zondag 25 juni 2023

Week 26 - Kom maar vaak bij Mij!

Laat alle stemmen
in mij zwijgen, Heer,
van wat ik voel,
van wat ik denk.
Laat alles in mij
stil worden,
totdat ik alleen nog zie
Wie U bent.


'Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God, …’
Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting.’

Psalm 62:2a,6

‘Op U wacht ik de ganse dag.
- Absolute Afhankelijkheid van God –
Dat is het geheim van ware, ononderbroken,
stille verering en aanbidding.

Stil zijn voor God
is het geheim van ware aanbidding.’

Andrew Murray


Als ik terugkijk op de afgelopen twee weken, valt het me zo op hoe verschillend mijn Stille Tijd soms was; het hoofdstukje maakt veel meer in mij los dan ik had kunnen bedenken.
Waar ik zo naar uit zag, die stille intieme momenten met de Heer, die waren er zeker, maar er waren ook ochtenden dat ik worstelde, dat er strijd was in mijn hart, als ook ochtenden dat er niets anders in mijn Stille Tijdschrift kwam dan de titel en de Bijbelverzen, soms nog aangevuld met een citaat(en) uit het Dagboek.

Ik merk dat het boek* dat ik op dit moment lees van Corrie ten Boom ook zijn impact op mij heeft; ja, confronterend als ik mezelf, mijn leven, spiegel aan wat ze schrijft.
En tegelijk ben ik meer dan eens ‘jaloers’ op haar, op haar relatie en omgang met de Heer, en is er maar één verlangen in mij: dat wil ik ook!
Maar ik besef ook heel goed dat we allemaal onze eigen reis in dit leven maken, dat de Heer Zijn eigen weg met eenieder van ons gaat, een weg die afhankelijk is van welke plaats Hij heeft in ons leven.

Bij Corrie ten Boom, als ook bij iemand als Anne v.d. Bijl en Joni Eareckson Tada, is dat zo overduidelijk.
Nee, het is niet dat zij nooit worstelen of niets verkeerd doen, en we kunnen zeker niet zeggen dat het voor hen makkelijker is, omdat hun leven van een leien dakje ging, of gaat.
Het heeft alles te maken met de keuzes die zij hebben gemaakt, en maken.
Het heeft alles te maken met de plaats die de Heer in hun leven had, en heeft.
Het heeft alles te maken met hoe Hij met hun persoonlijk leven was, en is verweven.
Het heeft alles te maken met de ruimte die de Heilige Geest in hun leven had, en heeft.

Alles met de Heer bespreken, alles bij de Heer neerleggen, en dan vervolgens ook loslaten en vertrouwen.
Oh, dat is iets dat steeds zo terugkomt in het boek van Corrie, en wat op mij zo’n impact heeft.
Steeds weer lees ik hoe ze met alles naar de Heer ging, maar vervolgens ook losliet en op Hem vertrouwde.
Hoe ze leefde vanuit Zijn Woord, stond op Zijn beloften, en hoe de leiding van de Heilige Geest duidelijk in haar leven aanwezig was.
En nee, ze doet zich niet mooier voor dan ze was, ze was ook open over de fouten die ze maakte.
Eén ding echter staat altijd centraal, één ding komt steeds weer terug: haar innige en diepe contact met de Heer de gehele dag door.
Het doet mij automatisch aan het citaat van Andrew Murray denken:
‘Op U wacht ik de ganse dag.
- Absolute Afhankelijkheid van God –
Dat is het geheim van ware, ononderbroken, stille verering en aanbidding.’
Corrie, Anne, Joni …
Een leven van aanbidding.

Het lezen van dit boek, als ook het boek daarvoor van Anne v.d. Bijl, heeft impact op mij.
In mijn Stille Tijdschrift lees ik ook terug hoe ik merk dat met het lezen van deze boeken, er dingen in mij veranderen, als ook het gebed dat dit toch niet zal verdwijnen als het boek uit is, maar dat Zijn Geest toch alles zal bewaren in mijn hart, opdat ik met Hem zal leren leven op die manier.

‘Kom maar vaak bij Mij!’, zijn de woorden die ik ineens heel duidelijk in mijn hart hoor.
Kom maar vaak bij Mij!
Ik buig mij voorover aan mijn bureau en laat de woorden komen …

Ik sluit mijn ogen
en keer mijn ziel tot U.
Langzaam komt alles in mij tot rust;
ja Heer, brengt U ook maar
de laatste stemmen in mij tot zwijgen.

In deze rust en stilte
keert mijn ziel zich tot U,
terwijl mijn hart opklimt naar omhoog.
Stille vrede en vreugde vervullen mij
met het komen dicht bij Hem.

In deze stilte
geniet ik van ons samenzijn
en mijn ziel komt volledig tot rust.
Geen woord wordt er gesproken,
maar ik voel me geborgen en geliefd.

Hier wil ik niet alleen zijn,
ik wil hier ook blijven, ver weg van
een voortrazende en een zich steeds
verder van U verwijderende wereld.
Nog even rust ik in dit samenzijn
voor de plicht mij terugroept naar het heden.

Een liefdevolle blik, ‘Ga maar,
Ik ga met je mee;
geen moment laat Ik je alleen!’
Ik weet het, maar wat zou ik me daar
graag meer bewust van zijn
als ik mijn dagelijkse plichten vervul.

‘Kom maar vaak bij Mij’,
klinkt het ineens;
‘in de stilte en de rust bij Mij
is je kracht en sterkte!’

Kom maar vaak bij Mij!
Ja, daar ligt het antwoord van het geheim
van het Hem verwachten de gehele dag.
Kom maar vaak bij Mij!

Ja, dat is het geheim van een leven in absolute afhankelijkheid van God.
Heel vaak bij Hem komen, bij Hem zijn!
Hij zegt het tegen mij, niet alleen die bewuste ochtend, maar elke dag.
En het zegt het ook tegen jou, vandaag, en elke dag die nog komen gaat.
Kom maar vaak bij Mij!

Als je vandaag Zijn stem hoort, verhardt je hart dan niet, maar laat je door Hem leiden!


Laten we maar vaak naar Hem toegaan!
Gods rijke zegen voor de komende nieuwe week die voor ons ligt,
en een liefdevolle groet,

Rita

*  >> 'Omnibus Corrie ten Boom'

👉 'Tweestrijd in mijn hart'

zondag 18 juni 2023

Week 25 - Laat alle stemmen in mij zwijgen!

‘Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God, …’

'Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting!’
Psalm 62:2a,6

Zoals altijd lees ik even terug om te kijken waar ik was gebleven.
Want, waar het eerst allemaal losse, op zichzelf staande stukjes waren, is het voor mijn gevoel anders aan het worden, meer een reis die ik aan het maken ben en die ik aan papier toevertrouw, om alles vervolgens tot één geheel te maken op mijn laptop, en waarbij ik al schrijvende opnieuw leer, als ook verwonderd raak om Zijn liefde en genade.
Als ik echter vandaag alles teruglees, zowel het blogje van vorige week, als alles wat ik deze week heb geschreven, ervaar ik dat het goed is om deze keer te delen wat ik de eerste dagen van deze week heb opgeschreven in mijn Stille Tijdschrift.

‘Op U wacht ik de ganse dag.’
– Absolute afhankelijkheid van God –
‘Dat is het geheim 
van ware, ononderbroken, 
stille verering en aanbidding.’

Andrew Murray


Zondag, 11 juni
Heer, ik vind het zo bijzonder hoe U mij geleid hebt en weer hier gebracht.
Ik wist dat er nog wat lag van 1 april, maar kon er toen niets mee beginnen; kon het niet pakken, noch toevoegen of invoegen in alles wat in mij leefde en in wat ik mocht schrijven.
En dan nu, na twee weken (is het echt alweer twee weken?) brengt U mij hier bij dit hoofdstukje, en hoe prachtig past het bij elkaar!
Nee, geen verwarring meer als er ook in beide hoofdstukjes gesproken wordt over ‘geheim van’, want het past, het klopt.

‘Op U wacht ik de ganse dag!’
- Absolute afhankelijkheid van God.
- Het beoefenen van hieruit te leven.
Dat is het geheim van ware, ononderbroken, stille verering en aanbidding.

‘Stil zijn voor God is het Geheim van ware Aanbidding!
(Murray)

Een volgende gedachte komt binnen:
‘U hebt ons voor Uzelf geschapen!’

Stil worden.
Stil zijn voor God.
Alle stemmen in mij tot zwijgen brengen.
Alles -hart en gedachten, op Hem gericht.

Buigen.
In eerbied en ontzag.
Voor Zijn Heiligheid en Plaats.
Erkennend: U bent Heer!
Alleen U wil ik zien.
Alleen Uw stem wil ik horen.
Alleen U.
U alleen.

‘U verwacht ik de ganse dag!’
Mij in alles - wie ik ben en in wat ik doe, afhankelijk weten van U, van Uw zegen, van Uw kracht, van Uw goedheid, van Uw …, alles wat maar nodig is op dat moment.

Stil worden.
Even stilstaan.
Ogen opslaan:
Wat wilt U?
Geef mij kracht, wijsheid, moed …

Absolute afhankelijkheid …
Daarvoor moet ik stil worden, stil zijn.
Stil zijn voor God …
… het Geheim van ware aanbidding!
Het de gehele dag verwachten …
… het Geheim van ware, ononderbroken stille verering en aanbidding!

Maandag, 12 juni
Jesaja 30:15
‘…, in stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn, …’

Murray stopt hier, maar als ik de tekst nalees in mijn Bijbel - zoals ik gewoon ben om te doen, treffen mij de woorden die erachter staan: ‘- maar gij hebt niet gewild.’
Ik moet bij deze woorden gelijk denken aan mijn blogje van 11 juni.
‘Verhardt uw hart niet!'
Niet willen …
… het hart verhard!

‘In stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn!’

Ik breng de woorden ‘stilheid, vertrouwen en sterkte’ bij de woorden van Psalm 62, de Psalm waaruit Murray de teksten bij dit hoofdstuk heeft gebruikt.
Stilheid:
- Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God. (vs. 2a)
- Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God. (vs. 6a)
Vertrouwen:
- Van Hem is mijn heil. (vs. 2b)
- Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht. (vs. 3a)
- Want van Hem is mijn verwachting. (vs. 6b)
- Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht. (vs. 7a)
Sterkte:
- Ik zal niet te zeer wankelen. (vs. 3b)
- Ik zal niet wankelen. (vs. 7b)
En alles komt samen in de woorden: ‘Want van Hem is mijn verwachting!’
Absolute afhankelijkheid van God.
Ware aanbidding!

Laat alle stemmen
in mij zwijgen, Heer,
breng alles in mij
tot bedaren.
Laat alles in mij
stil worden,
zodat ik U alleen
nog zie.

Laat alle stemmen
in mij zwijgen, Heer,
elke vraag, elke wens,
elke nood, elke klacht.
Laat alles in mij
stil worden,
zodat Uw stem de enige is
die ik nog hoor.

Laat alle stemmen
in mij zwijgen, Heer,
van wat ik voel,
van wat ik denk.
Laat alles in mij
stil worden,
totdat ik alleen nog zie
Wie U bent.

Ja, laat alle stemmen zwijgen, Heer,
laat alles stil worden in mij.
U alleen wil ik nog zien,
alleen Uw stem wil ik nog horen,
ik wil alleen nog maar zien
Wie U bent!


‘Op God rust mijn heil en mijn eer,
mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God.’

Psalm 62:8


Zegen en Shalom
voor deze nieuwe week,
Rita

zondag 11 juni 2023

Week 24 - Een zacht hart ...

De Heer leidt …
De afgelopen twee weken, maar in het bijzonder afgelopen week, was ik een beetje zoekende na de intensiviteit van de weken ervoor in mijn Stille Tijd.
Hoe kan ik dit vasthouden?
Hoe kan ik verder gaan met iets anders zonder kwijt te raken?

Ik besloot om maar gewoon verder te gaan en te zien hoe het zou lopen, en ik liet me in deze twee weken door Murray meenemen van ‘De Lofprijs van God’, naar 'Het Beeld van God’, en naar ‘De Gehoorzaamheid van het Geloof’, en tegelijk oefende ik met iedere Stille tijd in het verwachtend wachten op God.
Het lukte echter niet zo goed; met het gaan naar andere onderwerpen werd het moeilijk om vast te houden wat zo bijzonder was geweest, alsof mijn hoofd deze twee dingen niet kon matchen.

Nu sliep ik afgelopen week ook niet zo best, en wilde mijn lichaam ook niet echt (-toch te veel gedaan de week ervoor) en ik was gewoon wat down, zonder dat ik daar de reden voor wist.
Maar desalniettemin bemerkte ik iedere dag opnieuw dat de Heer er was, ik ervoer Zijn stille nabijheid, zag als het ware dat Hij daar was.
Maar ik miste de diepe verbondenheid in mijn Stille Tijd, dat ‘speciale’ dat er de afgelopen weken zo was geweest.
Hoewel ik begrijp en weet dat je dit niet altijd kunt hebben, miste ik het behoorlijk en had ik moeite met het niet kunnen komen op ‘datzelfde niveau’.
En toch …, toch kunnen ook deze wegen leiden naar de plaats waar je moet zijn, dat ervoer ik vrijdag- en zaterdagmorgen, toen ik terugblikte op hoe het was gegaan en naar het hoofdstukje waar de Heer mij bracht.

Zo had ik het gevoel dat niet één van de dingen waar ik afgelopen week mee bezig was geweest, het onderwerp moest zijn voor mijn schrijven, om het dieper uit te werken en tot één verhaal te maken zoals ik gewend ben om te doen met de dingen die tot mijn hart spreken.
Er zaten prachtige dingen in, maar ...
Maar ja, wat dan?
Zo maar één van de stukjes ‘Neem de tijd …’ nemen die ik al geschreven heb, en die uitwerken zoals ik anders deed, lijkt na de afgelopen weken niet echt een optie.
En toch keek rond tussen al die uitgeprinte stukjes in mijn map en mijn oog viel op een stukje dat al een paar weken in mijn achterhoofd zit, maar waar het schijnbaar nog steeds niet de tijd voor was.
Ik pakte het dagboek en las het erbij horende hoofdstuk.
Toen ik echter de bladzijde omsloeg om het einde te kunnen lezen, zag ik automatisch de titel van het volgende hoofdstuk, als ook de daarbij horende tekst en een tekst die afgelopen week in mijn gedachten kwam met het lezen en overdenken van het hoofdstuk ‘De Gehoorzaamheid van het Geloof’.
En ineens leek vanmorgen alles in elkaar te passen, leek het cirkeltje rond, ook om weer terug te kunnen komen in die diepe verbondenheid.

Het is namelijk zo dat ik één dingetje, één zinnetje, had overgeslagen vanuit wat Murray schreef in ‘Wachten op God’, gewoon omdat ik er op dat moment niets mee kon.
Hoewel het maar om één zinnetje ging, ervoer ik wel dat het een belangrijk zinnetje was, ik wist het, maar ik kreeg het gewoon niet ‘passend’ in het schrijven dat zo uit mijn hart kwam, en ik heb er toen maar voor gekozen om het los te laten; ik zou wel zien.
En nu, nu werd ik er vrijdagmorgen zo maar ineens bij teruggebracht.


'Als wij deze geest, absolute afhankelijkheid van God, beoefenen,
zal het ons mogelijk zijn, meer natuurlijk en gezegend te zeggen:
'Op U wacht ik de ganse dag.'
Dat is het geheim van ware, ononderbroken,
stille verering en aanbidding.'

Andrew Murray


Stille Aanbidding …

Waar twee weken geleden een gedicht volgde op de woorden 'U verwacht ik de ganse dag’, zegt Murray als laatste hierover, dat 'dit, - zeg maar, de Here de hele dag verwachten vanuit een geest die leeft in absolute afhankelijkheid van God, het geheim is van ware, ononderbroken, stille verering en aanbidding’.
En zie, gistermorgen ligt daar ineens het hoofdstukje ‘Stille Aanbidding’, samen met de woorden uit Psalm 62:2 en 6 – ‘Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God …’, ‘Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting’. 
Het voelt alsof ik de laatste twee weken een ommetje heb gemaakt en weer terugkom waar ik was geëindigd, maar nog niet klaar was.

Wek mij iedere morgen, Heer,
met een hart dat verwachtend uitziet naar U,
naar hoe ik U deze dag kan dienen en eren.

Doe mij U ontmoeten in de Binnenkamer,
in het stil zijn en wachten, maar ook als ik
Uw woord lees en overdenk om daarvan te leren.

Opdat ook mijn gebeden meer worden
dan alleen een vragen en klagen,
meer dan het uiten van mijn nood.

Laat mijn gebeden ook meer worden
dan een lijst van mijn wensen en verlangens,
maar vol dankbaarheid voor wat U biedt, en bood.

Mijn gebeden worden alleen maar meer, als ik lofprijs en aanbidding daaraan toe voegt!
Aanbidding, die ook ligt in gelovige gehoorzaamheid, als ook in het leven leven vanuit mijn identiteit in Hem, naar Wiens beeld ik geschapen ben, en in elk loflied dat over mijn lippen komt, als in elk woord van mijn mond dat Hem de eer geeft.
Hoe zou ik God de hele dag kunnen verwachten, als ik me niet bewust ben, of mezelf bewust maak, van Wie Hij is, en wat Hij allemaal heeft gedaan en dagelijks nog steeds doet; als ik niet leef in afhankelijke gehoorzaamheid aan Hem.

De afgelopen twee dagen dat ik dit hoofdstukje las, maakte mij opgetogen, omdat het opnieuw een tijd betekent van heel dicht bij Hem komen, dicht bij Hem zijn, van nog dieper gaan, van nog meer en beter leren kennen, en o, wat zie ik daar naar uit.
Maar voor ik dit blogje afsluit, om de komende tijd bezig te gaan met het hoofdstukje over 'Stille Aanbidding', is er nog één ding, iets dat mij raakte toen ik bezig was met het hoofdstukje ‘De Lofprijs van God’.

Een zacht hart …
Murray gaf in dit hoofdstukje een hele lijst met Lofprijs-Psalmen (ik zal ze onderaan allemaal even noemen voor wie ze ook wil lezen), omdat, zegt hij, 'de Psalmen ons laten zien welk een grote plaats lofprijs zou moeten hebben in ons geestelijk leven'. 
Echter, gelijk in de eerste Psalm die hij noemde, -Psalm 95, werd ik stilgezet bij vers 7b en 8a:
‘Och, of gij heden naar Zijn stem hoordet!
Verhardt uw hart niet, …’
Luister als Hij spreekt; verhard je hart niet, ook niet als het woorden zijn die je liever niet hoort.

Waar de hoofdstukjes ‘De Liefde van God’ en ‘Het wachten op God’ mij deed beseffen dat ik open ogen, open oren en een open hart nodig heb, dringt hierbinnen dat mijn hart ook zacht moet zijn om te willen luisteren, een zacht, bereidwillig hart!
In Psalm 95 verwijst de Psalmist naar het volk Israël in de woestijn (Ex.17:7), maar ik geloof dat ook wij deze waarschuwing tot ons mogen nemen, lees naast Exodus, ook maar eens Hebreeën 3 vanaf vers 7.
En het gaf mij de woorden voor het volgende gebed en gedicht:

Uit mijn Stille Tijdschrift:
‘Heer, U verlangt naar zachte harten, harten die openstaan voor U, voor Uw Woord, voor Uw leiding, voor Uw correctie, voor Uw liefde en goedheid en trouw.
Maar ook open ogen, ogen die U zien, die zien Wie U bent.
Als ook open oren, die Uw stem horen en volgen; bereid zijn te gehoorzamen.

Zachte open harten …

Laat mijn hart zacht zijn, Heer,
bereid om Uw stem te horen,
bereid om gehoorzaam te zijn
aan wat U mij zegt en vraagt.

Laat mijn hart zacht zijn, Heer,
bereid om Uw wegen te gaan.
U bent mijn God, mijn Herder,
Die, waar nodig is, mij ook draagt.

Laat mijn hart zacht zijn, Heer,
bereid zich te onderwerpen aan Uw wil,
in het volste vertrouwen dat U
mij liefhebt en mijn leven schraagt*.

Laat mijn hart zacht zijn, Heer,
bereid om U ook in alles te loven.
Maar geef dat het ook sterk zal zijn,
dapper, vastberaden en onversaagd
.


Stort Uw heilige verse olie uit in onze harten, Heer, en maak daarmee de bodem van ons hart zacht en ontvankelijk voor alles wat U van ons vraagt en ons wil leren, opdat wij steeds meer op U zullen gaan lijken.
In Jezus’ naam.

- Amen -

Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet voor de komende week,
Rita


👉 Lofprijs-Psalmen:

95 – 101, 103 – 107, 111 – 118, 134 – 138, 144 – 150 

*Schraagt is een ouderwets woord, dat besef ik heel goed, toch gebruik ik dit woord met vrijmoedigheid in mijn gedicht, en niet alleen omdat het dan rijmt, maar het is voor mij niet alleen een vertrouwt woord, maar ook een woord met behoorlijk diepgang.

Het woord ‘schraagt’ komt van het werkwoord ‘schragen’ wat betekent: ondersteunen, stutten, in stand houden.
Op de website van ‘Onze Taal’ staat ook het volgende nog:
Het werkwoord schragen is een eeuwenoud Germaans woord. Het is afgeleid van het nog oudere ‘schraag’. Dat is een houten draagconstructie, bijvoorbeeld een houten onderstel van een (behang)tafel. De schraag ondersteunt of stut iets, en zo ging schragen ‘ondersteunen’, ‘stutten’ betekenen. Eerst letterlijk, later ook in figuurlijke zin: ‘goede mobiliteit schraagt de economie’, ‘geschraagd door de liefde’, ‘partijen die het kabinet schragen’, etc.
Ook schräg, een Duits woord voor ‘schuin, scheef’, hangt samen met schraag: de stuttende schraag heeft tenslotte vaak schuine poten (denk aan de behangtafel). 

Hoe mooi is het om dit ook geestelijk door te trekken, zowel ook letterlijk als figuurlijk!
De Heere schraagt ons!
Hij ondersteunt ons, Hij stut ons, en tegelijk is Hij het ook Die ons leven in stand houdt!

‘Schraag mij naar uw belofte, opdat ik leve, laat mij met mijn hoop niet beschaamd uitkomen.’
Psalm 119:116

‘Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel.’
Psalm 73:26

‘Toen ik zei: Mijn voet wankelt, ondersteunde Uw goedertierenheid mij, HEERE.’
Psalm 94:18

‘De HEERE ondersteunt allen die vallen, Hij richt alle gebogenen op.’
Psalm 145:14

*Onversaagd, oftewel: Niet bang te krijgen of te intimideren; zonder vrees en zonder de moed te verliezen; dapper, moedig, onbevreesd, onverschrokken.


zondag 4 juni 2023

Week 23 - Stil worden in de morgen ...
Stil worden in de morgen,
in de aanwezigheid
van de Vader zijn.                       
Stil worden in de morgen
voor de beslommeringen
van de dag je meevoeren.
Stil worden in de morgen,
kracht putten uit Zijn Woord,
om aan te kunnen wat voor je ligt.
Stil worden in de morgen
om door Hem bekleed te worden
met Zijn Liefde, vriendelijkheid
en bewogenheid.                           
Stil worden in de morgen,
gewoon even dicht bij Hem zijn,
om de dag met de juiste gezindheid
te beginnen
Stil worden in de morgen,
die je dierbaar zijn in Zijn handen leggen,
als ook elke nood en wat je bezighoudt.
Stil worden in de morgen,
vragen om Zijn bescherming voor die dag,
om Zijn zegen over het werk van je handen.
Stil worden in de morgen,
Hem vragend dat te doen die dag
wat is tot Zijn glorie en eer.
Stil worden in de morgen
met een dankbaar en vertrouwend hart,
omdat Hij is wie Hij zegt dat Hij is
en doet wat Hij heeft beloofd.

Stil worden in de morgen,
om met vreugde op weg te gaan
in het geloof en vertrouwen
dat Hij je in alles bij zal staan.

Stil worden in de morgen,
Hem ontmoeten, bij Hem zijn,
in het Licht van Zijn aangezicht.
Van Zijn Liefde proevend,
van Hem verwachtend,
met een hart, dat vol geloof
en vertrouwen op Hem is gericht.