zondag 8 juni 2014

Week 24 - Nieuwe kleren (2)

En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is.
HSV

En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.
NBV

Kolossenzen 3:14


Er viel deze week weer veel na te denken over het thema, de gegeven Bijbelgedeelten en alles in combinatie met wat op het kalendertje staat.
Kon ik het vorige week al moeilijk bij elkaar brengen, ook deze week lukt het me niet echt.
Soms kan ik het thema of de Bijbeltekst waar het om gaat, niet meer terugvinden in de overdenking, of mijn gedachten gaan met de gegeven thema’s en Bijbelteksten/gedeelten een heel andere kant op.
Maar goed, het is mijn Stille Tijd, en daar het de bedoeling is om na te denken aan de hand van (in dit geval) deze kalender, is het dus helemaal niet erg als ik heel ergens anders uitkom of naar toe ga.
En soms kom ik uiteindelijk ook gewoon weer uit bij de kalender, alleen dan via een omweg(getje).

Er staan prachtige dingen in de overdenking van deze week, maar als ik naar de tekst voor deze week ga, mis ik een aantal dingen, waaronder oa. een gedeelte van de tekst.
‘Kleed u in liefde’ is eruit gelicht, terwijl er aan vooraf staat: ‘En bovenal …’; ‘En doe boven dit alles …’
Misschien vind je me een pietlut, maar voor mij ontbreekt hiermee zoiets belangrijks.
‘Kleed u in liefde’ laat het in mijn beleving allemaal wat ‘vrijblijvender’ klinken, terwijl ‘en bovenal’ of ‘en doe boven dit alles’ het veel indringender maakt; eigenlijk laat het geen enkele ruimte meer voor vrijblijvendheid of voor halfslachtig gedrag.
En het verwijst ook nog eens duidelijk naar andere dingen die we ook aan dienen te trekken, maar dat de liefde daarin het belangrijkste is.
Persoonlijk kan ik deze dingen niet van elkaar scheiden of losmaken, en ik ga dus een aantal verzen terug en neem ze erbij.

>> Kolossenzen 3:1-17
Dit gedeelte gaat over de oude en de nieuwe mens, ons leven zonder Christus en ons leven met Christus.
Met het aannemen van Christus als onze Heer en Heiland, onze Redder en Verlosser, hebben we onze oude mens ‘uitgetrokken’ en de nieuwe mens ‘aangedaan’.
Over de oude mens (onze oude natuur, onze oude levenswandel, dus voor onze bekering) zegt Kol. 3 vers 5:
‘Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is.
(maak een einde aan aardse praktijken (GNB), of laat alles wat aards in u is afsterven (NBV))
Met andere woorden: we dienen ons, zoals de eerste verzen van dit hoofdstuk ons laten zien, te richten op de dingen die van boven zijn, op wat Gods wil is en dat voor ogen houden, daarnaar leven en niet (meer) naar de maatstaven en de dingen van de wereld.
‘Maar nu moet ook u dit alles vaarwel zeggen: woede, drift, kwaadaardigheid, gevloek en vunzige taal! En vertel elkaar geen leugens meer. Trek de oude mens met zijn gedragingen uit,  bekleed u met de nieuwe mens, die wordt vernieuwd tot het ware inzicht, naar het beeld van zijn schepper.’ (vers 8-10)
God zegt als het ware door Paulus heen: ‘Gooi al je oude kleren weg en trek je nieuwe kleren aan.
Je bent Mijn uitverkorene, Mijn heilige, Mijn geliefde, en doe weg al die dingen waarmee je Mij ongehoorzaam bent en die Mij zo’n pijn en verdriet doen, en richt je op alles wat mij vreugde schenk, waarmee je Mij eert en gehoorzaam bent.

‘Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.’

Helaas is dit niet zo simpel en makkelijk als het lezen van deze woorden; dit kost wat, dit vraagt wat van ons.
Het vraagt keuzes van ons, iedere dag opnieuw.
Er moet een verandering komen in ons denken.
Soms zie je radicale en rigoureuze veranderingen, maar dat neemt niet weg dat ons denken vernieuwd moet worden voor veranderingen die blijvend zijn.
Als dat niet zo was, zou het niet in Gods woord staan.
Ook als we christelijk opgevoed zijn, als we Hem van kleins af aan hebt toebehoren, is het goed om steeds opnieuw terug te gaan naar de Vader met de vraag: ’Draag ik nog wel de juiste kleren? Of zijn mijn kleren stoffig en vies geworden door mijn wandel op deze aarde en zijn ze dringend toe aan een wasbeurt of vernieuwing?

en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, …
Ef. 4:23

(Efeze 4:17-32 is ook een gedeelte dat gaat over de nieuwe mens en op de kalender wordt aangehaald; ook dit gedeelte laat duidelijk zien wat onze oude kleding is en wat onze nieuwe hoort te zijn)

Oude mens - nieuwe mens.
Verloren, zondig en onrein - gered, uitverkoren, geheiligd en geliefd.
Oude manier van denken - nieuwe manier van denken.
Oude kleren - nieuwe kleren.

‘En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is.’
‘En bovenal, kleed u in de liefde, …’

Boven al deze dingen, boven de kleding van innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, verdraagzaamheid en vergeving, dienen we de liefde aan te doen.
1 Korinthe 13:13 zegt het ook: …, maar de meeste van deze is de liefde!
De liefde is het voornaamste.
Als je het hele hoofdstuk (1 Korinthiërs 13)  ook leest, dat zie je hoe belangrijk de liefde is.

De Here Jezus is de belichaming van Liefde.
Hij leefde liefde, Hij ademde liefde, Hij is liefde.

Ooit heb ik iemand eens horen zeggen: zet de naam Jezus eens in de plaats van het woord liefde in 1 Korinthe 13:4-8a.
Dan krijgen we het volgende:

Jezus is geduldig,
Jezus is vriendelijk,
Jezus is niet jaloers,
Jezus pronkt niet,
Jezus doet niet gewichtig,
Jezus handelt niet ongepast,
Jezus zoekt niet Zijn eigen belang,
Jezus wordt niet verbitterd,
Jezus denkt geen kwaad,
Jezus verblijdt Zich niet over de ongerechtigheid,
maar verheugt Zich over de waarheid,
Jezus bedekt alle dingen,
Jezus gelooft alle dingen,
Jezus hoopt alle dingen,
Jezus verdraagt alle dingen.
Jezus vergaat nooit!

Wilden we weten wat deze liefde dan inhoudt, wel, dan hebben we daar nu het antwoord wel op gevonden, dacht ik zo.
Duidelijk mag zijn dat liefde veel meer is dan een gevoel alleen.

De liefde aan doen, is als het ware Jezus aandoen.

En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is.
HSV

Liefde:
De band van volmaaktheid!
Jezus!


Lieve Vader in de hemel.
Welk een indringende boodschap heeft u deze week: ‘Doe boven alles de liefde aan!’
Deze boodschap komt pas nadat U in en door Uw Zoon zichtbaar gemaakt hebt wat U daarmee bedoelt, zodat wij ook weten kunnen wat dit betekent.
En deze boodschap, deze opdracht komt ook pas nadat U Uw Heilige Geest heeft uitgestort, want zonder Uw Geest, zonder de hulp van Uw Geest, zouden we dit niet kunnen.
Dank U wel, Heer Jezus, voor de Heilige Geest die U hebt gezonden!
Lieve Heer Jezus, vandaag is het precies 1e Pinksterdag, de dag dat wij terugdenken aan de uitstorting van de Heilige Geest op Uw discipelen en dat wij vieren dat Uw Geest ook in een ieder van ons, die U aangenomen hebben als Heer en Heiland, is.
Ik bid U, Vader, dat de liefde van Uw Zoon, onze Here Jezus Christus, ons net als Paulus zal dringen om te leven naar Uw wil en te doen wat U vreugde schenkt.
Verander ons denken, Vader, door Uw Geest, opdat wij iedere dag opnieuw ons zullen kleden met de kleren die U hebt gegeven en men aan ons kan zien, dat wij U toebehoren.
In Jezus’ Naam vraag ik U dit.

- Amen -


Het meest bijzondere kleed

’s Ochtends is er steeds
hetzelfde ritueel.
Het tijdstip mag soms
anders zijn,
maar mijn nachtkleding uitdoen
en mijn gewone kleding aan,
hoort er elke dag bij.

Ook de kleding kan verschillen,
soms is ’t maar net
waar ik zin in heb,
of wat nodig is.
De ene dag ben ik tevreden
met wat ik in de spiegel zie
en soms ben ik in ’t geheel niet blij.

Dan heb ik ook nog kleren
voor speciale gelegenheden,
je kunt immers niet altijd
hetzelfde dragen.
Dus heb ik ook kleding voor op chic
en voor klussen in en rondom het huis;
o ja, en ook nog speciale zwemkledij.

Ik geloof dat ik nu
alles zo’n beetje heb gehad;
ik geloof niet dat ik nog iets
vergeten ben.
Hier en daar misschien nog
een likje ‘verf’, maar voor de rest
zit het nu wel goed met mij.

Als ik dan ’s morgen tevreden
nog een laatste blik in de spiegel werp,
hoor ik ineens een zachte stem:
‘Vergeet je niets; ben je werkelijk klaar?’
Beschaamd buig ik mijn hoofd,
hoe kon ik dit nu toch vergeten:
mijn meest bijzondere kledij.

Ik keer mijn spiegel de rug toe
en pak aan wat mijn Vader voor mij heeft.
Het mooiste van het mooiste
ooit door iemand geweven.
Mijn vinger volgt even heel voorzichtig
de zuivere, bloedrode draad;
o, Heer Jezus, U stierf voor mij!

Liefde dringt mijn hart en ziel binnen
als ik in gedachten één word met het kleed.
Anders wordt mijn kijk op dingen,
op de wereld waarin ik leef.
Zachtjes begint het in mij te zingen;
de dag zie ik met vreugde tegemoet.
Hoe kan het ook anders, nu is Hij zo dichtbij!

Door genade ben ik vergeven,
en met gerechtigheid heeft Hij mij bekleed.
Met Zijn Kracht heeft Hij mij vervuld,
en met Zijn liefde houdt Hij mij omgeven.

Ik ben een nieuwe mens; 
uitverkoren, geheiligd en geliefd.
Al wat Hij van mij vraagt,
is dit aan een ander voor te leven.


Een Gezegend Pinksterfeest
en Gods rijke zegen voor de komende week.

Een liefdevolle groet,
Geen opmerkingen:

Een reactie posten