zondag 25 januari 2015

Week 5 - Bewaak je hart!

Zoals een opengebroken stad zonder muur,
zo is  een man die zijn geest niet in bedwang houdt.
HSV

Als een stad met een bres in de muur,
zo is iemand die zichzelf niet beheerst.
GNB

Spreuken 25:28


De afgelopen 9 dagen heb ik in mijn Stille Tijd het leesplan ‘Mijn hart, mijn verantwoordelijkheid’ van YouVersion* gevolgd en het raakt(e) mij behoorlijk.
Ik heb nog één dag te gaan en dan zijn de tien dagen, die dit leesplan beslaan, om.
Gaandeweg de afgelopen dagen ervoer ik dat het goed is om dit verder uit te werken.
Als ‘toewijding’ zeg maar mijn woord voor dit komende jaar is, hoe belangrijk is dan niet een juist hart hebben.
De serie ‘Mijn hart, mijn verantwoordelijkheid’ beslaat tien dagen en het kan dus maar zo zijn dat de volgende tien weken zullen zijn naar aanleiding van deze tien dagen.
Ik hou de mogelijkheid open om eventueel één of meer dagen samen te voegen.


De eerste vraag die in de overdenking bij de eerste dag hoort, is: ‘Realiseer je je dat jouw hart je eigen verantwoordelijkheid is?’, en aansluitend volgt dan de Bijbeltekst die ik deze keer bovenaan heb gezet.
In eerste instantie had ik zoiets van, wat heeft dit nu met elkaar te maken, maar gaandeweg het lezen van de overdenking en met het nadenken erover, werd het mij duidelijk.
En als ik er nu nog verder over nadenk, bedenk ik mij, dat ik al eens eerder heb geschreven over deze tekst.
We gingen als gezin door een heel moeilijk tijd en op een bepaalde dag kwam de tekst via ‘Manna’ als volgt naar mij toe: ‘Rita, als een stad met een bres in de muur, zo ben jij als jij jezelf niet beheerst.
Door de omstandigheden en mijn nood naar juist een bemoediging, kwam dit woord totaal verkeerd bij mijn binnen.*
Maar ik luisterde naar de zachte drang in mij en zocht de tekst op, en toen werd het een heel ander verhaal; toen liet God mij iets heel anders zien, en iets dat in eerste instantie zo negatief binnenkwam, werd uiteindelijk toch de bemoediging die ik zo hard nodig had.
En nu, als ik het stukje weer eens helemaal teruglees, begrijp ik eens te meer waarom de beide dingen ‘Mijn hart, mijn verantwoordelijkheid en zelfbeheersing’ zo met elkaar in verband staan.

Ik denk dat ik wel kan zeggen dat mijn hart de zetel is van mijn emoties; de plaats van waaruit mijn handel en wandel voortkomt.
O, hoe duidelijk is dit alleen al zichtbaar bij dit voorval!
Welk een emoties riep de tekst op, en wat veranderde dit toen ik verder keek dan mijn neus lang was!
Als ik alleen vanuit mijn allereerste emoties zou hebben gereageerd (mijn hart was volledig in opstand) dan zou ik alles hebben weggeklikt en niet hebben verder gekeken, maar nu gehoorzaamde ik aan die zachte stem in mij die mij wees op het lezen van de tekst zoals die in de Bijbel staat.
Het onder controle brengen van mijn emoties, werd mij tot zegen.
Het is maar een klein voorbeeld, maar het laat me opnieuw zien hoe ontzettend belangrijk zelfbeheersing is; hoe belangrijk het is om het te leren.

Spreuken 4:23 zegt:
Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.
Met andere woorden, ons leven zoals we het leven is een afspiegeling van wat in ons hart leeft.
Wat ten diepste in ons hart leeft, zal vroeg of laat zichtbaar zijn in de dingen die we doen en in de keuzes die we maken.
Hoe belangrijk is het daarom niet om zorgvuldig over ons hart te waken!
Zorgvuldig te zijn in onze keuzes, in wat we kijken, in hoe we onze beslissingen maken en nemen, of we wrok of bitterheid toelaten in ons hart, of trots, of dat we ons laten leiden door onze emoties …

In de overdenking wordt aangegeven, dat Spreuken 4:23 zegt dat we ons hart moeten bewaken met ‘toewijding’.
Persoonlijk lees ik dat er niet één, twee, drie in, maar een feit is wel, dat als ik mijn hart bewaak met toewijding aan God, het op de beste manier bewaakt wordt, want het is dan gericht op wat God zegt en niet op wat ikzelf zeg, of vind.

Een goed voorbeeld daarvan is Daniël die bij deze dag wordt aangehaald.
Van Daniël wordt gezegd dat hij (Daniël 6:4) een uitnemende geest had.(NBG) 
(HSV - uitzonderlijke; NB/WB – buitengewone; NBV – buitengewone begaafdheid; SV – voortreffelijker)
Daniël stak duidelijk met kop en schouders uit boven alle andere geleerden en bezweerders, waardoor hij opviel en Belsassar stelde hem aan als derde in rang om te regeren over het rijk, en Darius wilde hem zelfs aanstellen over het gehele rijk.

Wat mij heel erg aanspreekt aan het eind in de overdenking, is het volgende, en dan met name het dikgedrukte:
‘Op dezelfde manier dat Daniël’s uitnemende geest veroorzaakte dat de koning anders naar hem ging kijken, kan je als je voor je eigen hart zorgt, uitstijgen boven elke moeilijke situatie die je tegenkomt en kan je gunst vinden bij anderen. Echter, als je toestaat dat andere dingen je hart vast pakken, zullen ze je ervan weerhouden van wat God voor jou gepland heeft.’

Vooral het ‘uitstijgen boven elke moeilijke situatie die je tegenkomt’ is wat mij heel erg aanspreekt, omdat het voor mij inhoudt dat niet meer mijn emoties regeren, maar mijn geest; niet meer wat ik voel, maar wat God zegt!
En dat is waar ik naar verlang: standvastigheid, een vaste geest.
Niet meedeinen op de golven van de zee, maar staan op de beloften van God.
Ik heb nog een lange weg te gaan, maar meer dan ooit is duidelijk hoe belangrijk het is om iedere dag opnieuw over mijn hart te waken.
Als ik werkelijk wil dat men Jezus in mij zien, zal ik mijn hart moeten bewaken met mijn toewijding aan Hem; dat is mijn verantwoordelijkheid, iedere dag opnieuw.


Lieve Vader in de hemel, dank U wel dat U mij met deze woorden weer even terugbrengt bij de sterke, betrouwbare stad zonder kwetsbare muur.
De tijd doet mij vaak dingen vergeten, opgeslokt als ik word door allerlei andere dingen.
Maar dank U wel, dat U soms belangrijke dingen gewoon weer terugbrengt en mij weer onder ogen houdt.
Help mij, Vader, om deze tekst opnieuw te leren en te onthouden.
Help mij ook, lieve Vader, om mijn hart te bewaken met toewijding, toewijding aan U.
Laat mij toch iedere dag weer, als ik mijn leven aan U toewijd, ook bewust zijn van de verantwoordelijkheid die ik heb voor mijn hart, opdat mijn toewijding aan U mijn hart ook bewaakt.
Help mij, Vader, om mijn hart zuiver en puur te houden; toon mij waar mijn wegen niet zijn naar Uw wil, waar mijn keuzes U niet behagen en leidt mij op de juiste weg opdat ik een juist hart zal bekomen.
In Jezus’ Naam.

- Amen - 


Heer, ik verlang te zijn
als een sterke betrouwbare stad
zonder kwetsbare muren.
Beheerst en standvastig,
ja, ook als mijn leven gaat
door de heetste vuren.

Help mij, Heer,
met de kracht en leiding
van Uw Heilige Geest om
over alles waakzaam te zijn,
maar over mijn hart
het meest!


Gods rijke zegen voor de komende week
en een liefdevolle groet,

* Het leesplan ‘Mijn hart, mijn verantwoordelijkheid’ kun je vinden op >>YouVersion<<; na een account aangemaakt te hebben, kun je het leesplan (of andere leesplannen) volgen/meelezen.

* Met of zonder bressen?

6 opmerkingen:

 1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Wat een gave verwijzing naar meer.....Een mooi leesplan, die ik zeker ga bestuderen. Een 1e gedachte die bij mij bovenkwam: Waar het hart vol van is.....Mijn verlangen=Ps 51:12:"Schep mij een rein hart, o God,en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.....

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Dank je wel voor deze mooi lessen. Daar leer je echt van.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Wat een levensles! Ik voel me wel erg zwak om al die bressen in mijn muur te bewaken maar met Gods hulp zal het me lukken.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Wat leer je veel zo! Ik vind het zo fijn om te lezen allemaal.

  BeantwoordenVerwijderen