zondag 20 juli 2014

Week 30 - Gewoon doen

…, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.
HSV

Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.
NBV

Efeze 4:32


Ik zit met mijn laptopje achter de eettafel in de kamer; het is slecht toeven boven op mijn ‘kamertje’ met deze warmte.
Maar het beneden zitten is niet echt erg daar ik zo tegelijk geniet van de zachte, nieuwe vloerbedekking onder mijn blote voeten die afgelopen week is gelegd.
De lege plaatsen op en in de kasten vragen nog om weer ingericht te worden, maar de intensiviteit van de afgelopen dagen en de warmte laten dat lichamelijk gewoon even nog niet toe.
Nadenken en schrijven lukt me dan in deze omstandigheden ook even niet.
Daarnaast heb ik eerder over deze tekst geschreven, en ik merk dat mijn gedachten opnieuw dezelfde kant op gaan met deze Bijbeltekst.
Daarom deze week verwijzingen naar eerder geschreven stukjes en een gedicht dat ik geschreven heb n.a.v. het nummer ‘Mercy’ van Laura Woodley Osman.


>> Into Your Hands – ‘Vergeven’
      (Punt.nl - Naar: Efeze 4:32)


>> Dicht bij U – ‘Week 23 – Vergeven’
      (Naar: Kolossenzen 3:13 en Efeze 4:32)


>> In rust met U – ‘Week 17 – Vergeving’
      (Naar: Kolossenzen 3:12,13)
Because …                                                      

     ‘I’ve been forgiven of more
      Than I could ever be ang
      Instead of judgement
      I choose mercy.’


Ik zou een boek kunnen schrijven
over wat mensen mij hebben aangedaan.
Waardoor ik soms niet meer wist
hoe ik verder moest gaan.

Ik zou een boek kunnen vullen
met al die vreselijke verhalen
van intense pijn en verdriet
en bijbehorende diepe dalen.

Maar …

Ik doe het niet,
want:
God heeft mij meer vergeven dan
dat ik ooit ergens boos over kan zijn;
in plaats van veroordelen
kies ik voor genade.

Het boek zou gevuld kunnen zijn
met harde, liefdeloze woorden,
die zijn uitgesproken zonder na te denken,
maar die mijn ziel dwars doorboorden.

Het boek zou vol komen te staan
met roddel, haat, twist en nijd,
onrecht, verdeeldheid, onbewogenheid
en steeds terugkerende strijd.

Maar …

Ik doe het niet,
want:
God heeft mij meer vergeven dan
dat ik ooit ergens boos over kan zijn;
in plaats van veroordelen
kies ik voor genade.

Here Jezus,
U zou ook een boek kunnen schrijven
over alles wat ik U heb aangedaan.
Want Here, hoe vaak ben ik niet
over de schreef gegaan?

Ook mijn woorden waren(zijn) soms
als een mes zo scherp;
ook mijn houding was soms
zo onbewogen en liefdeloos.

Ook ik was(ben) verantwoordelijk
voor roddel en verdeeldheid;
ook ik maakte (maak)  het hart
van andere mensen boos.

Zijn mijn woorden
niet de geselslagen
op Uw rug?

Is mijn liefdeloze houding
niet het spugen
in Uw gezicht?              

Zijn mijn roddel en verdeeldheid zaaien
niet de spijkers
in Uw handen en voeten?

Is alles wat ik een ander aandoe
in feite niet
aan U gericht?

Here Jezus,
ik ben immers meer vergeven dan
dat ik ooit ergens boos over kan zijn;
in plaats van veroordelen
kies ook ik voor genade.

Uw genade
bracht mij vergeving;
laat ook mij zo vergeving schenken.

Uw genade
zette mij van veroordeling vrij;
laat ook mij zo anderen niet veroordelen.

Uw genade
maakte mijn hart vrij om lief te hebben;
geef ook mij dan een hart vol van bewogenheid.

U schonk mij zoveel genade,
laat ook mij aan anderen
genade schenken.

- Amen -    


Dat God ons de komende week rijkelijk mag zegenen met genade om te vergeven zoals Hij ons vergeven heeft.

Een liefdevolle groet,
Geen opmerkingen:

Een reactie posten