
Vergeef ons, dat we vaak aan de diepe en werkelijke betekenis van de woorden Liefde en Trouw voorbij gaan. 
Dat we het interpreteren zoals wij het vandaag de dag zien, in plaats van dat we Uw woord erop naslaan en gaan kijken wat U zegt en laat zien wat het is.
Maak ons waakzaam en voorzichtig, lieve Vader, in de keuzes die we maken en in de beslissingen die we nemen.
Help ons, door de kracht van Uw Geest, om Uw woord na te leven, en niet mee te sjoemelen, aan te passen aan onze wensen en tijdsgeest.
Help ons door de kracht van Uw Geest om niet de wereld na te leven en in haar voetspoor te gaan.
Maak ons tot krachtige, standvastige en betrouwbare getuigen van U, die de wereld U laten zien in geheel onze houding en leefwijze.
In Jezus ‘Naam bid ik U.

- Amen -


Laat liefde en trouw mij nooit verlaten;
laat mij zorgzaam zijn
voor dit kostbaar goed.
Laat mij waakzaam zijn
opdat ze mij niet ontglippen
in dagen van voor- of tegenspoed.

Laat liefde en trouw mij nooit verlaten;
laat mij ze bewaren
diep in mijn hart.
Laat mij bewust zijn
van de kwetsbaarheid
opdat de grens niet wordt getart.

Laat liefde en trouw mij nooit verlaten!
Ja, Heer, laat tot mij doordringen 
wat U hier tegen mij zegt.
Laat mij keer op keer
de diepte en reikwijdte zien
van wat U heeft gezegd.*


* De eerste twee coupletten zijn bestaande coupletten; het derde couplet is nieuw.
Ik vond dit gedicht echter zo toepasselijk, dat ik het hier gebruik en misschien kun je nu zeggen dat het echt compleet is en af.


Gods rijke en onmisbare zegen voor de komende week
en een liefdevolle groet,
PS.
In de Naardense Bijbel wordt het woord vroomheid gebruikt en zoals je bovenin kunt zien in verschillende andere vertalingen het woord goedertierenheid.
Vroomheid betekent:  Godvruchtigheid, Godsvrucht, Godvrezend
Goedertierenheid betekent: Barmhartigheid, Compassie, Edelmoedigheid, Gratie, Genade, Mildheid
Ik laat het aan een ieder zelf over om hier eens verder over na te denken.

11 opmerkingen:

 1. Hallo vrienden, mijn naam is Andrea Maria, uit Stockholm - Zweden. Ik lees goede opmerkingen over je goede werk, ik ben heel blij voor jullie allemaal, want ik heb hetzelfde geluk gevonden in mezelf, slechts een paar weken geleden las ik een goed getuigenis op soortgelijke blogsite op mijn werkkantoor, een opmerking van een dame Jennifer uit Madrid zei dat een geweldige man uit de Africana-land genaamd Dr. Oduduwa zijn ex-vriendje na 12 maanden van uiteenvallen terug kon nemen. Ik was gemotiveerd, ik probeerde contact te leggen met dezelfde Oduduwa via:
  {Dr.oduduwaspellcaster@gmail. com}
   voor een dringende oplossing om mijn huwelijk voor ongeveer 2 jaar te herstellen, ben ik gescheiden geweest. Onmiddellijk stuurde ik een e-mail naar Dr. Oduduwa, ik kreeg een onmiddellijk antwoord, hij vertelde me dat hij me kon helpen, hij zei dat mijn zaak te gemakkelijk voor hem is omdat hij in de loop van de jaren soortgelijke zaken heeft opgelost. Ik heb het geprobeerd, omdat ik niets te verliezen heb bij het proberen. Hij vereiste foto-afbeeldingen en kocht kaarsen en ander spellingmateriaal dat nodig was voor een succesvol resultaat. Twee dagen geleden, dinsdagmorgen nadat het liefdesspel was geactiveerd, kreeg ik een telefoontje van de man van mijn ex-echtgenoot, hij sprak zo vriendelijk tegen me en verontschuldigde zich voor het breken met mij dat het het handwerk van de duivel was en hij vond het erg jammer, Ik vergeef hem en bedank hem voor zijn terugkeer. Het was schokkend en een grote verrassing. Ik kan me nooit voorstellen dat het zo snel zal werken tot gisterochtend mijn man thuiskwam om me te ontmoeten en onze twee geweldige kinderen, we zijn allemaal blij als een gezin.
  Dr. Oduduwa heeft geweldige magische spellingskracht om het volgende op te lossen: ...
  1) hou van spellen om spellen te winnen
  2) Reset Lost Love Spells
  3) Echtscheidingen
  4) Echtgenoten van de echtgenote van de echtgenoot
  5) bindende spelling om voor altijd samen te leven
  6) Break-up spreuken
  7) Magische wortels en kruiden voor sterke opstanding en langdurige seks
  8.) Magische spelling wordt gepromoot in uw werkkring
  9) Magische spreuk om een ​​baby te krijgen. (vrouwelijke vrucht van de baarmoeder)
  noot Ik was wanhopig om mijn ex-liefdesman terug te krijgen, het werkt sneller, wanhopig op zoek naar een dringend resultaat om ware liefde en vrede in de huwelijksrelatie te herstellen om onmiddellijk contact op te nemen met Dr. Oduduwa. WhatsApp mobiel: +79268011965

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik ben erg blij om mijn ervaring hier te delen, mijn naam is Brenda en ik was gelukkig getrouwd. Pas toen mijn man zei dat ik hem bedroog, werden we allebei zeurende paren, hij kon het niet geloven, noch vertrouwde hij op mijn woorden, dus vroegen we om een scheiding, later werden we gescheiden en beloofden we dat we het nooit zouden goedmaken. Lang probeerde ik verder te gaan, maar ik kon niet zonder hem blijven, dus begon ik een zoektocht naar de terugkeer van mijn man, toen werd ik doorverwezen naar Dr.IZOYA. Een geweldige man die ik tegenkwam, hij sprak een liefdesbetovering uit en zorgde ervoor dat mijn man binnen 24 uur terugkeerde. hiermee ben ik hier om het contact van Dr. IZOYA te delen, hem te bereiken via drizayaomosolution@gmail.com. Hij is inderdaad krachtig en gespecialiseerd in de volgende zaken ...
  (1) Allerlei liefdesbetoveringen. (2) Stop met scheiden. (3) Beëindig onvruchtbaarheid. (4) Heb geestelijke hulp nodig.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik had in het verleden een worstelingsrelatie met mijn man, wat leidde tot scheiding met mijn eerste man. Nadat ik en mijn ex-man waren gescheiden, kreeg ik nog een kans om opnieuw te trouwen en slechts 5 jaar van mijn tweede huwelijk was er een andere scheiding die vermoorde me bijna emotioneel, ik bleef nog twee jaar ongehuwd en een alleenstaande moeder, eerlijk gezegd was ik niet echt gelukkig omdat elke vrouw een man in haar leven nodig had, er was een tijd dat ik mijn eerste echtgenootfoto zag en ik besefte hoe ik hield veel van hem en heb hem gemist, ik probeerde hem te bereiken, maar ik kreeg te horen dat hij zijn leven voortzette en dat we misschien nooit meer samen zijn, ik huilde bitter die nacht met de gedachte dat ik de man die ik heb gehad kwijt ben veel liefde voor, ik vroeg om advies over wat te doen en een vriend van mij gaf me een contact van DR EZE, ik raadpleegde hem en tot zijn uiterste best met zijn krachtige spreuken hielp hij me met een reünie huwelijk liefde spreuk om mijn ex terug te geven man terug naar mij, in slechts 9 dagen had ik betoverer met een geest uale hereniging gebeden met DR EZE alles draait om voorgoed in mijn leven, ik woon nu gelukkig weer samen met mijn eerste echtgenoot en zoek de echtscheidingskwesties op, met de hulp van DR EZE, een man van wijsheid en zorg, bedankt en ik waardeer alle hulp die je hebt gegeven om mijn ex-man weer in mijn leven te krijgen, ik getuig hier vandaag dat de DR Eze-tempel krachtig is, het kan alle problemen in een verbroken relatie met liefde ooit oplossen. neem contact met hem op voor oplossingen voor elk soort relatieprobleem.

  E-mail (Fastworldnight@gmail.com) of rechtstreeks op

  Whatsapp +2347067748306

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Hallo, ik kom uit Memphis Tennessee, VS Ik voel me zo blij vandaag vanwege de
  help Dr. Sunny me teruggegeven omdat hij mijn man terug heeft gekregen met de zijne
  spellen. Ik ben 4 jaar getrouwd en het is zo verschrikkelijk omdat
  mijn man bedroog me en zocht een scheiding. Maar toen ik
  kwam Dr. Sunny Email tegen, op internet gepost door een dame, besloot ik dat te doen
  neem contact met hem op en ik legde mijn situatie aan hem uit en zocht de zijne
  help maar tot mijn grootste verrassing vertelde hij me dat hij me met mijn zal helpen
  Er is geen probleem zonder een oplossing. Hier vier ik
  omdat mijn man weer thuis is en echt geniet van mijn huwelijk, wat een
  geweldig feest. ik blijf op internet getuigen omdat Dr.
  Sunny is echt een echte spell caster. Waarom neemt u nu niet contact op met Dr. Sunny
  geconfronteerd met uitdagingen in je relatieleven. E-mail {
  solutioncentre911@gmail.com} je kunt Dr bellen of wat is hem via
  {+2349056393169} Zijn zijn ook gespecialiseerd in
  1) hou van spellen
  2) Zwangerschap spreuk
  3) Echtscheiding
  4) Huwelijksspreuk
  5) Helende spreuk
  6) Penisvergroting
  7) Geld spreuk
  8.) U wilt op uw kantoor gepromoveerd worden
  9) je wilt je geliefde tevreden stellen
  neem contact op met deze geweldige man als je een probleem hebt voor een duurzame oplossing
  Via zijn e-mail via {solutioncentre911@gmail.com}.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Hallo, ik kom uit Memphis Tennessee, VS Ik voel me zo blij vandaag vanwege de
  help Dr. Sunny me teruggegeven omdat hij mijn man terug heeft gekregen met de zijne
  spellen. Ik ben 4 jaar getrouwd en het is zo verschrikkelijk omdat
  mijn man bedroog me en zocht een scheiding. Maar toen ik
  kwam Dr. Sunny Email tegen, op internet gepost door een dame, besloot ik dat te doen
  neem contact met hem op en ik legde mijn situatie aan hem uit en zocht de zijne
  help maar tot mijn grootste verrassing vertelde hij me dat hij me met mijn zal helpen
  Er is geen probleem zonder een oplossing. Hier vier ik
  omdat mijn man weer thuis is en echt geniet van mijn huwelijk, wat een
  geweldig feest. ik blijf op internet getuigen omdat Dr.
  Sunny is echt een echte spell caster. Waarom neemt u nu niet contact op met Dr. Sunny
  geconfronteerd met uitdagingen in je relatieleven. E-mail {
  solutioncentre911@gmail.com} je kunt Dr bellen of wat is hem via
  {+2349056393169} Zijn zijn ook gespecialiseerd in
  1) hou van spellen
  2) Zwangerschap spreuk
  3) Echtscheiding
  4) Huwelijksspreuk
  5) Helende spreuk
  6) Penisvergroting
  7) Geld spreuk
  8.) U wilt op uw kantoor gepromoveerd worden
  9) je wilt je geliefde tevreden stellen
  neem contact op met deze geweldige man als je een probleem hebt voor een duurzame oplossing
  Via zijn e-mail via {solutioncentre911@gmail.com}.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ik heb nooit in Spells of Magics geloofd totdat ik deze speciale spellcaster ontmoette, DR ADELEKE. De man met wie ik wilde trouwen verliet me 4 maanden voor onze huwelijksceremonie en mijn leven stond op zijn kop. Hij was 5 jaar bij me en ik hou echt zoveel van hem ... hij verliet me zonder reden voor een andere vrouw .. toen ik hem belde, nam hij nooit mijn telefoontjes op en hij wil me niet zo om hem heen zien dus toen ik DR ADELEKE vertelde wat er gebeurde. Hij hielp me een aantal metingen te doen en na de metingen realiseerde hij me dat de andere vrouw wat spreuken over mijn man heeft gedaan en dat is de reden waarom hij me verliet. Hij vertelde me dat hij me zal helpen om een ​​spreuk uit te spreken om hem terug te brengen. In het begin was ik sceptisch, maar ik probeerde het gewoon. In 4 dagen belde mijn man me zelf en verontschuldigde zich bij mij. Ik kan niet geloven dat hij ooit weer bij me terug kan komen, maar nu ben ik blij dat hij terug is en we zijn nu getrouwd en we leven als een gelukkig gezin. Plaats dit op het forum als iemand de hulp van DR ADELEKE nodig heeft om zijn ex terug te brengen. u kunt contact met hem opnemen via dit e-mailadres: aoba5019@gmail.com, u kunt hem ook bellen of hem toevoegen aan de Whatsapp: +27740386124

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Goedendag, dit is mijn getuigenis over het goede werk van Dr. Fasoya die mij helpt, ik ben Alberto Grace uit Spanje. Het spijt me dat ik dit op het net heb gezet, maar dat zal ik moeten doen, door deze wereldgoochelaar die mijn man terugbracht die me de afgelopen 3 jaar wegliet, ik ontmoette deze man uiteindelijk op een blogsite die door een van zijn klanten werd gepost voor hulp, mijn man gaf alle tekenen dat hij een affaire had, maar ik koos ervoor om in ontkenning te leven en negeerde ze . Hij behandelde me slecht en liet me niet langer de liefde en genegenheid zien waardoor ik in de eerste plaats verliefd op hem werd

  Ik legde hem alles uit en hij vertelde me over een spell-caster waarover hij had gehoord en hij gaf me een e-mailadres om naar de spell-caster te schrijven om hem mijn problemen te vertellen. In slechts 2 dagen was mijn man terug bij mij, ik wil je bedanken voor deze waarheidsgetrouwe en oprechte betovering, meneer alles wat je me vertelde is gebeurd en bedankt meneer, alsjeblieft ik wil iedereen vertellen die op zoek is naar een oplossing voor hun probleem, ik raad je aan dit vriendelijk te raadplegen spell caster, hij is echt, hij is krachtig en wat de spellcaster ook zegt, is wat er zal gebeuren, want alles wat de spellcaster me vertelde, gebeurde. Je kunt hem vriendelijk contacteren op: zijn e-mailadres is (Fayosasolusionhome@gmail.com) of rechtstreeks op whatsapp +2348151918774

  BeantwoordenVerwijderen
 8. OMG!!! Dit is zeker een schokkende en waarheidsgetrouwe getuigenis ... Mijn naam is Doretta Allison. Ik bezocht een forum hier op internet op 7 maart 2020, en ik zag een geweldig getuigenis van deze krachtige en geweldige spreukster genaamd DR OGUNDELE op het forum gedeeld door een andere dame ... Ik geloofde het nooit, omdat ik het nooit gehoord of gehoord heb leerde eerder iets over magie of betovering. Geen enkele ziel had mij kunnen beïnvloeden over magische spreuken, totdat DR OGUNDELE het voor mij deed en mijn huwelijk van 8 jaar uiteenvallen bij mij terugbracht en mijn man bij mij terugbracht. binnen 24 uur, net zoals ik eerder op internet over hem las, deed hij hetzelfde voor mij .. ik was echt verbaasd en geschokt toen mijn man neerknielde en smeekte om vergeving en dat ik hem terug accepteerde .. ik ben echt kort van uitdrukkingen, en ik weet niet hoeveel ik mijn waardering aan u moet overdragen DR OGUNDELE, u bent een God die naar mij en mijn hele familie is gestuurd. En nu ben ik weer een vreugdevolle vrouw. Ik heb een afspraak met hem gemaakt om zijn naam op elk forum te delen, daarom deel ik deze getuigenis hier, als je hulp nodig hebt, neem dan contact op met Dr. Ogundele via WhatsApp of Viber Chat: +27638836445.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. De beste plek om je geliefde terug te krijgen binnen de periode van 24 uur is op: aoba5019@gmail.com of bel/WhatsApp hem +27740386124. Deze machtige man DR ADELEKE hielp me mijn man terug te krijgen en hij bracht mijn verloren minnaar terug naar mij binnen de periode van 24 uur met zijn krachtige spreuk met slechts 340 euro om de items die nodig zijn voor de spreuk te krijgen. Niettemin zal ik adviseren die met relatie problemen om verder daar klaagt dr ADELEKE via deze details hierboven'

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Laat niets u storen wanneer Dr.EDEDE er is om u te helpen contact met hem op te nemen voor het volgende >>>>>>>

  1. Breng je man terug
  2. Breng je vrouw terug
  3. Breng je vriend terug
  4. Breng je vriendin terug
  5. Win de loterij
  6. Kantoorpromotie
  7. Help haar zwanger te worden als ze de vrucht van de baarmoeder zoekt.
  8. Volledige genezing van elk type ziekte.
  9. Huwelijksverplichting
  10. Help u bij het winnen van een juridische suite (schuldig of onschuldig) en onder andere.
  Kortom, neem vandaag nog contact op met Dr. EDEDE voor eventuele problemen, want morgen is het misschien te laat ... Laat u niet storen als Doctor EDEDE er is om u te helpen. Neem vandaag nog contact met hem op via de zijne

  e-mail: Ededetemple@gmail.com
           OF
  WhatsApp: + 2 3 3 2 3 5 8 8 7 8 2 5

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Ik ben overweldigd door vreugde dankzij Dr. Ilekhojie. Mijn man verliet me een paar jaar geleden voor een andere vrouw en ik was er kapot van omdat ik hem nooit iets verkeerds heb gedaan, ik bleef achter met mijn twee kinderen en een baan die weinig betaalt. Ik gaf het bijna op tot ik online een getuigenis zag over Dr. Ilekhojie en ik besloot contact met hem op te nemen. Ik legde hem mijn probleem uit en hij verzekerde me dat ik na 24 uur een positief resultaat zal zien, verrassend genoeg kwam mijn man de dag na de spreuk terug en smeekte me hem te vergeven en beloofde nooit te vertrekken. Mijn man is nu zes maanden terug en we hebben nog nooit problemen gehad, ik ben blij dat ik niet aan Dr. Ilekhojie heb getwijfeld, want hij kan problemen zeker oplossen. Je kunt hem nu ook contacteren voor hulp E-mail: (gethelp05@gmail.com) Viber / WhatsApp: +2348147400259

  BeantwoordenVerwijderen