zondag 20 april 2014

Week 17 - Geloof jij dat?

Deze week slechts één vraag: ‘Geloof jij dat?’ 

Geloof je dat Jezus’ offer voldoende was? 
Geloof je dat Hij aan het kruis al jouw zonden en ongerechtigheden 
op Zich heeft genomen, 
de straf die jij had verdient, gedragen heeft? 
Geloof je, dat je door Zijn vergoten bloed bent bevrijd, genezen, 
weer vrij tot God mag gaan? 
Geloof je dat Hij door Zijn opstanding uit de dood, 
de dood heeft overwonnen, zodat jij straks na dit leven, 
voor eeuwig met Hem zult leven? 

Geloof jij dat? 
Geloof jij dat Zijn offer voldoende was …?

Gods rijke zegen voor de komende week 
en een liefdevolle groet,


Jezus is alles,
Jezus is voldoende.
Jezus’ offer
was afdoende!

Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven.
Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft,
en een ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven.
‘Geloof je dat?’

Johannes 11:25,26

Jezus, 
U heeft Uzelf
gegeven,
U bent alles
wat wij nodig
hebben
om te leven.
Nu, vandaag,
en tot in alle 
eeuwigheid;
U bent het,
Die echt bevrijd.
U bent
de opstanding
en het leven.
U vraagt 
aan een ieder
van ons:
‘Geloof jij,
dat Ik
Mijn leven
voor jou
heb gegeven?’

Geen opmerkingen:

Een reactie posten