zondag 1 mei 2016

Als verdriet je woorden verhindert …


Met het zoeken naar een woord van God dat ik mocht gebruiken om te bemoedigen, kwam ik bij Nahum 1:7, maar ook bij een citaat van Spurgeon, dat ik tegenkwam op de site van Yssa.
Hoe bijzonder, want wat vullen deze twee elkaar aan; versterk de één de ander.
Het is mijn gebed dat een ieder die het leest bemoedigd mag worden en zijn toevlucht zal (gaan) zoeken bij de Enige die werkelijk kan troosten, redden, bevrijden en genezen.


*‘De biddende Christen vol tranen, wiens verdriet zijn woorden verhinderen, 
zal duidelijk begrepen worden door de Allerhoogste.’ 

Spurgeon


Tranen stromen
en blijven stromen.
Ik wil bidden,
maar de woorden
blijven steken.
Slechts enkele uithalen
van mijn geschrei
weten de stilte
te doorbreken.

Mijn verdriet
is te groot;
de pijn te
intens.
De duisternis
te diep,
en mijn strijd
zo immens.

Zoveel woorden
zou ik willen spreken,
maar niet één
daarvan klinkt.
Op mijn gezicht
is alleen een spoor
van tranen
dat blinkt.

Zal Hij mij begrijpen?
Zal Hij weten wat ik wil zeggen
ook al verhindert mijn verdriet
elk woord dat ik wil spreken?

Zal Hij horen,
zal Hij begrijpen,
mijn stil,
mijn woordeloos
smeken?

Gij weet mijn zitten en mijn opstaan,
Gij verstaat van verre mijn gedachte.

Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, HEERE, 
Gij weet het alles.

Psalm 139:2,4
SV

De HEERE is goed, 
Hij is ter sterkte in den dag der benauwdheid, 
en Hij kent hen die op Hem betrouwen.

Nahum 1:7
SV


Ik kniel aan Zijn voeten neer
en laat mijn tranen gaan.
Ik huil en huil tot ik leeg ben
en weet: Hij heeft elk woord,
dat in mijn tranen weerklonk,
verstaan.

Ja, de Heere is goed!
Hij is mijn sterkte
in dagen van strijd,
van pijn, van verdriet.
Hij is mijn Ontfermer,
de God, die mij hoort,
en die mij ziet.


Lieve Vader in de hemel, wat is de nood groot, wat is er veel pijn en verdriet.
Zoveel zorgen, zoveel strijd, zoveel moeiten, zoveel …
En soms, lieve Vader, zijn we dan niet meer in staat om nog een woord te spreken en klinkt slechts ons snikken, en laten tranen diepe sporen na op ons gezicht.
Wat ben ik dankbaar, dat U ons kent, dat U onze gedachten kent, dat U zelfs al weet wat we willen zeggen nog voor we een woord hebben gesproken.
Welk een troost ligt in dit te weten;  welk een opluchting dat U de stille woorden van onze tranen verstaat en begrijpt.
O lieve Vader, kom zo bij een ieder die in diepe nood is, geteisterd wordt door intens verdriet, pijn, strijd …
Doe hen beseffen, lieve Vader, dat U hun woordeloze gebeden hoort, hun tranen verstaat.
Dat voor U, de Allerhoogste, niets onmogelijk is, niets te moeilijk, niets te groot of te klein.
Dat U, de Allerhoogste, ernaar verlangt, dat wij bij U onze toevlucht zoeken.
Dat U wacht met open armen, klaar om te troosten, te redden, te verlossen.
Ontferm U, Vader, ontferm U!
In Jezus’ Naam.

- Amen -


God is goed!
Jezus zegt het Zelf in Mattheüs 19:17 - ‘En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed?  Niemand is goed dan Eén, namelijk God.’ 
God is dus goed; Zijn karakter is goed.
En als de Naardense Bijbel dan spreekt over 'in-goed', dan zegt hij daar dat God door en door goed is.
Soms verliezen we dit uit het zicht door onze omstandigheden, of door wat mensen zeggen, maar het is en blijft een feit dat God goed is.
En juist in dagen van benauwdheid, in dagen dat we het moeilijk hebben, wil God ons Zijn goedheid laten zien, maar hoe vaak keren wij ons juist dan niet van Hem af, waardoor we niets zien, laat staan merken, van Zijn goedheid.
Mag ik je eens meenemen naar Zijn woord?
Daar staat alles over hoe goed Hij wel niet is, in.

Ja, God is goed, want:
Hij is onze toevlucht, onze sterkte, onze kracht.
Hij is onze schuilplaats.
Hij bedekt ons met Zijn vleugels, omringt ons met Zijn trouw.
Hij beurt ons op met troostende woorden.
Houdt ons staande met Zijn liefde.

Hij hoort ons.
Hij ziet ons.
Hij vergeeft ons.

Hij blijft niet onverschillig onder onze tranen.
Hij buigt Zich juist voorover en trekt ons uit de put.
Ja, uit de hemel reikt Hij de hand en grijpt Hij ons vast.
Hij ontrukt ons aan onze machtige vijanden, aan onze tegenstanders, zoveel sterker dan wij.
En Hij geeft ons weer grond onder de voeten, zodat we niet zullen wankelen.

Hij heeft ons lief.
Hij geeft ons ruimte.
Hij brengt redding.

Hij baant voor ons de weg en rust ons uit voor de strijd.
Hij wijst ons de weg die wij moeten gaan.
Hij geeft ons raad en verliest ons niet uit het oog.

Hij zal ons bevrijden en in ere herstellen.


Mijn lieve kind, de last op je schouders,
draag hem over aan Mij;
Ik zal voor je zorgen!
Want wie Mij trouw is
laat Ik niet bezwijken:
hij is in Mij geborgen.

- Amen -


Ik bid je niet alleen Gods rijke zegen toe voor de komende maand,
maar bovenal Zijn Shalom.

Een liefdevolle groet,
Rita

* >> Yssa