zondag 26 februari 2023

Week 9 - De Naam 'Jezus' ...
Neem de tijd ... (11)

Deze week is het een heel lang blogje geworden, en ook een beetje anders dan anders, deels doordat het voor mij tegelijk een verwerking is van iets dat gebeurd is, en schrijven voor mij de manier is om dingen een plek te kunnen geven.
Het is mijn gebed, dat het vooral tot bemoediging zal zijn, maar ook een aansporing om Jezus te zoeken en Hem (beter) te leren kennen.
Hij is het zo waard!
Het zal je leven veranderen, en verrijken.
Dat de Heere mag zegenen en tot zegen doen zijn.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd om eens stil te staan
bij de Naam ‘Jezus’.
Neem de tijd om te overdenken
waar deze Naam voor staat
en ons allemaal te zeggen heeft.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd om te ontdekken
welk een zegen hierin verborgen ligt.
Neem de tijd om op te merken
welk een schat hieraan verbonden is
om ons te leiden in dit leven.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd en bouw aan
die persoonlijke relatie met Hem.
Neem de tijd, word stil, overdenk;
zoek op, zoek uit, ja, onderzoek
de diepe rijkdom van de Naam ‘Jezus’. 

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd …


'Gij zult hem de Naam Jezus geven.
Want Hij is het, Die Zijn volk zal redden van hun zonden.'

Matth. 1:21


‘De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.’
Luc. 4:18,19

Bij de Naam 'Jezus' gaan onze gedachten ongetwijfeld meestal als eerste naar het kruis, naar hoe Hij ons door Zijn dood gered heeft van onze zonden, en dat Hij nu in de hemel voor ons bidt en pleit, en een plaats voorbereidt.
Immers, de Naam 'Jezus' betekent Jahweh redt, Jahweh is redding!
Maar in Zijn naam ligt nog zoveel meer verborgen.
Het is Zijn lijden en sterven, Zijn heengaan naar de Vader, de plaats die Hij nu bij de Vader heeft, die de verborgen schat, die in Zijn Naam verborgen ligt, zichtbaar maakt.
Een schat van liefde, genade, licht, leven, hoop, kracht, troost en herstel, naast redding en overwinning.
Een schat, die we persoonlijk alleen maar zullen ontdekken als we tijd met Jezus doorbrengen; tijd, waarin Hij aan ons kan laten zien dat Hij werkelijk is wie Hij zegt dat Hij is.
Tijd met Hem in de stilte, dicht aan Zijn hart.
De dingen die afgelopen week in ons leven gebeurd zijn, brengen mij op deze plaats, omdat het de enige plaats is waar ik naar toe kan gaan om troost te vinden en waar ik werkelijk tot rust kan komen, en nieuwe moed en kracht vind om verder te gaan.

Het is vrijdagmorgen als het me, door alles wat gebeurd is, maar niet lukt om mijn gedachten erbij te houden met mijn Stille Tijd.
Ik lees, maar ook weer niet.
Ik wil stil zijn en bidden; afdalen en opklimmen, maar …
Allerlei gevoelens en gedachten hebben echter de overhand, en mijn onrustige hart vindt geen rust, tot dat …

Tot dat ik besluit om alles aan de kant te leggen en helemaal stil word om bij Hem te zijn, met het gebed dat Hij mij toch de woorden wil geven om uiting te geven aan wat zo in mij leeft, omdat ik ervaar dat dit voor mij de manier is om alles een plek te kunnen geven.
En ik sluit mijn ogen en bijna automatisch leg ik als het ware in gedachten op dat moment ook mijn hoofd zachtjes tegen Zijn schouder.
Op het moment, dat ik zo mijn hoofd tegen Zijn schouder aan leg, stroomt Zijn rust in mij en kom ik, en mijn onrustige, door pijn en verdriet geteisterde hart, tot rust.
Zo blijf ik nog een poosje zitten, in de stilte, rustend tegen Hem aan, en langzaam komt er ruimte, en met de ruimte woorden en met de woorden tranen, en met de tranen bevrijding en herstel.


In gedachten
leg ik mijn hoofd
tegen Uw schouder
en rust in stilte
tegen U aan.

Immers, niemand
dan U alleen,
heeft weet van
de diepte van
mijn doorstane
angst en smart.

Slechts U alleen
kent de diepte
van de pijn
en het verdriet,
waar ik doorheen
ben gegaan.

En nu, nu zoek
ik rust bij U
voor mijn nog
onrustige en
geteisterde hart.

En daar,
zo dicht tegen
U aan, voel ik
mijn ziel
langzaamaan
tot rust komen.

Daar, dicht
aan Uw hart,
komt met
de rust ook
de ruimte voor
mijn tranen.

In de ruimte
die ontstaat,
ervaar ik hoe
Uw liefde en vrede
mij doorstromen.

In gedachten
blijf ik nog even
dicht tegen U aan,
opdat ik verder kan
op de weg die U
voor mij zal banen.


Jezus …
Een lied komt op in mijn hart:

‘In Uw naam is heil en macht,
overwinning, liefde en kracht.
Heer, Uw naam
is licht in de duisternis. Jezus!

In Uw naam is redding en hoop,
onze troost in elke nood.
Heer, Uw naam
herstelt wat gebroken is. Jezus!

Jezus, Uw naam
is de allerhoogste naam.
Jezus, Uw naam
vult ons hart, waar wij ook gaan.’Jezus …
De plaats van liefde en geborgenheid, de plaats waar je zonder enige schroom je hart kan uitstorten.
De plaats van rust, waar je genezing vindt voor je verwonde hart, je beschadigde ziel.
De plaats voor troost in elk verdriet.
De plaats van herstel en voor het ontvangen van nieuwe hoop, moed en kracht.
De enige plaats waar je altijd en elk moment terecht kan, en waar je nooit wordt afgewezen, nooit wordt weggestuurd.
De plaats waar op je wordt gewacht.

‘De HEERE is een veilige vesting voor de verdrukte, een veilige vesting in tijden van benauwdheid. Wie Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat U, HEERE, niet hebt verlaten wie U zoeken.’
Psalm 9:10,11

‘Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, …’
Psalm 25:14a

‘Ú ziet het wél, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft; …’
Psalm 10:14a

‘…, maar de HEERE was mij tot steun. Hij leidde mij uit in de ruimte, Hij redde mij, want Hij was mij genegen.’
Psalm 18:19b, 20

‘Daarom zal iedere heilige tot U bidden ten tijde dat U Zich laat vinden.’
Psalm32:6a

‘Als u leert u iedere dag met Hem af te zonderen
om gemeenschap met Hem te hebben,
zult u Zijn tegenwoordigheid ervaren,
u in staat stellend Hem de gehele dag door lief te hebben,
Hem te dienen en Zijn wegen te gaan.’

Andrew Murray


In de afgelopen weken dat ik aan het nadenken ben over (de Naam) Jezus, kwamen er steeds weer een paar woorden, korte zinnetjes, in mijn gedachten.
Regeltjes ergens uit, maar waarvan ik ook echt niet meer wist hoe of wat, en dus -leve Google, maar weer de woorden ingetypt en daar vond ik het gehele versje.
Maar hoe mooi ik het ook vond, het leek in de afgelopen paar weken maar niet te passen in de stukjes.
Al kwamen de woorden steeds weer terug, al zocht ik ze steeds weer op; nee, nog niet.
Tot nu.
Het blijkt een kort versje te zijn, >> lied 21 uit de Bundel ‘Elk zingt Zijn lof’.
Misschien ken je het ook wel:
'Zoek Jezus veel,
zoek Jezus vroeg.
Wie Jezus heeft,
die heeft genoeg.'

Welk een diepe waarheid ligt er in dit korte versje!
Als we Jezus in ons hart hebben, Hij de Heer van ons leven is, dan hebben werkelijk genoeg!
Véél meer dan we ons vaak beseffen.
Hoe meer we Hem zoeken, veel bij Hem zijn, hoe meer Hij ook met ons leven verweven raakt, en hoe meer we Zijn aanwezigheid ook kunnen ervaren.
Hoe meer we Hem leren kennen, hoe meer we op Hem leren vertrouwen; en met het vertrouwen groeit onze relatie met Hem, groeit onze liefde voor Hem, en zullen we meer en meer in staat zijn om Hem, zoals Murray zegt, ‘de gehele dag door lief te hebben, Hem te dienen en Zijn wegen te gaan’

Dan kunnen we, als onze omstandigheden moeilijk en zwaar zijn, vol van pijn en verdriet, angst, wanhoop …, dicht bij Hem schuilen, in de wetenschap dat we bij Hem veilig zijn en Hij ons de kracht geeft die we nodig hebben, als ook de troost, en moed.
Nee, het betekent niet dat alles zal gaan zoals wij graag zouden willen, en nee, niet alles zal ineens anders zijn, als ook niet al wat we voelen, of wat door ons heen stormt, maar we vinden bij Hem wel de plaats waar we steeds opnieuw kunnen schuilen en tot rust kunnen komen en genezing zullen vinden van alles wat gebroken is in ons.

Schuilen,
dicht aan Zijn hart.
Rust en genezing vinden
voor al ons verdriet
en al onze smart.

Schuilen,
dicht bij Hem zijn.
Troost en herstel vinden
van alle geleden angst,
wanhoop en pijn.

Schuilen,
dicht tegen Hem aan.
Geborgen in Zijn liefde,
ver weg van wat ons pijn
kan doen vandaan.

Schuilen,
dicht aan Zijn hart.
Ontvangen nieuwe hoop,
moed en kracht;
een ziel die volhardt.Gebed 🙏

Heer, U kent ons leven,
U weet welke weg wij hebben te gaan.
U ziet wat voor anderen verborgen is;
de uitdaging of strijd, waarvoor wij staan.

Heer, U kent ons innerlijk,
U hebt weet van wat voelen of denken.
Wilt U komen, Heer, met Uw Geest,
en ons dat wat we nodig hebben, schenken.

Kom tegemoet, o Heer, hen
die U niet kunnen vinden.
Grijp in, o Heer en God,
als de boze dreigt te verslinden.

Kom tegemoet, o Heer, hen
die dreigen te verdrinken.
Strek Uw hand uit, red en laat
Uw Naam boven alles uit klinken.

Jezus, Redder, Verlosser en Heiland;
Geneesheer van gebrokenen van hart.
Bevrijder uit elk net dat gespannen is,
uit elke nood, strijd, pijn en smart.

Jezus, trek naar U toe, raak aan,
schenk toch nieuw leven.
Maak met Uw Geest harten zacht,
om te ontvangen wat U wil geven.

- Amen -


Gods rijke en onmisbare zegen voor de komende week,
Zijn troost en kracht, nieuwe hoop en moed voor wie het nodig heeft.


Een liefdevolle groet,
Rita

4 opmerkingen:

 1. Soms ben je zo moe, zo gestresst, dat het genoeg is om alleen maar even te schuilen. Bij God. maar ook bij je broers en zussen in Christus.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Herkenbaar. Soms is je hoofd zo vol, dat je even niets meer op kan nemen. En alleen maar wil schuilen in Zijn armen... Stil zijn, zodat Zijn warmte en Woorden kunnen neerdalen, zoals jij ook schrijft. Ooit dit gedicht geschreven, toen ik geen moed meer had om te lezen in Gods Woord. Geen energie om iets te doen, behalve stil te zijn en in Zijn armen schuilen...
  https://overlevenmethetwoord.blogspot.com/2021/08/verlangen.html
  Veel liefs en zegen!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Gelezen en op gereageerd.
   Heel bijzonder, en (gedeeltelijk) heel herkenbaar.
   Dank je voor de link naar het gedicht, Yvonne!

   Verwijderen