zondag 11 januari 2015

Week 3 - Elke dag

…; HEERE, ik roep tot U de hele dag,
ik strek mijn handen naar U uit.
HSV


Elke dag weer roep ik om U, Heer,
ik strek mijn handen naar U uit.
GNB

Psalm 88:10
>> Psalm 88
>> Psalm 86


Het spreekwoord zegt: ‘Nood leert bidden’, en ik vraag mij af hoeveel gebeden er afgelopen week weer niet vanuit grote nood naar boven zijn opgestegen.
Met welk een schokkende gebeurtenissen zijn we deze week weer niet opnieuw geconfronteerd!
Hoe dichterbij dit soort gebeurtenissen plaatsvinden, hoe meer het ons mensen raakt, iets met ons doet.
Aan de ene kant misschien logisch, maar aan de andere kant …

Gistermorgen hadden wij onze maandelijkse gebedsochtend voor de Vervolgde Vrouwen; hun verhalen zijn geen wereldnieuws, worden nauwelijks gehoord, maar zijn net zo schokkend, zo niet schokkender, omdat dit eigenlijk een dagelijkse realiteit is, maar we horen er weinig tot niets van.
Vrouwen die alleen achterblijven met hun gezin, omdat hun man is vermoord omdat hij voorganger is …
Vrouwen die geslagen en verkracht worden, iedere dag opnieuw, omdat ze geloven in de Here Jezus …
Kinderen die ontvoerd worden omdat hun ouders(of vader, of moeder) geloven in Jezus …
En dan heb ik het nog niet eens over de gruwelijke wijze waarop.
 …
In de gebedsbrieven die we ontvangen komen we de meest schokkende verhalen tegen, waarbij soms de gebeurtenissen in het nieuws verbleken, hoe erg ze ook zijn.
Er is één ding dat deze vrouwen overeind houdt: hun geloof; God, Jezus, de Heilige Geest, die op velerlei manieren werkt, gebed, de gebeden van anderen voor hen, de bemoedigende kaarten die ze ontvangen …


Elke dag weer roep ik tot U, Heer, strek ik mijn handen naar U uit …

De Psalmist verkeert in doodsnood en heeft het gevoel totaal van God verlaten te zijn.
Hij heeft zelfs het gevoel dat God hem straft, dat Zijn hand hem slaat.
Dag en nacht roep ik tot U …
Ik sta aan de rand van het graf …
Diep in het dodenrijk hebt U mij neergelegd …
Uw woede drukt op mij als een last …
Zolang ik me kan heugen, ben ik er ellendig aan toe …
Alleen duisternis is nog mijn metgezel …
(GNB)

Misschien voel jij je ook wel zo.
Misschien, als je de Psalm in haar geheel leest, heb je het gevoel dat het je eigen woorden zouden kunnen zijn.
Misschien heb je best fijne feestdagen gehad, maar heeft de rauwe werkelijkheid van de gewone dag deze plaats weer ingenomen en sleep je je dagelijks voort.
Misschien ben je wel heel bang geworden door de terreuraanslagen van deze week, omdat het ineens allemaal zo dichtbij komt.
Of misschien kijk je het jaar wel in met één groot vraagteken in je hart, omdat je gewoon niet weet welke kant je op moet, wat je moet doen, welke weg je moet gaan.
Knagen gevoelens van onzekerheid, minderwaardigheid, zinloosheid in je diepste binnenste.
Misschien is het ziekte, misschien echtscheiding, werkeloosheid, verlies, gemis …
Misschien geweld of mishandeling binnen je huwelijk, gezin, werk, welke relatie dan ook; verbaal of non-verbaal.
Misschien …; vul je eigen verhaal hier maar in …

Terwijl ik schrijf giert de wind om ons huis; het weer is stormachtig en misschien ervaar je het leven op dit moment ook wel zo, alsof je leven zich in een storm bevindt.
De wind giert en de striemende regen slaat, afgewisseld door de kou van natte sneeuw en geteisterd door hagelstenen.
Misschien heb je ook wel, net als de Psalmist het gevoel dat je overspoelt wordt door water en het je van alle kanten insluit.
De vraag is dan: Wat doe je?
Geef je op en keer je je van God af, of blijf je vertrouwen, blijf je geloven, blijf je zien op de Enige die alles in Zijn hand heeft en een keer kan brengen in je situatie?
De Psalmist maakt hier een heel duidelijke keuze:

‘HEERE, God van mijn heil, overdag en in de nacht kom ik voor U en roep ik.

HEERE, ik roep tot U de hele dag, ik strek mijn handen naar U uit.

Ik echter, ik roep tot U, HEERE, mijn gebed komt U tegemoet in de morgen.’

Hij kiest ervoor om ondanks de situatie op God te blijven zien, zijn hoop op Hem te vestigen.
Hij kiest ervoor om te blijven bidden, hij kiest ervoor om iedere dag opnieuw tot God te bidden.
Elke dag -ja, overdag en in de nacht- strekt hij zijn handen uit naar Degene, naar de Enige, waarvan hij weet dat Hij de macht heeft om hem te redden; Hij alleen kan wonderen doen.
De Psalmist kiest tegen zijn gevoelens in om op zijn God te zien.

Soms komt het aan op kiezen, op keuzes maken dwars tegen onze gevoelens in.
O, hoe moeilijk is dit soms niet, maar toch, wat groeit ons geloof ervan en worden we standvastige kinderen van God daardoor.
Wat verlangt onze hemelse Vader daar toch naar, dat we standvastig worden in ons geloof.
Dat we niet als speelballen van de wind als golven heen en weer worden bewogen, maar in de stormen van het leven blijven zien, blijven geloven, blijven vertrouwen op Hem.

Ik kwam vanmorgen bij deze tekst uit Psalm 88 via Psalm 86:15.
Vanmorgen las ik namelijk deze tekst (en vervolgens de gehele Psalm) en mijn oog viel op deze, in mijn Bijbel onderstreepte, woorden; ze sprongen me gewoon tegemoet. (GNB)
En weet je wat er staat in Psalm 86:15, daar staat:

‘Maar ik weet, HEER: U bent een milde God, vol medelijden, U bent geduldig, vol liefde, U blijft altijd trouw.’
(HSV - Maar U, Heere,  bent een barmhartig en genadig God, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.)

Hoe bijzonder!
Want dit vers, deze tekst, vertelt ons waarom we onze handen iedere dag en in elke omstandigheid zouden moeten uitstrekken naar Hem.
God is barmhartig en genadig, geduldig, rijk aan goedertierenheid en trouw!
Hij is vol medelijden, vol liefde!
Whauw!

Hoewel de Psalm 88 en Psalm 86 niet door dezelfde persoon zijn geschreven, behoren zij beiden God toe en kennen zij Hem.
Ook Heman, de schrijver van Psalm 88, want hij zegt in de verzen 11 t/m 13:

Zou U wonderen doen aan de doden?
Of zouden gestorvenen opstaan en U loven? 
Zou er van Uw goedertierenheid in het graf verteld worden,
van Uw trouw in het verderf?
Zouden Uw wonderen bekend worden in de duisternis,
Uw gerechtigheid in het land van vergetelheid?


Aan dit ‘Elke dag’ zitten eigenlijk meerdere kanten.
Enerzijds is daar het volhouden, standvastigheid, anderzijds ook Hem steeds meer en beter leren kennen, waardoor we standvastig worden.
Want hoe meer en beter we Hem leren kennen, hoe groter ook ons vertrouwen wordt.
En met het groeien van ons vertrouwen, wordt ook onze standvastigheid groter en kunnen we in moeilijke tijden, in tijden dat het stormt in ons leven, zien en vertrouwen op de Enige die alles in de hand heeft.

Elke dag …
Kiezen, keuzes maken; ook voor tijd met Hem.
Elke dag …
Blijven roepen, blijven bidden, tot Hij redt, tot Hij verhoort, tot Hij spreekt …
Elke dag …
Blijven vertrouwen, blijven zien, op Hem, die vol liefde is, genadig, geduldig, betrouwbaar, …
Elke dag, ook dit jaar.


Lieve vader in de hemel.
Dank U wel, voor wie U bent!
Dank U wel, voor Uw woord waarin wij U ontmoeten en kunnen leren kennen.
Dank U wel, dat U door Uw woord tot ons spreekt.
Dank U wel, voor de verhalen, voor de bemoedigingen, voor het vinden van gelijke situaties als waar wij soms in kunnen komen.
Dank U wel, dat U laat zien in Uw woord, dat er niets is waarmee U onbekend bent.
Dank U wel, voor Uw woord, waarin we mogen ontdekken, dat U zelfs mens geworden bent om in alles met ons mee te kunnen voelen en lijden.
En meer nog dan dat …
Ik bid U, Vader, voor hen wiens leven zich in een storm bevindt, of wiens omstandigheden stormachtig zijn.
Help hen om het zicht op U niet te verliezen, maar hun handen uit te strekken naar U, elke dag opnieuw.
Help hen om te zien op U, op wie U bent, en om daaraan vast te houden.
Ik bid dit ook voor mijzelf, Vader, ja, ook voor mijzelf; want ook ik heb dit zo nodig;
de kracht en leiding van Uw Heilige Geest.
Leer ook mij; leer ons allen, en maak ons standvastig in alle omstandigheden. 
In Jezus’ naam.

- Amen - 


Elke dag strek ik mijn handen uit
naar Hem, van wie ik alles verwacht;
hulp, leiding, inzicht en wijsheid,
genade, liefde, sterkte en kracht.
Hem roep ik aan, ja, steeds opnieuw;
op Hem vestig ik al mijn hoop;
want ik weet wie in dit leven
elke dag naast mij loopt.


Gods rijke zegen voor de komende week; dat ook jij iedere dag je handen zult uitstrekken naar Hem, in goede en slechte dagen; Hij zal je vertrouwen niet beschamen.

Een liefdevolle groet,
Geen opmerkingen:

Een reactie posten