zondag 18 mei 2014

Week 21 - Mom@home

…, een vrouw die de HEERE vreest, die zal geprezen worden.

Spreuken 31:30b


Tot mijn grote schrik, voor een moment althans, zag ik afgelopen zondagmorgen dat de tekst waar ik vorige week over geschreven heb -doordat die mij het meeste raakte- deze week aan de beurt is.
Nu zul je misschien zeggen, kijk je dan niet vast verder wat er die week erop komt; nee dus, niet meer.
Ik deed dat af en toe wel, maar ik heb gemerkt dat ik me daar dan weer moeilijk van kan losmaken; automatisch ga ik er dan al over nadenken en als ik niet oppas, ben ik zo met twee dingen tegelijk bezig terwijl dat helemaal niet nodig is.
En zodoende wist ik dus niet dat deze tekst zou komen.
Ik geloof echter wel dat God mij ook in deze dingen leidt en dat het op de één of andere manier goed is of goed komt; en dat bleek deze week dan ook zo te zijn.
Vorige week werd ik namelijk ook bepaald bij het verhaal van Martha en Maria uit Lucas 10 (vers 38-42) en had daar ook een notitie van gemaakt op mijn schrijfblok, maar met het schrijven kwam ik toch (weer) heel anders uit en heb het toen maar laten liggen.
En zie nu …
Deze week maakt dit Bijbelgedeelte deel uit van de twee stukjes die gelezen konden worden en zo kom ik als nog uit(of weer terug, maar net hoe je het bekijkt) bij Martha en Maria vanuit Spreuken 31.

Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd; …
Spreuken 3:1

Aan deze tekst moet ik denken als ik de vrouw uit Spreuken en de dames uit Lucas in gedachten naast elkaar plaatst.
De vrouw uit Spreuken lijkt op Martha, altijd maar bezig en hard aan het werk.
Op zichzelf is het helemaal niet verkeerd om hard te werken, om goed te zorgen voor waar je verantwoordelijk voor bent, maar zowel in Spreuken als in Lucas vinden we daar wel een kanttekening bij.
In Spreuken is dat de tekst ‘…, een vrouw die de HEERE vreest, die zal geprezen worden’ en in Lucas ‘Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, …’.
En zo kom ik uit bij het woord in Prediker: voor alles is een tijd!
Er is een tijd om hard te werken, maar er is ook een tijd om aan de voeten van de Heer te zitten.
Laat Spreuken 31 in eerste instantie een vrouw zien die van ’s morgens tot ’s avonds hard aan het werk is, aan het einde zegt Spreuken wel wat het belangrijkste is, namelijk ontzag hebben voor de Heer, zo’n vrouw is te prijzen.
En in Lucas zegt Jezus tegen Martha dat je je druk kunt maken over van alles en nog wat, maar dat het uiteindelijk maar gaat om één ding, namelijk je relatie met Hem, daar tijd voor maken.
Niets is méér belangrijk dan dat.

Een vrouw die ontzag heeft voor de Heer (die de Heer vreest), die is te prijzen.
‘Maria heeft het goede deel (uit)gekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.’

Gekozen, uitgekozen …
Het laat zien dat het gaat om een keuze van ons.
Martha koos ervoor om bezig te blijven met van alles en nog wat, terwijl Maria ervoor koos om de boel de boel te laten en aan de voeten van Jezus te gaan zitten en Zijn woorden in te drinken.
Persoonlijk denk ik niet dat Jezus hier bedoelt één of twee keer per week in de kerk zitten en daar naar Gods woord luisteren, ik denk dat Hij een regelmatig contact met Hem, zo niet een dagelijks moment van aan Zijn voeten gaan zitten, bedoelt.

Jezus zegt, dat Maria het beste deel heeft gekozen, een deel dat niet van haar kan worden afgepakt.
Boven alles van wat we moeten doen –van onszelf of wat er van ons wordt verwacht- staat, dat we tijd maken om naar Hem toe te gaan en met Hem alleen te zijn.
Niet gehaast, zittend op het puntje van onze stoel met onze jas aan, maar ontspannend op de grond lekker ergens tegen aan leunend of opgekruld in een lekkere stoel, of … vul maar in wat jij prettig vindt.
Als er staat dat Maria aan Jezus’ voeten zit, zie ik een vrouw voor me die ontspannen op de grond zit en wiens ogen vol liefde en verwachting omhoog kijken naar Degene die haar zo dierbaar is en van wie ze de woorden indrinkt, alles om haar heen vergetend, alleen gericht op Hem.
Ik zie en voel hoe ze tot rust komt, nieuwe kracht ontvangt en dingen leert die belangrijk zijn.
Want dat is wat het betekent om aan Zijn voeten te zitten, dat is wat er gebeurt.
‘Aan Uw voeten, Heer, is de hoogste plaats’ zegt een Opwekkingslied, en als we het plaatsen naast deze woorden van Jezus aan Maria, dan zien we dat dit ook waar is.
De hoogste plaats, aan Zijn voeten = het beste deel.

Afgelopen zondag (Moederdag) werden in onze gemeente door de kinderen bloemen uitgedeeld met een kaartje daaraan vastgemaakt, waarop ze zelf een tekst hadden geschreven.
De teksten waren door de leiding opgeschreven en de kinderen konden ze daarvan overnemen.
Iedere vrouw kreeg een bloem, en ik dus ook (en nog wel in mijn favoriete kleur roze )
Het meest bijzondere was echter de tekst die Rebekka (zo heette het meisje van wie ik de bloem kreeg) had opgeschreven, namelijk Kolossenzen 3:1 waar staat: ‘Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn,  waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.’
Als je een kind van God bent, zoek dan de dingen die boven zijn!
Hem zoeken, zoeken wat Hem vreugde schenkt, Hem blij maakt!
Die dingen zoeken, die zijn tot Zijn eer en glorie!
Zijn woord lezen, onderzoeken, over nadenken, bidden, om Zijn wil te ontdekken.
Luisteren naar Zijn woord, horen wat Hij tot ons te zeggen heeft.
Ons leven spiegelen aan Zijn woord.

… Aan de voeten van Jezus, luisterend naar Zijn woorden!
… Het beste deel, dat niet kan worden afgenomen!

Alles in dit leven is vergankelijk, aan alles komt een einde, maar niet aan Zijn woorden, Zijn woord is eeuwig, omdat Hij eeuwig is.

David schrijft:
Eén ding heb ik van de HEERE verlangd,
dát zal ik zoeken:
dat ik wonen mag in het huis van de HEERE,
al de dagen van mijn leven,
om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen
en te onderzoeken in Zijn tempel.
Psalm 27:4

Is Davids verlangen ook ons verlangen?
Zoeken ook wij naar de dingen die van boven zijn?

Het doet er niet toe of je fulltime moeder en huisvrouw bent of een baan ernaast hebt, of misschien geen gezin hebt, maar wel een volledige baan, of allebei, of … vul zelf maar wat in.
We hebben het allemaal nodig: regelmatig zitten aan de voeten van Jezus en luisteren …


Lieve Heer Jezus, het is in ons drukke leven niet altijd even makkelijk om een moment te creëren om samen met U te zijn.
Voor we er soms erg in hebben is de dag al weer om en hebben we U niet of nauwelijks gezien of gesproken.
Vooral in een druk gezin, Heer, met kleine of jonge kinderen, die constant een beroep op je doen, aan je ‘rokken’ hangen, je van je slaap beroven, je nodig hebben en je zo uit kunnen putten.
Och, Heer, ik weet nog zo hoe moeilijk ik dat vond om daar mijn weg in te vinden en hoe schuldig ik mij daarover kon voelen.
Maar ik weet ook, heer, dat U daarbij was en misschien hebt U wel regelmatig Uw wijze hoofd geschud om mijn domheid of gestuntel, maar U bent nooit opgehouden met van mij te houden en mij te leiden.
U bleef aan mijn zijde, U bleef Zich met mij en mijn leven bemoeien.
Hoe groot is Uw liefde en Uw geduld!
En nu de jaren van grootste drukte voorbij zijn en ik meer en meer zelf mijn tijd in kan delen, moet ik waken dat ik mijn tijd voor U niet laat roven door allerlei andere zaken.
Maar ook daarin hebt U geduld met mij, leidt U mij en houdt U mij soms een spiegel voor.
Immers, door afgelopen week werd ik er bij bepaald hoe ik in beslag word genomen door allerlei dingen die ‘moeten’ worden gedaan en die ik zelf op mijn bordje heb gelegd, waardoor ik geen of nauwelijks tijd meer heb voor de andere gaven die U mij hebt gegeven en onrust en onvrede mijn leven binnensluipt.
Balans zoeken en vinden, blijdschap en vreugde, rust en vrede ontvangen in wat ik mag doen.
Dank U wel, Heer, dat ik zo aan uw voeten mag zitten en leren; tot rust mag komen en nieuwe kracht ontvangen.
Aan Uw voeten, Heer Jezus, is werkelijk de hoogste plaats.
Dank U wel, dat ik daar mag komen.

- Amen - 


Het beste deel …

Aan Uw voeten, Heer,
kom ik tot rust
en vind ik vrede
en vreugde.
Aan Uw voeten
ontvang ik
nieuwe Kracht
en energie.

Aan uw voeten, Heer,
leer ik U kennen,
ontdekken hoe groot
en vol liefde U bent.
Aan Uw voeten
ontdek ik Uw wil,
wat U mij persoonlijk
hebt te zeggen.

Aan uw voeten zitten, Heer,
is het beste deel
van alles waaruit
ik kiezen kan.
Aan Uw voeten
vind ik wat mij
nimmer zal worden
afgenomen.

Aan Uw voeten, Heer,
is de plaats waar ik
steeds opnieuw
hoor te komen.
Aan Uw voeten,
luisterend en lerend,
ontvangend om
te kunnen delen.

Gods rijke en onmisbare zegen voor de komende week
en een liefdevolle groet,


Geen opmerkingen:

Een reactie posten