zondag 12 januari 2014

Week 3 - Nu is het genoeg!

Hebreeën 13:5b

Was de schrijfster van het stukje op de kalender als kind gefascineerd door het verhaal van kabouter Piggelmee en zijn vrouw, mijn gedachten worden getrokken naar een klein, hard kartonnen boekje met het verhaal van de rijke boer dat we vroeger aan onze kinderen, toen ze nog klein waren, voorlazen.
Het verhaal van kabouter Piggelmee en zijn vrouw kende ik niet, maar internet is in dit geval een prachtig medium en algauw vond ik het hele verhaal van Piggelmee en zijn vrouwtje op You Tube, en ook het verhaal van de rijke boer.
Hoewel het kinderverhalen zijn, zijn ze beiden de moeite van het even luisteren waard.
>> Kabouter Piggelmee
>> De rijke boer 
Beiden verhalen hebben dezelfde essentie: ze hadden nooit genoeg.
De één raakte alles kwijt wat hij had gekregen en de ander ging dood.
Beiden waren nooit tevreden geweest, namen nooit genoegen met wat zij hadden.
Altijd wilden ze meer.
Hoe is dat met ons?

Het woord uit Hebreeën zegt ons: neem genoegen, wees tevreden met wat je hebt, want God zal je niet in de steek laten, Hij zal je nooit verlaten.

Neem genoegen, wees tevreden …

Soms kunnen we net als mevrouwtje Piggelmee even tevreden zijn met wat we hebben, maar dat kan soms ook al heel snel weer omslaan.
We zien weer iets in de winkel of op TV, of bij de buren of bij een vriendin, of in bladen, of  waar dan ook, en in ons komt het al weer boven: o, dat wil ik ook hebben, of dat is veel mooier dan wat ik nu heb, of daar kan een mens nu toch niet meer zonder, of …
Ach, vul de reden maar in.

De mode verandert bijna ieder seizoen en ook als het gaat om woninginrichting kun je aan de gang blijven.
Steeds weer komen er nieuwe ideeën, nieuwe dingen, andere kleuren, andere stijlen.
Mooier, groter, beter …
En dan de vakanties; steeds verder weg, of steeds vaker, of …
Een mens heeft er toch recht op!?!
En zo zijn er nog wel heel veel dingen te bedenken waarin wij mensen steeds weer iets anders of meer willen.
Auto’s, huizen, eten …

Neem genoegen, wees tevreden …

Nemen wij nog genoegen met wat we hebben?
Zijn wij nog tevreden met wat we hebben, met hoe ons leven is?
Of herkennen we onszelf in het verhaal van mevrouwtje Piggelmee of de rijke boer?
Steeds de nieuwste kleren kopen, of nieuwe meubels, of nieuwe styling, …
Alleen maar werken, werken, werken, voor steeds duurder wordende vakanties, grotere of luxere huizen, auto’s …

‘Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.’

Mijn gedachten gaan alle kanten op, zowel wat betreft deze woorden met mijn eigen leven, als met de wereld om mij heen, waar de nood soms zo verschrikkelijk hoog is, en men niet weet hoe men rond moet komen, of zelfs sterft van honger en dorst.
Vooral wat het laatste betreft willen mijn gedachten maar niet stoppen, daar moet ik mezelf echt een halt toeroepen, want ik heb daar geen antwoord op, noch begrijp ik dan iets van Gods woord in dergelijke situaties.
Ik kan het eigenlijk alleen maar op mijzelf en ons eigen leven betrekken en mezelf de vraag stellen: ‘Ben ik tevreden?’
Ben ik tevreden of honger ik naar meer en meer?
En waar leg ik de klemtoon op, op het ‘wees tevreden’ of op het feit dat God mij nooit in de steek laat; ja, nooit zal verlaten?

Al lezende en overdenkende alle woorden en Bijbelteksten kom ik tot de conclusie, wat mijzelf betreft, tenminste, dat als ik me richt op het feit dat God mij nooit in de steek laat, mij nooit zal verlaten, er rust en vrede in mijn hart komt, terwijl het andere alleen maar meer vragen bij mij oproept, omdat mijn gedachten zoveel verder gaan dan wat mijzelf betreft.
Gedachten met vragen waar alleen God het antwoord op heeft.

Ik ga terug naar mijn Stille Tijdkalender; naar de Bijbelgedeelten en teksten die gegeven zijn.

Spreuken 14:30
Tevredenheid of jaloezie; een goede gezondheid of zoals de oudere vertalingen het zo duidelijk zeggen ‘verrotting van de beenderen’.
Met andere woorden, tevreden zijn, tevredenheid, is goed voor een mens, houdt hem gezond, terwijl jaloezie knaagt, aan je vreet, je als het ware van binnenuit opeet.

2 Korinthiërs 12:9
Gods genade is genoeg.

1 Timotheüs 6:6-8
Het geloof is grote winst voor wie tevreden is.
Met niets zijn we deze wereld ingekomen en we kunnen er ook niets uit meenemen.
Als we ons kunnen voeden en kleden moet dat genoeg voor ons zijn.

1 Petrus 5:7
We mogen al onze zorgen bij God brengen; Hij zorgt voor ons.

Verschillende andere Bijbelteksten kwamen afgelopen week ook in mijn gedachten.
Mattheüs 6:19-21
Verzamel geen schatten op deze aarde, waar roest en mot ze aan kunnen tasten; verzamel liever schatten in de hemel.
Want waar je schat is daar is ook je hart.
Een tekst die aansluit bij 2 Korinthiërs 4:18b, die ook op de kalender wordt genoemd om  over na te denken.
De zichtbare en onzichtbare dingen, het tijdelijke of het eeuwige.
En Spreuken 4:23: dat we ons hart boven alles moeten beschermen, want daar is de bron van het leven.

Tevreden zijn met wat we hebben, ons richten op de dingen die er toe doen, die belangrijk zijn.
Ons hart richten op de dingen van Hem en op wat nog komen gaat.
Daar onze ogen op richten en niet op wat er allemaal in de wereld te koop is.
Niet alleen maar meer en meer, mooier en beter.
Het is allemaal vergankelijk en we kunnen er niets van meenemen als we sterven.

Waar onze schat is, daar is ons hart.
Als we alleen maar gericht zijn op beter en mooier en meer, dan zullen die dingen ons hart gaan vullen, met alle gevolgen van dien.
Paulus zegt tegen Timotheüs: ‘Streef naar gerechtigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Wie rijk wil worden, komt in de verleiding  en raakt snel verstrikt in veel dwaze en schadelijke verlangens, die een mens in verderf en ondergang storten.’ (1 Tim. 6:11,9)
Gerechtigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid hebben eeuwigheidswaarde.
Geldzucht en ontevredenheid trekken ons van God af, halen ons bij Hem vandaan.

Alles in dit leven is vergankelijk, Gods beloften zijn echter eeuwig.
En of wij ze nu begrijpen, kunnen plaatsen in de wereld om ons heen of niet, dat doet er niet toe.
Gods woord is waarheid; Gods woord is betrouwbaar.
Dat is door alle eeuwen heen wel gebleken.
En daarmee is ook Zijn belofte, dat Hij ons nooit in de steek zal laten, ons nooit zal verlaten, waarheid: ‘ja en amen!’

Heb ik dit altijd zo ervaren, of zal ik dit altijd zo ervaren?
Nee, dat beslist niet, maar we moeten leren om onze gevoelens ondergeschikt te maken aan wat God zegt in Zijn woord.
Of we het nu begrijpen of niet, God is betrouwbaar en Zijn liefde is voor eeuwig!
Zijn ogen gaan over de ganse aarde, om krachtig bij te staan, hen, wiens hart volkomen naar Hem uitgaan. (2 Kron.16:9)
Wat een bevestiging van Zijn woord, dat Hij ons nooit in de steek zal laten, nooit zal verlaten!

God beloofde het aan Abraham (Gen. 12:1-3)
God beloofde het aan Jacob (Gen. 28:15)
God beloofde het aan Zijn volk (Deut. 31:6)
God beloofde het aan Jozua, meerdere keren zelfs (Deut. 31:8; Jozua 1: 5, 9)
God belooft het aan ons (Psalm 37:28; Hebr. 13:5b)

Wat een geweldige belofte mogen we iedere dag meenemen in deze wedloop van het leven.
Welk een bemoediging, welk een houvast, welk een rijkdom!


Lieve Vader in de hemel, U belooft ons in Uw woord dat U altijd bij ons zal zijn, ons nooit zal verlaten.
U zult voor ons zorgen, iedere dag opnieuw.
Misschien vaak anders dan dat wij voor ogen hebben of graag zouden willen, maar U volvoert Uw eeuwige plan.
Ik bid U, Vader, leer ons om Uw beloften te plaatsen boven wat wij voelen of denken.
Leer ons aan te nemen wat U zegt en belooft.
U bent de Almachtige, de schepper van hemel en aarde, er is Niemand zoals U!
U bent waarheid, U bent betrouwbaar, U bent rechtvaardig.
U doet wat U belooft!
Aan U zij de glorie, de eer en alle aanbidding.
Halleluja!

- Amen –


Leer mij, HEER, om net als Paulus,
tevreden te zijn zowel in voor-
als tegenspoed.
Leer mij genoegen te nemen
met elke omstandigheid
waarin ik kom te verkeren.
Leer mij beseffen
dat hoe ik ook
tob of zwoeg,
niets belangrijker is,
dan wat Paulus zei:
Uw genade is mij genoeg.

U gaat met mij mee
elke dag van mijn leven.
Uw liefde en trouw
zullen mij nooit begeven!
Dat is wat U mij hebt beloofd;
Uw Naam zij geprezen en geloofd!

Gods rijke zegen voor de komende week
en een liefdevolle groet,
Geen opmerkingen:

Een reactie posten