zaterdag 31 december 2022

Persoonlijk woord ...

Als ik even terugkijk, wat 'blader', en hier en daar wat lees op dit Blog, bekruip mij een klein beetje een verdrietig gevoel.
Wat was het verlangen groot om de prachtige dingen vanuit het Dagboek van Andrew Murray over 'Neem de tijd, o mijn ziel, neem de tijd ...' uit te werken en te delen.
Maar hoe anders lopen de dingen soms, en voor je het weet, ben je nergens anders meer mee bezig dan er zijn voor de ander, dat alles thuis nog een beetje doorloopt, en je zelf staande kan blijven te midden van.
(Je kunt op mijn Blog >> 'Into Your Hands' er meer over lezen)   

Nu het nieuwe jaar dichterbij komt, alles hier in huis weer een beetje rustig is en ook ikzelf weer een beetje tot rust gekomen ben, komt ook het verlangen om te gaan schrijven weer terug.
Nee, voor iedere week nog niet, daar leent de situatie zich zoals het nu is nog niet voor, maar weer om de week ... dat moet toch lukken, is mijn gedachte, mijn hoop.
En aangezien ik de laatste weken er al steeds weer bij bepaald word om het Dagboek van Murray, waaruit deze stukjes komen, nog een jaar te gebruiken met mijn Stille Tijd, ervaar ik dat dit tegelijk een mooi moment is om verder te gaan waar ik gebleven was.
Er staat immers zoveel in, zoveel dingen die er gewoon om vragen om nog een keer te lezen en te overdenken; zoveel waardevolle dingen, waarvan ik ervoer dat ik tijd zou moeten nemen om verder over na te denken.
Hoe vaak de woorden 'Neem de tijd, o mijn ziel, neem de tijd ...' niet in mijn gedachten kwamen met het lezen uit dit Dagboek ...
Zelfs met alleen het neerschrijven van deze paar woorden begint mijn hart te gloeien en verschijnt er een vreugdevolle glimlach op mijn gezicht.
En zodoende zal -zo de Heere wil en ...- 2023 in het teken komen te staan van 'Neem de tijd, o mijn ziel, neem de tijd ...'

Lees je ook weer mee?
Het is mijn grootste gebed dat een ieder die meeleest dezelfde vreugde en dankbaarheid mag gaan ervaren als ik ondervind met het lezen en overdenken, en dat het ons allen nog dichter bij onze Heer en Heiland zal brengen, en het ontzag voor onze God groter en dieper.'U maakt mij het pad ten leven bekend;
overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht,
lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.'

Psalm 16:11